Netto

Nettobegrepet beskriver en størrelse i brutto, etter det er gjort fradrag. Brutto- og nettobegrepet brukes ofte i relasjon til hverandre, og som regel i relasjon til økonomi og ved handel.

Bruk av begrepet

Når nettobegrepet brukes i handelssammenheng, er det ofte fordi man benevner vekt. Nettovekten forteller noe om gjenstandens vekt uten fortyngende elementer, som eksempelvis emballasje.

I økonomisk sammenheng brukes begrepet ofte for å beskrive forhold i forbindelse med lønn. Begrepet kan også ses i tilknytning til eksempelvis drift, hvor det kan være snakk om netto driftsresultat eller netto driftsmargin.

Nettoinntekt

Når nettobegrepet benyttes i relasjon til lønn, er det for å beskrive lønnen etter fradrag for skatt, fagforeningskontigent, pensjon o.l.. Nettolønnen er dermed den lønnen du rent faktisk får utbetalt og har til rådighet.

Nettoformue

En skatteyters formue utgjøres av verdien av dennes rørlige og urørlige eiendom. I tillegg til dette skal utestående fordringer inkluderes. Nettoformuen finner man dermed ved å gjøre fradrag av gjeld i formuen.  

Nettofortjeneste

Nettofortjenesten svarer til bruttofortjenesten med fradrag for alle kostnader. Bruttofortjenesten forteller noe om differansen mellom innkjøpspris og salgspris, og gir en beskrivelse av fortjenesten på en vare. Ved å utlede nettofortjenesten, finner man motsatt overskuddet etter avholdte kostnader. Man sitter dermed igjen med det beløpet man rent faktisk har i fortjeneste. 

Klikk her og få tilbud fra regnskapsførere eller advokater!