Gjeld

Debitor og kreditor

Når en person har gjeld og ikke har betalt dette beløpet tilbake, blir personen kalt debitor. Debitor har dermed en rettslig forpliktelse til å betale dette beløpet tilbake til kreditor.

Gjelden kan oppstå fordi personen låner penger, eller den kan oppstå som resultat av erstatningskrav eller en straffbar handling. Man har for eksempel gjeld dersom man har betalt for lite skatt i henhold til reglene som stilles, og man kan få gjeld som straff hvis man gjør noe ulovlig.

I private gjeldssaker hvor det er utfordringer med å inndrive gjeld er det vanlig med korrespondanse mellom debitor og kreditor hvor begge parter argumenterer for sitt ståsted. Det skjer ofte at debitor mener kravet er feil. Dersom partene ikke kommer til enighet må rettsvesenet tilknyttes og det kan i visse tilfeller være aktuelt med tvangsinndrivelse av gjelden.

I tilfeller der det er uenighet mellom kreditor og debitor, og gjeldskravet er mindre enn 125 000 kroner, må kreditor sende en forliksklage til forliksrådet. I tilfeller der debitor ikke har sagt seg uenig med kreditor, men likevel ikke betaler gjelden, skal kreditor sende en begjæring til namsmannen om tvangsinndrivelse.

Konsekvenser av å ikke tilbakebetale gjeld

Unnlatelse av å betale tilbake gjeld kan føre til alvorlige konsekvenser, og det er viktig å kommunisere med kreditor eller rettsvesenet i tilfeller der man har gjeld og ikke klarer å betale det tilbake innenfor fristen. Når man ikke betaler regningene sine i tide og det går så langt at kreditor tar kravet til inkasso, vil man få en betalingsanmerkning. Dette blir registrert hos kredittopplysningsbyråer og kan føre til utfordringer med å få lån eller andre former for kreditt. Man kan eksempelvis bli nektet boliglån, mobilabonnement og kontantkort, og man kan oppleve å bli oppfattet som useriøs av en eksisterende eller potensiell arbeidsgiver hvis vedkommende sjekker skyldnerens økonomi. Les mer om inkasso her og her.

Hjelp til å håndtere gjelden

Hvis debitor har store problemer med å betale tilbake gjelden kan det i visse tilfeller være aktuelt og mulig med en gjeldsordning. Dette er en løsning for mennesker med alvorlige gjeldsproblemer, og innebærer at debitor får hjelp til å få orden på økonomien sin. Dersom debitor og kreditor inngår i en gjeldsordning vil det lages en avtale om at skyldneren skal betale tilbake så mye som mulig av gjelden i løpet av en bestemt periode, og at skylderen vil være fri for resten av gjelden etter at perioden er over. For å lese mer om bestemmelsene rundt gjeldsordning kan du trykke her.