Her er datoene for regnskap og MVA frister du må huske på i 2023. Det kan være vanskelig å holde orden på alle regnskapsdatoene som næringsdrivende. Det er mange frister i regnskap som man må overholde for å slippe dyre gebyrer og tvangsmulkt. Dess større selskapet ditt er, desto mer vil det være å holde orden på og flere datoer å følge med på.

Regnskap er dessverre ganske komplisert og de som leverer feilrapporter eller for sent vil få Skattedirektoratet på nakken. For å unngå overtredelsesgebyrer, gjelder det å fullføre regnskapet på en skikkelig måte og overholde alle datoene. Derfor har vi dekket flere frister som vil være relevante for mange bedrifter.

Noen av disse datoene vil bare gjelde for store bedrifter med mye omsetning. Et lite enkeltpersonforetak har for eksempel ikke krav på å levere et årsregnskap til skattemyndighetene med mindre de har en omsetning på over 20 millioner kroner, men de må fortsatt betale forskuddsskatt om de tjener over 50.000 i året.

Her er en liste over flere datoer som man bør holde et øye med som eier av en bedrift:

Frister for A-meldingen i 2023

Hva er A-melding?

Har du ansatte i din bedrift må du også levere en A-melding hver måned, der skal man rapportere om lønns- og ansettelsesforhold. Dette har blitt mye enklere å gjøre nå ettersom man bare trenger å forholde seg til ett skjema, men fortsatt er det mye feilrapportering og sene innrapporteringer. Ved feilrapportering eller sen rapportering kan skattemyndighetene pålegge deg tvangsmulkt som fortsetter frem til opplysningsplikten er fulgt. Det kan være snakk om mye penger som kan gå tapt ved slike feil og det er noe man alltid bør prøve å unngå.

Når fristene for er A-melding i 2023?

A-meldingen skal sendes inn den 5. hver måned. A-meldinger med arbeidsgiveravgift og skattetrekk skal sendes inn i midten av måneden. Det er en månedlig melding som videreføres til NAV, SSB og Skatteetaten. I meldingen skal man blant annet rapportere om start- og sluttdato på arbeidsforhold, antall timer per uke, stillingsprosent, informasjon om permitteringer og mye annet.

Har du fått feilmeldinger fra Skatteetaten? Da kan det hende du bør tenke på å ansette en regnskapsfører til bedriften din. Ageras har hjulpet over 200 000 brukere og 5000 selskaper med å finne profesjonelle tjenester. Vårt fokus er på å ha et gjennomsiktig marked som vil være til fordel for kundene. Det blir reflektert i priser og kvaliteten på tjenestene våre.

Frister for arbeidsgiveravgift 2023

Når man er arbeidsgiver, er det mange frister i regnskap som man må følge med på. De fleste arbeidsgivere vil ha regnskapsførere som holder kontroll på økonomien for dem og som vil fortelle dem når disse fristene er. Men det kan uansett være godt med en oppfriskning. Er du på jakt etter en ny regnskapsfører, vil Ageras kunne hjelpe deg med det.

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgiften skal betales annenhver måned til skattemyndighetene i midten av måneden. Oppgaven må gi opplysninger om forskuddstrekket og grunnlaget for arbeidsgiveravgiften og disse kan være ulike fra kommune til kommune. Selv om man ikke har hatt forskuddstrekk i en termin, må man uansett sende inn en 0-oppgave.

Det er selvfølgelig enklere å gjøre slike oppgaver på nettet enn om man skulle ha gjort dem manuelt. Men gode kunnskaper om økonomi vil være en god forutsetning, slik at man slipper å levere feil i rapporten. Derfor vil det være smart å ansette en ekspert innen økonomi til å ta seg av slike ting.

Detaljene om arbeidsgiveravgiften vil selvsagt avhenge av situasjonen du er i og hvor mange ansatte du har. Men uansett lønner det seg å ha god kontroll slik at man slipper å betale ekstra avgifter på grunn av feil eller sen levering.

MVA frister 2023

Hvem må betale merverdiavgift?

Moms er det kunder må betale for dine varer eller tjenester og som du må betale tilbake til staten. Har du en omsetning på under 50 000, så behøver du ikke å betale merverdiavgift. Er du over den grensen, må du registrere deg hos Merverdiavgiftsregisteret. Det er til sammen seks terminer for levering av MVA-rapporter og de betales den 10. annenhver måned.

Er det snakk om moms på mange varer og tjenester, kan det gjøre regnskapet veldig komplisert, og profesjonelle regnskapsførere vil være nødvendig for å unngå feil. Når man driver regnskap med moms må man skille mellom kjøpsmoms og salgsmoms, altså er det en forskjell på hva bedriften må betale og hva de har krav på å få tilbakebetalt fra staten.

Når er fristen for å betale MVA?

Etter å ha blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du forholde deg til MVA-frister. På ett helt år vil det være seks terminer hvor du må levere inn oppgaver for å betale merverdiavgiften, altså annenhver måned. Om innleveringsfristen forfaller på en helgedag eller helligdag, vil fristen være påfølgende arbeidsdag. For å vite om din bedrift må være med i Merverdiavgiftsregisteret, må du sjekke hjemmesidene til Skatteetaten eller ta en prat med dem over telefon.

Årsregnskap og årsberetning i 2023

Hvem må levere årsregnskap i 2023?

En bedrift med stor omsetning må sende inn et årsregnskap hvert år til Skatteetaten, det gjelder særlig for aksjeselskap og ansvarlige selskap. Man må levere inn slike regnskap ettersom det regnes som offentlig informasjon. Om noen vil investere i selskapet ditt, så vil de også ha stor interesse av å se slike årsoppgjør.

Alle foretak som er regnskapspliktige må sende inn et årsregnskap. Det gjelder ikke alle bedrifter, for eksempel vil ikke enkeltpersonforetak som er verdt mindre enn 20 millioner kroner være pålagt å sende inn et årsregnskap. For å finne ut om din bedrift vil være pålagt til å levere slike regnskap, må du sjekke med Skatteetaten.

 Når er frist for årsregnskap i 2023?

I tillegg til årsregnskapet, skal det sendes inn en årsberetning som forteller om utviklingen og forutsetninger for fremtiden. Dette gjelder for alle selskaper som ikke ansees som små ifølge regnskapsloven. Fristen for å levere inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er senest 31. juli, men fristen for å sende inn årsregnskap for foretak som har et alminnelig regnskapsår vil være 30. juni. Skal årsregnskapet revideres, bør man sende det inn i mai. Det skal sendes inn elektronisk via Altinn og er et ganske omfattende regnskap.

Regnskapsåret: Disse fristene må du huske på i 2023

Skal vi hjelpe deg med å finne regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold