Hvordan avslutte årsregnskapet?

Å avslutte et regnskapsår kan oppleves som en omfattende prosess og mange har sin regnskapsfører og/eller revisor parat så de kan få hjelp til ting de lurer på. Ettersom årsavslutningen inkludert årsregnskapet er en av de viktigste kildene til innsikt om en bedrifts fremgang, gir den også gode muligheter til å legge nye strategier, mål og planer for det nye året. I tillegg er det den regnskapsmessige informasjonen for et regnskapsår som bestemmer grunnlaget for beskatningen av bedriften. Reglene er imidlertid forskjellige avhengig av selskapsform.

Tips til årsregnskapet

En årsavslutning kan gjøres på ulike måter og avhenger av selskapsform og størrelse. For de av selskapene som er pliktet til å levere et komplett årsregnskap, skal resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt kontantstrømoppstilling og revisjonsberetning utarbeides. Mindre foretak kan levere årsregnskapet i henhold til forenklede regler. Informasjon om hvilke lover og regler de forskjellige selskapstypene er omfattet av finner du i regnskapsloven.

Debitorer

Er det noe som er mer slitsomt for en bedriftseier enn dårligere betalere? Ja, dårlige betalere fra i fjor. Når året skal avsluttes er det viktig å følge opp de kundene som fremdeles ikke har betalt regningene sine. Dette er noe som alltid er lurt å passe på fortløpende, men spesielt ved årsskiftet er det viktig. Dersom du ikke har fått betaling som avtalt skal dette bokføres som tap i regnskapet. Du trenger imidlertid ikke fortvile. Hvis kunden har inngått en avtale med deg hvor det ikke foreligger tvil om at vedkommende skal betale for en tjeneste, er det grunnlag for inkasso. Ageras vil bistå deg i en slik situasjon og sørge for at du får hjelpen du trenger.

Fakturaer

Fakturaer rundt regnskapsperiodens avslutning skaper ofte forvirring, men det er egentlig ikke så komplisert. Det eneste du behøver å forholde deg til er faktureringsdatoen. Fakturaen skal nemlig bokføres i samme år som faktureringsdatoen, selv hvis betalingen først skjer året etter. Kjøpte du for eksempel en vare i desember 2018, men ikke behøver å betale for den før i 2019, skal den fremdeles bokføres i regnskapet for 2018. Pass også på å fakturere alt arbeid som er utført. Hvis du har levert tjenester i regnskapsåret du ikke har fakturert for, må du huske å gjøre det. 8

Balansen

Du må også huske å gjennomgå og avstemme de forskjellige postene i balansen, blant annet postene for egenkapital, likviditet, inntekt, gjeld og moms. Det er viktig å gjøre disse avstemmingene nøye slik at det ikke blir gjort feil. Mange gjentar bare det de gjorde i fjor, noe som kan resultere i feil eller mangler dersom lovgivningen har endret seg, eller hvis du gjorde feil i fjor som du nå gjentar. En enkel huskeregel er at aktivene skal være lik passivene.

Varelager

Hvis du har jobbet i butikk i løpet av ditt liv husker du sikkert hvor kjedelig det er å telle opp varer. Det er likevel ikke noe man kommer utenom. Det er viktig at man fysisk teller opp varene, og dette skal helst skje så nærme slutten av regnskapsåret som mulig slik at årsrapporten avspeiler den reelle verdien av varelageret. Dette er viktig både for å sikre at alle varer som skal være tilstede, er der, men også for å gjøre seg en vurdering av varelagerets verdi. For eksempel kan det hende at noen av varene har vist seg å være vanskelige eller umulige å selge.

Vær ute i god tid med årsregnskapet

Årsregnskapet skal innleveres til Regnskapsregisteret senest 31. juli, og selvangivelsen skal innleveres på Altinn senest 31. mai. Årsregnskapet skal utarbeides og være klart den 30.juni 2022, da det skal gjennomsgås av generalforsamlingen før innleveringen 31.juli. Husk alltid å levere til tiden, slik at du slipper renter og gebyrer.

Trenger du hjelp med årsregnskapet?

Å finne hjelp med årsregnskapet har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold