Egenkapital

Oppdatert 2022

Hva er egenkapital?

Egenkapital er altså den gjenværende kapitalen i et foretak etter fradrag for gjeldsforpliktelser. Denne delen av foretakets kapital, tilfaller eierne. Eierkretsen i en bedrift kan bestå av personlige eiere, aksjonærer, andelshavere eller selveiende. Selskapsformen kan avgjøre dette. 

Gjennom regnskapsloven er det satt krav om at all opptjent egenkapital skal spesifiseres og enhver endring i egenkapital skal ha en grundig forklaring. Dette skal gjøres i forbindelse med årsregnskapet. 

Finn hjelp til egenkapital

Former for egenkapital

Mange forbinder begrepet «egenkapital» med den innskutte kapitalen som kreves ved oppstart for enkelte selskapsformer. Det er imidlertid ikke riktig at dette er det eneste som regnes som egenkapital, da også opptjente midler gjennom drift regnes som egenkapital. 
Det finnes altså to typer egenkapital: 

  • Innskutt egenkapital: Egenkapitalen som ble stilt til rådighet når selskapet ble oppstartet. 
  • Opptjent egenkapital: Overskuddet eierne av selskapet velger å holde igjen og re-investere i selskapet. 

I mange tilfeller trekkes opptjent egenkapital ut av selskapet som utbytte, men hvis styret beslutter seg for at kapitalen ikke skal kunne trekkes ut, er dette altså å regne som egenkapital.

Oppgjør av egenkapital

For å oppgjøre endringene i egenkapitalen, benyttes årsregnskapet som verktøy. Ved årets avslutning sammenligner man foretakets forpliktelser og kapital med året før, og ser utviklingen. Ønsker man å trekke deler av egenkapitalen ut, skal dette spesifiseres i regnskapet, slik at utbytteuttak skal kunne spores.  

Finn hjelp til egenkapital

Hvor mye kapital skal man ha i selskapet?

Hvor stor egenkapitalen skal være, avhenger i stor grad av hvilken selskapsform foretaket drives. For aksjeselskap stilles det krav til et visst innskudd ved oppstart etter aksjeloven. I 2021 ligger dette kravet på til 30.000kr.  Likevel ser man ofte at det ikke er tilstrekkelig kun å ha en egenkapital bestående av minstebeløpet, da det ytterligere stilles krav om at egenkapitalen skal være forsvarlig. Faktorer som påvirker dette, er risikoen og omfanget av virksomheten, med fokus på at selskapets kreditorer skal få dekket det utestående hvis bedriften ikke skulle evne å betale.

Egenkapital i andre sammenhenger 

Egenkapital som begrep benyttes også ofte i sammenheng med bank, og i forhold til mulighetene til å få lån. Skal man ha lån til å kjøpe bolig, tomt eller kanskje påbegynne et byggeprosjekt, kreves det som regel at man selv kan bringe noen prosenter av kjøpesummen på bordet. Prosentsatsen for egenkapital varierer fra låntaker til låntaker. Det kreves større sikkerhet fra unge og uetablerte, enn fra voksne med stabil jobb og formue.

Hjelp med egenkapital?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med egenkapital. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til egenkapital