Finn en ekspert på årsregnskap

Det er både lett og gratis å finne en fagperson som kan hjelpe deg med årsregnskapet

Slik fungerer det:

Beskriv behovet ditt.

Motta uforpliktende tilbud fra opptil 3 spesialister og sammenlign.

Velg en av spesialistene og få det ferdig innen fristen.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Virksomhet med regnskapsplikt

Årsregnskap er en av de to delene som utgjør en årsrapport, og det er kun virksomheter som har regnskapsplikt som skal levere inn dette. De aller fleste virksomheter har regnskapsplikt, men det finnes noen få unntak. Sett deg inn i hva som gjelder for deg, eller spør en ekspert dersom du er i tvil.

Frister for årsregnskap

I Norge følger regnskapsåret kalenderåret, og årsregnskap frist 2018 er senest 6 måneder etter at regnskapsåret er over. Deretter har du frem til 31. juli for innlevering. Har virksomheten en generalforsamling som skal godkjenne årsregnskapet må dette skje før fristen for ferdigstillelse. Revisjonsberetningen skal også være ferdig til den samme fristen.

Vit hvem som kan hjelpe deg

Det er ikke nedfelt i noen lov at det må være en dyktig regnskapsfører eller revisor som utarbeider årsregnskapet. Derimot er det kun en registrert eller statsautorisert revisor som kan revidere det. Dersom du ikke har kunnskapen til å utarbeide et korrekt årsregnskap, vil det være lurt å få hjelp. På den måten blir også revisjonen smidigere.

La oss hjelpe deg med å finne riktig ekspert

Hva er et årsregnskap?

Et årsregnskap henger sammen med årsrapporten, og du kan godt si at du ikke har det ene uten det andre. Årsrapport er navnet på helheten som består av et årsregnskap og en årsberetning, og det er reglene i regnskapsloven som er avgjørende for hvordan regnskapet skal utarbeidet samt hvilken årsregnskap frist som gjelder.

Årsregnskapet har et hovedformål og det er å fortelle hvordan virksomhetens økonomiske utvikling var i året som gikk. Det er dette ledelsen og andre interessenter, som investorer, banker og leverandører, bruker til å ta beslutninger for året som kommer. Det er derfor viktig at årsregnskapet er utarbeidet riktig, og selv om det ikke kreves at det er en regnskapsfører eller revisor som gjør jobben kan det lønne seg å få hjelp av en profesjonell fagperson.

Denne delen av årsrapporten består faktisk av flere deler. Den ene kalles for et resultatregnskap, og her finner du informasjon om virksomhetens inntekter og kostnader i året som gikk. Her kommer det altså frem om virksomheten gikk med overskudd eller underskudd. Den neste delen kalles for en balanse, og her vises virksomhetens finansielle status per periode. Du får en oversikt over den regnskapsmessige verdien til virksomhetens eiendeler samt egenkapital og gjeld. Deretter kommer det som kalles noter. Dette er tilleggsopplysninger, som skal bidra til å gjøre det hele mer forståelig samt gå litt mer i dybden. Hvordan notene skal utformes og hva de skal inneholde vil avhenge av hvilken selskapsform virksomheten din har.

Dersom du har en virksomhet som er revisjonspliktig må årsregnskapet også inneholde en oppstilling av kontantstrømmen og en revisjonsberetning. Det første er en fullstendig oversikt over alle inn- og utbetalinger i løpet av hele året, og det siste er revisorens rapport om årsregnskapet.

Årsregnskap aksjeselskap

Dersom virksomheten din er et aksjeselskap, vil det være regnskapspliktig og dermed må du også levere inn et årsregnskap. Unntaket er dersom aksjeselskapet har en salgsinntekt per år som er lavere enn 5 millioner kroner og ikke har flere enn 5 årsverk. Utenlandske aksjeselskaper som driver virksomhet i Norge må også levere inn et årsregnskap som del av årsrapporten.

Årsregnskap for frivillige organisasjoner og foreninger

Dersom du driver en frivilling organisasjon eller forening, er det størrelsen som avgjør om du er pliktig til å levere inn årsregnskap eller ikke. Det anbefales at organisasjoner som er unntatt plikten likevel leverer inn årsrapport med årsregnskap. Det er også flere slike virksomheter der vedtektene sier det skal innleveres årsrapport med årsregnskap. Dette er også et krav dersom organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen.

Årsregnskap enkeltmannsforetak

Driver du et enkeltmannsforetak kan du være unntatt fra regelen om innlevering av årsregnskap. Dersom selskapet ditt har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk, er du ikke unntatt plikten. Da må du levere innen årsregnskap frist. Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg, kan du kontakte en spesialist og få råd.

Det er mange dyktige regnskapsførere og revisorer der ute

Utarbeidelsen av årsrapporten er en stor og viktig oppgave, og informasjonen som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen er det som sier mest om økonomien til et selskap. Hvis du trenger hjelp til årsrapporten og årsregnskapet kan Ageras gi deg tilbud fra opptil 3 regnskapsførere eller revisorer som samsvarer med dine krav til pris og tjenester.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg