Lønn

Oppdatert 2023

Hva er lønn?

Lønn fungerer som en betaling for arbeidskraft, og er den formen for kompensasjon en arbeidsgiver gir en arbeidstaker for dennes arbeidsinnsats. Vanligvis får de ansatte i en bedrift utbetalt sin lønn på månedsbasis, men dette varierer for forskjellige yrker og avtaler.

Lønn og skatt

Langt de fleste som får lønn er skattepliktige, og får dermed utbetalt lønn etter skatt. Dette kalles også for nettolønn. Motsatt av nettolønn er bruttolønn, som er lønnen før fratrekk for skatt og andre fratrekkbare kostnader. Når man er i lønnsforhandlinger eller leser et stillingsoppslag med en spesifisert lønn, er det alltid bruttolønnen som oppgis.

Finn regnskapsfører

Får man lønn uten skatt, skal man være oppmerksom hvis man ikke uttrykkelig har bedt om dette eller hvis man er usikker på om man kommer til å tjene mer enn den til enhver tid gjeldende frikortgrensen. Man kan nemlig komme til å betale for lite i skatt, og dermed måtte betale restskatt i ettertid.

Lønn i desember er trekkfri, og man får dermed en «skattefri» måned. Det er imidlertid ikke riktig at man ikke betaler skatt for det tjente i denne måneden, men motsatt at skatten fordeles ut på de andre månedene.

Timelønn eller fastlønn

Hvilken lønnsmodell man følger, avhenger som regel av arbeidets art og omfang. Er man ansatt i en deltidsstilling der arbeidstidene og mengden kan variere, får man ofte timebetalt. Mange deltidsansatte har en fast timelønn, men får tillegg hvis de jobber på røde dager som julaften eller hvis de skal jobbe på bevegelige helligdager.

Finn regnskapsfører

Jobber man motsatt fulltid eller besitter en stilling som har en viss stillingsprosent, er det mer vanlig å få et fast beløp i måneden. Som fastlønnet varierer ikke lønnen etter antallet timer man jobber, men mange har ordninger som sikrer dem overtidsbetaling hvis de jobber mer enn de avtalte arbeidstimene, samt provisjonsordninger.

Dokumentasjon for lønn

Det er viktig å holde oversikt over ens lønnsutbetalinger. Dette henger i all hovedsak sammen med at man må få rettet lønnsutbetalingen hvis det har skjedd en feil, men kanskje viktigere at man på den måten kan holde øye med hvor mye man har betalt og skat betale i skatt. De fleste bedriften sender en lønnslipp til sine ansatte på eller rundt datoen for lønnsutbetaling, med tydelig oversikt over bruttolønnen og skattebetalingen.

Viktige ting å huske ved lønn

I Norge er gjennomsnittslønnen høy, og som ansatt i en norsk bedrift er man som regel godt sikret gjennom lønnsgarantifondet, nav, osv.

Forskjellige yrkesgrupper er på forskjellige lønnstrinn, og mange ansatte forhandler frem kontrakter med egne avtaler som avviker fra gjennomsnittet. I kontrakten bør man også fokusere på at forhold som lønn etter oppsigelse eller andre viktige elementer også inkluderes.

Finn regnskapsfører

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører