Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige revisorer i Bergen

Vi har det største nettverket av revisorer
Finn revisoren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige revisorer som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Revisorene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert revisor.

Finn den rette revisoren i Bergen enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Fakta
5058 Bergen

Virker som ett godt regnskapsbyrå. For tidlig å kunne gi bedømmelser av utført arbeid, pris etc.

- Håkon Ole Waage
2015-03-10

Raske og dyktige Gode systemer og rutiner, tar seg av hele prosessen fra mottak av post til integrering med nettbank.

- Andreas Sundal
2016-11-15

Vennlig imøtekommende. Foreløpig nytt, positivt så langt. Men sender første faktura nu. Litt for tidlig å gi detaljert bedømming ut over første-inntrykk.

- Kjell Andreassen
2017-03-21

Kjempe bra og effektivt! Ryddig, hjelpsom og dyktig.

- Anette Bruland
2017-09-05
PREBEN MOSSIN AS
5113 Tertnes

kjapt, effektiv, ryddig og bra Enkel å forholde seg til. Leverte raskt og i henhold til avtale på tid og pris

- Marius Hovde
2019-10-09

Ryddig, strukturert, og opptatt av kvalitet Revisjonen kom litt kjapt på oss, og Skudal Revisjon & Rådgivning AS var veldig imøtekommende, og opptatt av at vi skulle få god kvalitet i tjenesten. Opplevde Skudal som en ryddig person, som var opptatt av at det skulle gjøres på riktig måte. Veldig fornøyd med arbeidet som ble gjort.

- Elisabeth Meling
2022-06-20

For øyeblikket hjelper vi disse kundene

En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459802 Straume
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459754 Bergen
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459530 Bergen
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459491 Nesttun
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459337 Bergen
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#458830 Indre Arna
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#458649 Søreidgrend
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#458642 Søreidgrend
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#458529 Haus
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#458279 Nesttun

Ageras finner revisorer i Bergen 

Har du behov for noen som kan godkjenne årsregnskapet ditt, eller som kan gi deg rådgivning i forhold til økonomi? Da kan det være på tide å se seg om etter en revisor. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har hjulpet folk med å finne en spesialist. Med noen få tastetrykk kan du oppleve det samme! Det eneste du behøver å gjøre er å fylle ut skjemaet ovenfor hvor du beskriver det du trenger hjelp til, og vi vil i løpet av kort tid finne opptil 3 revisorer som har den rette kompetansen. Du vil etterfølgende motta ulike tilbud fra de forskjellige revisorene, og står fritt til å velge det du synes er best for deg. Du kan også velge å avslå tilbudene hvis de ikke står til dine forventninger, da vår tjeneste er både gratis og uforpliktende.

Revisorens funksjon

Hos de fleste virksomheter er revisorens hovedfunksjon å utføre kontroll av årsregnskapet. Dette innebærer at revisoren skal bistå selskaper i å sikre at den økonomiske informasjonen som innrapporteres ved avslutningen av året er korrekt. Utover dette består revisorens rolle typisk i å hjelpe til med bokføring og skatterådgivning. I de fleste virksomheter er revisorens rolle større enn regnskapsførerens, på tross av mange likhetstrekk i arbeidsoppgavene.

Revisjonsplikt

I følge regnskapsloven er i utgangspunktet alle regnskapspliktige også revisjonspliktige. Dette medfører at de pågjeldende selskaper skal sørge for at deres årsregnskap er revidert av henholdsvis en statsautorisert eller registrert revisor, avhengig om selskapet er børsnotert eller ikke. Det finnes imidlertid noen unntak som fritar enkelte selskaper for revisjonsplikten. Fritagelsen omfatter små aksjeselskaper og andre regnskapspliktige med driftsinntekter på mindre enn 5 mio. kroner årlig og en balansesum som ikke overskrider 20 mio. kroner. I tillegg skal selskapets gjennomsnittlige antall ansatte ikke utføre mer enn 10 årsverk. Selv om disse foretakene kan fritas, skjer ikke dette automatisk. Revisjonen skal aktivt fravelges av styret og etterfølgende innrapporteres til selskapsregisteret.

