Få hjelp med årsregnskap

Finn hjelp til årsregnskap 2023

Vi har ekspertene i årsregnskap

Årsregnskap kan være komplekst og det kan være lett å gjøre feil når man ikke har kunnskapen, tiden eller lysten til å gjøre årsregnskap.

Prøv Ageras du også; tusenvis av norske virksomhetseiere har allerede brukt oss til å finne hjelp til årsregnskap.

Få hjelp med årsregnskap
Få hjelp med årsregnskap

Så lett er det å få hjelp med årsregnskap:

1
Utfyll skjemaet vårt så vi vet hva du trenger hjelp med.
2
Du får opp til 3 tilbud på årsregnskap innen 48 timer.
3
Velg en av tilbudene og få årsregnskapet ferdig og levert innen fristen.
Få hjelp med årsregnskap
Få hjelp med årsregnskap

Årsregnskap aksjeselskap

Dersom virksomheten din er et aksjeselskap, vil det være regnskapspliktig og dermed må du også levere inn et årsregnskap. Unntaket er dersom aksjeselskapet har en salgsinntekt per år som er lavere enn 5 millioner kroner og ikke har flere enn 5 årsverk. Utenlandske aksjeselskaper som driver virksomhet i Norge må også levere inn et årsregnskap som del av årsrapporten.

Årsregnskap for frivillige organisasjoner og foreninger

Dersom du driver en frivilling organisasjon eller forening, er det størrelsen som avgjør om du er pliktig til å levere inn årsregnskap eller ikke. Det anbefales at organisasjoner som er unntatt plikten likevel leverer inn årsrapport med årsregnskap. Det er også flere slike virksomheter der vedtektene sier det skal innleveres årsrapport med årsregnskap. Dette er også et krav dersom organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen.

Årsregnskap enkeltmannsforetak

Behøver et enkeltmannsforetak levere årsregnskap? Det varierer.Driver du et enkeltmannsforetak kan du være unntatt fra regelen om innlevering av årsregnskap. Dersom selskapet ditt har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk, er du ikke unntatt plikten. Da må du levere innen årsregnskap frist. Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg, kan du kontakte en spesialist og få råd.

Regnskapsfører i Oslo

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Bergen

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Trondheim

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Stavanger

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Drammen

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Tromsø

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Kristiansand

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Hamar

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Ålesund

Motta gratis tilbud nå

Årsregnskapet består av flere deler

Årsregnskapet består av flere deler, nemlig et resultatregnskap, en balanse og noter. Dersom virksomheten er revisjonspliktig må det også utarbeides en kontantstrømoppstilling og en revisjonsberetning. Denne siste er det altså kun en autorisert revisor som kan utføre.

Revisjonsberetning

Alle virksomheter med revisjonsplikt må levere en revisjonsberetning. Det vil si at når hele årsrapporten er ferdig gjennomgås dette av en revisor. Deretter skriver vedkommende en rapport, og dette sikrer både ledelse, ansatte og andre interessenter at hele årsrapporten og informasjonen som fremkommer er korrekt.

Frist for årsregnskap 2023

Myndighetene våre setter frister for alt. Dette gjelder også for når årsregnskapet skal være ferdig. Overholdes ikke fristen må du betale gebyrer. Størrelsen på disse vil blant annet avhenge av hvor mye du overskrider fristen med.

Vær oppdatert på hva som gjelder for virksomheten din

Det er viktig at du har klart for deg hva som gjelder for virksomheten du driver, både når det kommer til årsregnskap frist og hva du er pliktig til å innlevere. Å ikke innberette det du skal til tiden kan koste deg og virksomheten både bøter og gebyrer frem til alt er levert.

Når skal årsregnskapet 2023 leveres?

Årsregnskapet skal levers innen 31. juli. Fristen kan ikke utsettes.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?