Formuesskatt er en årlig skatt på formue som skaber både interesse og debatt. Satser og regler endres årlig og kan påvirke både enkeltpersoner og bedrifter. Få et enkelt overblikk over formuesskatt prosent, når man skal betale og hvordan du best kan forholde deg til din formuesskatt i 2023.

Hva er formuesskatt?

Formuesskatt er en årlig skatt på din nettoformue, som inkluderer verdien av dine eiendeler minus gjeldsforpliktelser. Denne skatten brukes til å finansiere offentlige tjenester og bidra til en mer rettferdig fordeling av formue. formuesskatten er en del av Norges progressive skattesystem, der de med høyere formue betaler en høyere prosentandel av sin formue i skatt.

Definisjon av formuesskatt

Formuesskatt er en årlig skatt på den økonomiske verdien av dine eiendeler og investeringer. Dette inkluderer eiendom, verdipapirer, bankinnskudd, kontanter, kunstverk og andre eiendeler. Skatten beregnes på grunnlag av den samlede verdien av disse eiendelene ved utgangen av skatteåret. I Norge, som i mange andre land, varierer satser og regler for formuesskatt fra år til år.

Formuesskatt i Norge

I Norge pålegges formuesskatt på borgere med en nettoformue over en viss grense. Grensen varierer, og myndighetene fastsetter den årlig. Det er viktig å merke seg at formuesskatt kan påløpe for både enkeltpersoner og ektepar som har en samlet nettoformue over grensen.

Formuesskatt i prosent

Formuesskatten beregnes som en prosentandel av din samlede formue og er uavhengig av din inntekt. I 2023 blir formuesskatt betalt av omtrent 14,3 prosent av skattebetalerne. For både 2022 og 2023 gjelder formuesskatten for de med en nettoformue over 1,7 millioner kroner. Disse skatteinntektene fordeles mellom staten og kommunen, hvor 0,7 prosent går til kommunen og 0,3 prosent til staten. Ved formuer over 20 millioner kroner øker den statlige formuesskatten med 0,1 prosentpoeng til 0,4 prosent.

Med andre ord, bunnfradraget er nettoformuen du ikke trenger å betale formuesskatt av, som er 1,7 millioner kroner og 3,4 millioner kroner for ektefeller til sammen.  

Finn hjelp med formuesskatt?

Trenger du hjelp med formuesskatt? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere.

Finn hjelp med formuesskatt

Formuesskatt til kommunen i 2023

Formuesskatten i 2023 til kommunen varierer avhengig av din skatteklasse og formue. For skatteklasse 0 og 1, betaler du 0,0% skatt på formuen opptil 1 700 000 kroner, men hvis formuen er over dette beløpet, pålegges en skattesats på 0,7%. Vær oppmerksom på at disse innslagspunktene gjelder for enslige skattytere, mens for ektefeller som beskattes under ett, er innslagspunktene dobbelt så høye som det som er oppgitt i tabellen.

Formuesskatt til staten i 2023

Formuesskatt til staten varierer etter din skatteklasse og formue. For skatteklasse 0 og 1, betales ingen skatt på formue opptil 1 700 000 kroner. Formuer mellom 1 700 001 kroner og 20 000 000 kroner pålegges en skattesats på 0,3%, mens formuer over 20 000 000 kroner har en skattesats på 0,4%. Disse reglene gjelder for enkeltpersoner, og reglene kan variere for ektefeller som beskattes under ett.

Når må man betale formuesskatt?

Formuesskatt i Norge betales årlig. Skattemyndighetene fastsetter en tidsfrist for innsending av skattemeldingen, vanligvis innen 30. april. Dette gir deg tid til å samle informasjon om din nettoformue og gjeldsforpliktelser. Formuesskatten blir deretter beregnet, og du må betale den i henhold til myndighetenes bestemmelser.

Hvordan beregnes formuesskatt?

Formuesskatten beregnes som en prosentandel av din samlede nettoformue. Nettoformuen er verdien av dine eiendeler minus eventuelle gjeldsforpliktelser. Skattesatsen og bunnfradraget varierer, og de fastsettes av myndighetene hvert år. Jo høyere din formue er, desto mer skatt vil du betale.

Tips for å redusere din formuesskatt

Å betale formuesskatt kan virke belastende, spesielt for de med betydelige formuer. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å minimere din formuesskatt i 2023:

1. Bruk bunnfradraget

Hvert år fastsetter myndighetene et bunnfradrag, som er en del av din formue som ikke beskattes. Det er viktig å sørge for at du utnytter dette fradraget fullt ut. Hvis din nettoformue er under bunnfradraget, vil du ikke betale formuesskatt.

2. Vurder gjeldsforpliktelser

Din gjeldsforpliktelse trekkes fra din nettoformue før skatten beregnes. Dette betyr at å ha gjeld, som for eksempel boliglån, kan bidra til å redusere din formuesskatt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ikke all gjeld kan trekkes fra.

3. Diversifiser investeringene

Å spre dine investeringer i ulike eiendeler og verdipapirer kan bidra til å redusere din formuesskatt. Dette skyldes at skatten beregnes på den samlede verdien av dine eiendeler. Ved å ha en variert portefølje kan du potensielt begrense skattebyrden.

4. Benytt skattefordeler

Noen typer eiendeler og investeringer kan være skattefordelaktige. For eksempel kan visse former for sparing og investering i næringsvirksomhet gi deg skattefordeler som kan redusere din formuesskatt. Det kan være lurt å konsultere en skatteekspert for å få råd om hvordan du best kan dra nytte av disse fordelene.

5. Vær oppmerksom på endringer i regelverket

Formuesskattereglene kan endre seg fra år til år. Det er derfor viktig å holde deg oppdatert på de nyeste endringene i skattelovgivningen. Dette kan hjelpe deg med å tilpasse din økonomiske strategi og minimere skattebyrden.

Hjelp med formuesskatt?

Vi vet at det er tidkrevende å finne hjelp fra regnskapsfører. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best passer deg.

Finn hjelp med formuesskatt

 

Innhold