Forretningsfører

Oppdatert 2022

Forretningsfører

Forretningsfører er en person som håndterer en virksomhets løpende forretning og administrasjon. Betegnelsen brukes oftest om personen som administrerer økonomi og regnskap for et borettslag eller sameie.

Få tilbud fra forretningsførere

Eiendomsforvaltning handler om å drifte og vedlikeholde eiendom med henblikk på å øke verdien på lang sikt. I borettslag, eierseksjonssameier, næringseiendommer og så videre er det styret som har ansvaret for eiendomsforvaltningen.

Hva gjør en forretningsfører?

Ettersom det er en rekke arbeidsoppgaver forbundet med dette er det mange styrer som anvender en forretningsfører som tar hånd om det. Selskaper som driver med forretningsførsel tilbyr et varierende omfang av tjenester, men nedenfor vises en oversikt over typiske oppgaver forretningsføreren bistår med:

 • Etablering av borettslag, sameier og velforeninger
 • Fakturering og oppfølging av husleie og felleskostnader
 • Oppfølging av garantier og depositum
 • Kontakt med leietakere/eiere
 • Betaling av regninger
 • Utarbeidelse av budsjetter
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Sørge for at nødvendige forsikring er i orden
 • Drift og tilsyn av tekniske anlegg
 • Deltagelse på generalforsamlinger og sameiermøter
 • Sørge for renhold samt vaktmester- og gartnertjenester

Trenger ditt sameie forretningsfører?

Å finne en forretningsfører har aldri vært enklere. Vi er her for å hjelpe borettslag og sameier til å finne den rette forretningsfører til den rette prisen.

Få tilbud fra forretningsførere

En forretningsfører håndterer en virksomhets løpende forretning og administrasjon. Betegnelsen brukes oftest om personen som administrerer økonomi og regnskap for et sameie eller borettslag.