Finn en regnskapsfører nær deg

Ageras har det største nettverket av regnskapsførere: Få uforpliktende tilbud fra autorisert regnskapsførere

Sende fakturaer og utarbeide rapporter er kun noen av mange oppgaver i en bedrift. Dette kan være tidkrevende, og kjedelig og ikke minst krever det litt kunnskap. Ageras har vært på markedet siden 2012, og har opparbeidet seg et profesjonelt nettverk av spesialister innen økonomi. Det betyr at vi enkelt kan matche deg med akkurat den fagpersonen du trenger. Vi har hjulpet flere titalls tusen mennesker med å finne den rette spesialisten, og vi kan gjøre det samme for deg.

Det er lett å prioritere andre gjøremål en regnskapsføring, men med vår hjelp kan du gi regnskapet den nødvendige prioriteringen. Det koster deg ingenting å bruke vår formidlingstjeneste, annet enn tiden det tar å beskrive hva du ønsker at en regnskapsfører skal gjøre for deg.

Slik fungerer Ageras:

Beskriv hva det er du trenger hjelp med og hva du vil at regnskapsføreren skal gjøre, da blir det lettere å matche deg med rett regnskapsfører.

Du får inntil 3 tilbud innen 48 timer. Disse sammenligner du med tanke på hvilke krav og preferanser du har.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en regnskapsfører som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Finn den rette regnskapsføreren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

En regnskapsfører nær deg

Dersom du ønsker å gjøre deler av jobben selv, som å sortere eller bokføre bilag, kan det være praktisk å finne en regnskapsfører som ikke er så langt unna. Dette gjør det lettere når du skal overlevere bilag og dokumenter, eller om dere må snakke sammen om ulike elementer av regnskapet.

Rett kompetanse

Dersom noen skal kunne føre regnskap for andre, må de inneha tittelen autorisert regnskapsfører. Krav til utdannelse og praksis bestemmes av Finanstilsynet. Fordelen er at regnskapsføreren har kvalifikasjoner til å gjøre en effektiv jobb, og bruker dermed langt mindre tid enn det en som ikke er utdannet innen faget vil gjøre. I tillegg har spesialisten oversikt over alle frister som staten har satt for innlevering av ulike oppgaver og han eller hun vil også vite hva som gjelder for nettopp din bedrift.

Kartlegg behovet ditt

En regnskapsfører kan tilby ulike tjenester. Derfor kan det være lurt at du på forhånd kartlegger hvilke behov du har og hva slags forventninger du har til utføringen av jobben. Da blir det lettere å finne en profesjonell regnskapsfører som er kompetent til å utføre de oppgavene du ser etter.

Fortell oss hva behovet ditt er og vi finner riktig spesialist

Hva gjør en regnskapsfører?

Regnskapsfører arbeidsoppgaver er mange og varierte. En av de viktigste oppgavene er å ivareta den daglige regnskapsføringen. Det betyr at inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld skal registreres. Ved siden av dette skal de gå gjennom alle bilagene til bedriften og sørge for at de er fullstendige og riktige. Regnskapsføreren skal også sikre at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven. Det er blant annet fordi tallene skal brukes i beregningen av skatter og avgifter. Feil grunnlag kan dermed bli en kostbar affære. Regnskapsføreren kan også ha som oppgave å betale bedriftens fakturaer, kjøre lønn for de ansatte og bistå bedriften med veiledning og råd når det oppstår økonomiske problemstillinger.

Tittelen autorisert regnskapsfører kommer ikke av seg selv. For å få denne må vedkommende ha en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Det vil si 180 studiepoeng, og 3 år på høyskole. Deretter kommer det et praksiskrav, og dette innebærer at vedkommende må ha minst 3 200 timer eller 2 års relevant erfaring innenfor en tidsramme på 5 år. Ved siden av dette må man få godkjennelse fra Finanstilsynet, og oppfylle kravene til vandel, bo- og kontorsted. Alle som har oppnådd å bli autorisert regnskapsfører vil stå oppført i Regnskapsregisteret.

De fleste regnskapsførere i Norge er organisert gjennom NARF. Der får de faglig støtte og kan gå på kurs, slik at de alltid er oppdatert på hva som skjer i deres bransje samt eventuelle endringer av lover og regler. Mange forveksler en autorisert regnskapsfører med en revisor, eller lurer på hva forskjellen er. Alle som har revisjonsplikt må ha en revisor som kontrollerer regnskapet når regnskapsåret er omme. Noen velger å bruke en revisor til alle regnskapsoppgavene, men det er ikke nødvendig. En revisor har en lang utdannelse innen økonomiske fag, og er derfor i stand til å ivareta store og komplekse oppgaver som revisjon av regnskap.

Disse faktorene påvirker regnskapsfører pris

Det er mange faktorer som avgjør hva en regnskapsfører vil koste. Det ene er hvilken utdannelse og erfaring vedkommende har, men beliggenhet kan også være faktor. Det som helt klar vil påvirke prisen mest er selvfølgelig størrelsen på jobben du ønsker at regnskapsføreren skal utføre. Fordelen med å benytte seg av vår formidlingstjeneste er at det blir enklere for deg å finne en billig regnskapsfører.

En ung og nyutdannet regnskapsfører vil mest sannsynlig være billigere enn en som har lang erfaring. Videre vil en revisor koste mer enn en regnskapsfører, nettopp fordi førstnevnte har lengre utdannelse. Når det kommer til beliggenhet så er det her som med mye annet slik at det kan være dyrere å kjøpe disse tjenestene av en regnskapsfører med kontor midt i sentrum av en stor by. Dersom virksomheten har flere ansatte som skal ha lønn og en rekke bilag som daglig skal posteres, vil dette være dyrere enn dersom bedriften kun trenger litt hjelp en gang imellom til å se over det hele. Derfor kan også utgiftene dine til regnskapsføreren variere over tid, ettersom du kan ha mer behov for hjelp i noen perioder enn i andre.

Når du ser på kostnadene ved å ha en autorisert regnskapsfører er det også viktig at du ser det opp mot den tiden du sparer som du kan bruke til andre viktige ting. Regnskapsføreren har kompetanse og erfaring til å gjøre jobben raskt og effektivt. En som ikke har den samme bakgrunnen vil bruke langt mer tid og kanskje også gjøre kostbare feil. Denne tiden kan kanskje bedre brukes til noe annet.

Dersom selskapet er underlagt revisjonsplikten, betyr dette at en revisor skal se over årsregnskapet, og sjekke at det ikke har feil og mangler. Bruker du en autorisert regnskapsfører til å gjøre selve årsregnskapet blir det mindre å gjøre for revisoren, og arbeidet med å revidere går raskere. Siden revisoren er dyrere enn regnskapsføreren er det helt klart viktig å sørge for at revisoren får så lite å gjøre som overhodet mulig. Gjennom Ageras kan du enkelt finne både regnskapsfører og revisor tilpasset ditt behov.

Du kan fint utføre regnskapsoppgave selv, eller la en av dine ansatte gjøre det. Det stilles ingen krav til kompetanse. Kompetansekravet gjelder nemlig kun dersom du tilbyr dine regnskapstjenester til andre. Velger du å utføre regnskapsføring selv er det viktig å huske på at det er virksomheten som er ansvarlig for de opplysningene som fremkommer i regnskapet. Det gjelder for øvrig også om du bruker ekstern regnskapsfører. Regnskapet kan altså utføres av deg selv, en ansatt, en ekstern regnskapsfører eller av en revisor. Det hele vil avhenge av hvor mye tid og kunnskap du har om regnskapsføring og hvor kompleks jobben er. Er selskapet revisjonspliktig må revisjonen utføres av en revisor.

Du som ikke vil gjøre jobben selv

Noen ganger må vi bare innrømme at vi ikke kan alt eller har tid til alt. Døgnet har bare 24 timer for oss alle, og da er det lurt å bruke disse på en effektiv måte. Dersom du vet at du ikke kan noen ting om regnskapsføring eller ikke ønsker å bruke tid på det, er det verdt å investere i en regnskapsfører i stedet for å overse jobben. Det kan også være at du ønsker å gjøre jobben selv men ikke vet hvordan, og da kan en regnskapsfører hjelpe deg med å skape gode rutiner og komme i gang.

Regnskapspliktige virksomheter

Dersom bedriften din er et aksjeselskap eller annet type selskap som er regnskapspliktig, som for eksempel statsforetak, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og forening med verdier på mer enn 20 millioner kroner eller 20 ansatte, skal et utarbeides årsregnskap. Regnskapet skal vise andre, både kunder, ansatte, styre og investorer, hvordan selskapet utvikler seg økonomisk. Det er mange som er interessert i disse tallene, og for virksomheten selv er regnskapet et viktig middel for å kunne ta de rette avgjørelsene. Det kan derfor være en god idé å ha en autorisert regnskapsfører til å utføre jobben.