Den generelle oppfattelsen er at det oppnås store fordeler ved å tilknytte seg en revisor, og at merverdien overgår utgiftene. Dette er spesielt gjeldende når man tenker på den betydelige rollen revisjon har i forhold til søknader om innvilgelse av lån, muligheten for å godkjennes som leverandør til det offentlige og så videre. Når man vurderer ens selskaps reelle behov for revisjon er det lurt å reflektere over hvorvidt selskapet kan drives like effektivt og seriøst uten. For mange kan det være fornuftig å anvende en revisor selv når man ikke er pliktet til det.

Virksomheter er ansvarlige for de økonomiske opplysningene de innrapporterer, og det er derfor vesentlig at disse opplysningene er riktige og samsvarer med gjeldende regelverk. Revisorer er høyt utdannet innenfor økonomi og har dermed gode forutsetninger for å oppdage eventuelle feil og mangler. Det anbefales derfor som et minimum at man inngår en avtale med revisor for en utvidet gjennomgang av regnskapet.

Rådgivning fra revisor

For mange virksomheter får revisorens rolle stor betydning utover å kontrollere årsregnskapet, da vedkommende ofte fungerer som rådgiver og veileder omkring de generelle økonomiske forhold. Revisoren kan blant annet bidra med utarbeidelsen av retningslinjer og rutiner, slik at problemstillinger i relasjon til moms- og skattebetaling håndteres på den mest hensiktsmessige måten.

Blant yrkesgruppene som tilbyr rådgivning er revisorene i toppsjiktet. Deres råd har kredibilitet med tanke på den lange utdannelsen og erfaringen som kreves for å fortjene tittelen som autorisert revisor. Revisoren har det kunnskapsnivået som skal til for å forstå selskapets økonomiske situasjon, noe som i siste ende gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke steg som skal tas for at selskapet kan driftes optimalt.

Revisor i Bergen

Bergen er landets nest største by og har følgelig et bredt næringsliv. Bergensregionen er preget av sterke miljøer innenfor energisektoren, marin og maritim næring, samt kultur og reiseliv. Behovet for gode revisjonstjenester følger naturlig derav, og det er noen viktige aspekter man skal ta i betraktning i den anledning:

Autorisert revisor

Du burde i første omgang forsikre deg om at du har valgt en revisor som er autorisert. Dette fungerer som en garanti for at vedkommende har fullført det påkrevde utdannelses- og praksisforløpet, og er i stand til å utføre arbeidet den ansettes til. Det har derfor stor betydning at en revisor har tittelen «autorisert» eller «statsautorisert».

Spesialisering

I likhet med andre yrker kan revisorer eller revisjonsbyråer ha bestemte forretningsområder de fokuserer mer på enn andre. For eksempel spesialiserer enkelte seg på virksomheter av en bestemt størrelse, mens andre fokuserer på spesielle selskapsformer. I noen næringer er det strengere regelverk og i så tilfelle kan det være fornuftig å benytte en revisor som har spesialisert seg på området.

Pris

Utgiftene forbundet med en revisor har naturligvis betydning, og er en faktor de fleste foretak ikke kan se bort fra. Det er likevel viktig å holde i tankene at prisen ikke bør være styrende for hvilken revisor du velger, da pris i enkelte tilfeller kan gjenspeile kvaliteten på tjenestene du mottar. Velg derfor en revisor som holder et håndterlig prisnivå for selskapet ditt, men som samtidig oppfyller dine øvrige krav.

Kjemi og trygghet

Ettersom du skal overrekke det økonomiske ansvaret til en ekstern person, er det vesentlig at du er trygg på vedkommende og det arbeidet som utføres. Dette er spesielt viktig hvis revisoren har en rådgivende funksjon, og tillit burde i disse tilfellene være et nøkkelord.

La oss finne en revisor til deg

Ageras har den markedsledende posisjonen på det nordiske markedet innenfor formidling av økonomiske tjenester, og kan på kort tid sette deg i kontakt med Bergens mest kompetente revisorer. Uavhengig av om du skal utføre små oppgaver, eller oppgaver som strekker seg over lang tid, vil vi bestrebe oss på å finne en revisor som tilfredsstiller dine behov. Vi lar deg enkelt angi dine ønsker, og innheter deretter tilbud fra revisorer som vil oppfylle kravene du stiller. Muligheten til å sammenligne tilbudene skaper gjennomsiktighet på markedet, som også leder til fordelaktige priser. Hvis du mot formodning ikke ønsker å benytte deg av Ageras tilbud, står du fritt til å avslå dem kostnadsfritt, da tjenesten er gratis og uforpliktende.