Soliditet

Oppdatert 2023

Hva er soliditet?

Soliditet beskriver hvor ”solid” det økonomiske fundamentet i bedriften er. Grunnen til at man ønsker å utlede dette, er i siste ende for å komme frem til bedriftens evne til å bære fremtidige tap.Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor godt en virksomhet tåler tap.

Hvordan måler man soliditet?

For å finne frem til soliditetsgraden i en bedrift, må man undersøke hvor stor del av kapitalen i bedriftens totalkapital som er egenkapital. Altså undersøker man hvor stor del av bedriftens kapital som bedriften selv eier.

Finn hjelp til soliditet

Soliditetsgrad

Når man skal utregne soliditet, benytter man prosent. Man sammenligner dermed egenkapitalen mot totalkapitalen, og ser på hvor stor egenkapitalen prosentvis er i forhold til totalkapitalen.  Dette kalles også for soliditetsgraden.

I oppstartsfasen sliter mange bedrifter med å generere profitt, og det er derfor spesielt viktig at det er rom for at man ikke når de økonomiske målsetningene i denne fasen. Det anbefales å ha en soliditetsgrad på 30% eller gjerne mer i denne fasen – dermed er man sikrere på at man ikke må legge ned driften på et tidlig tidspunkt.

God og dårlig soliditet

Betegnelsene som brukes om soliditetsgraden, er god og dårlig soliditet, som henholdsvis forbindes med høy og lav soliditetsgrad. Er en bedrift selvfinansiert, med kapital kun bestående av innskutt og opptjent egenkapital, har bedriften en god soliditet. Det samme gjelder ved god likviditet. Har bedriften motsatt i stor grad vært avhengig av bankfinansiering og lignende, er soliditetsgraden lav – og bedriften har dårlig soliditet.

Finn hjelp til soliditet

På tross av at det i langt de fleste tilfeller er betraktet som positivt å ha en høy soliditetsgrad og negativt å ha en lav soliditetsgrad, skal man være oppmerksom på enkelte ting. I visse tilfeller kan god soliditet henge sammen med at bedriften har stagnert eller lignende. Dårlig soliditet kan som motsvar også henge sammen med at en bedrift har opplevd kjapp vekst med enkelte store investeringer på kort tid, slik at soliditeten er dårligere i en periode.

Fordeler med god soliditet

Kan en bedrift vise til god soliditet, er eksterne aktører og banker som regel langt mer tilbøyelig til å yte lån eller investere i bedriften. Dette henger sammen med den nedsatte risikoen ved stor egenkapital, som gir banker og andre en trygghet.

Påvirkning av soliditeten

Hvordan soliditetsgraden påvirkes, avhenger av hvilken aktiviteter som skjer i bedriften. Tvinges en bedrift til å ta opp lån av forskjellige grunner, har dette en negativ innvirkning på soliditetsgraden. Det samme gjør seg gjeldende i tilfelle eierkretsen får utbetalt utbytte. Motsatt kan soliditetsgraden påvirkes i positiv retning hvis bedriften nedbetaler sin gjeld eller det skjer innskudd av kapital eller lignende. 

Hjelp til soliditet?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til soliditet