Virksomheter uten regnskapsplikt

En virksomhet som ikke har regnskapsplikt har likevel bokføringsplikt. Det vil si at det skal føres et regnskap som er i henhold til bokføringsloven. Årsregnskap er ikke nødvendig. Avhengig av virksomhetens størrelse og type kan det være mye jobb med regnskapet, og da er det igjen en god idé å benytte seg av en dyktig og effektiv regnskapsfører. Da sparer du mye tid, og arbeidet blir utført riktig. Dette er viktig, for også dette regnskapet kan benyttes til å utarbeide videre kurs samt som grunnlag for å søke lån eller finne investorer.

Finn en lokal regnskapsfører

Ageras har avtaler med autoriserte regnskapsførere over hele landet. Dermed er det enkelt å finne en regnskapsfører i nærheten av deg. I store byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Hamar eller Stavanger finner du autoriserte regnskapsførere som er dyktige innen mange fagområder. Ønsker du å møte regnskapsføreren din personlig kan du enkelt finne en som er i nærheten av deg. I dagens moderne samfunn kan det meste gjøres via telefon og e-post. Derfor bør du tenke litt over hva slags regnskapsfører du har behov for. Skulle den beste for ditt behov befinne seg langt unna deg lar dette seg løse ved hjelp av teknologi.

Få hjelp med din regnskapsføring

En regnskapsfører arbeidsoppgaver er mange og varierte. Denne fagpersonen kan hjelpe deg med alt fra bilagsføring til utbetaling av lønn, betaling av regninger, utarbeidelse av årsregnskap og innlevering av alle nødvendige skjemaer. Det er viktig at regnskapet blir riktig og gir et korrekt bilde av situasjonen til virksomheten. Det er mange som kan være interessert i disse tallene, som alt fra leverandører til potensielle investorer. Dersom noen allerede har investert i bedriften din vil de sikkert vite hvordan det går og hvordan du forvalter pengene deres, og regnskapet vil vise dem dette.

Lønnsadministrasjon
Å utbetale lønn kan være en stor jobb, spesielt om du har flere ansatte enn kun deg selv. Lønnen skal utregnes og utbetales, og det skal settes til side penger til både skatt og arbeidsavgift samt feriepenger. Har virksomheten også reiseregninger og diettgodtgjørelse skal du også forholde deg til gjeldende regler og satser for dette. For at denne jobben skal gjøres riktig og effektiv kan det være greit å sette den bort til en regnskapsfører som har full oversikt over hvordan tingene gjøres.
Bokføring av bilag
Dersom bilagene har hopet seg opp og du har mistet kontroll og oversikt, kan en regnskapsfører hjelpe deg med å få orden og finne et godt system. Regnskapsføreren kan også gjøre jobben med å postere bilagene for deg samt oppbevare dem så lenge dette trengs. Bilagene er grunnstammen i regnskapet, og det er derfor viktig at disse ikke bare er ført riktig men at de også er fullstendige og korrekte.
Betaling av regninger
Driver du en virksomhet har du garantert regninger som skal betales til ulike leverandører. Disse skal betales i tide, penger skal disponeres og fakturaen skal deretter behandles som bilag og posteres på riktig måte. Det kan være enkelt, men det kan også kreve litt kunnskap å få jobben riktig gjort. En regnskapsfører kan også hjelpe til med å kreve inn utestående fakturaer og gjøre jobben riktig med henhold til purring og eventuelt inkasso samt videre oppfølging.
Utarbeidelse og klargjøring
En autorisert regnskapsfører kan hjelpe deg med utarbeidelse og klargjøring av regnskapet. Regnskapet er som kjent et viktig middel for virksomheten. Det handler ikke bare om å se hvor pengene har gått, men også om å finne veien videre og sette inn de tiltak som eventuelt måtte være nødvendig. I tillegg danner regnskapet grunnlaget for årsregnskapet, og er dette gjort riktig blir det enklere for revisoren å gjøre sin del av jobben.

Det kan være du allerede samarbeider med en regnskapsfører, men er usikker på om du betaler riktig pris.

Behovene dine kan endre seg, kanskje du trenger mer hjelp enn før eller mindre. Det kan også være at du trenger hjelp til andre typer oppgaver enn det din nåværende regnskapsfører kan utføre. Kanskje du lurer på om du betaler riktig pris for tjenesten.

Det er alltid lurt å sjekke markedet, og skulle du ønske å finne ny eller mer hjelp gjøres dette enkelt hos oss. Ageras har et stort antall tilknyttede regnskapsførere, og det er helt uforpliktende å hente inn tilbud. Det betyr at hjelpen du trenger ikke er langt unna. Det er kun å fylle inn skjemaet og trykke på send.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg