Forretningsfører

Eiendomsforvaltning handler om å drifte og vedlikeholde eiendom med henblikk på å øke verdien på lang sikt. I borettslag, eierseksjonssameier, næringseiendommer og så videre er det styret som har ansvaret for eiendomsforvaltningen.

Ettersom det er en rekke arbeidsoppgaver forbundet med dette er det mange styrer som anvender en forretningsfører som tar hånd om det. Selskaper som driver med forretningsførsel tilbyr et varierende omfang av tjenester, men nedenfor vises en oversikt over typiske oppgaver forretningsføreren bistår med:

 • Etablering av borettslag, sameier og velforeninger
 • Fakturering og oppfølging av husleie og felleskostnader
 • Oppfølging av garantier og depositum
 • Kontakt med leietakere/eiere
 • Betaling av regninger
 • Utarbeidelse av budsjetter
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Sørge for at nødvendige forsikring er i orden
 • Drift og tilsyn av tekniske anlegg
 • Deltagelse på generalforsamlinger og sameiermøter
 • Sørge for renhold samt vaktmester- og gartnertjenester
Klikk her og få 3 tilbud fra forretningsførere!