Finn regnskapsfører

Finn en regnskapsfører

Ageras har Norges største nettverk med regnskapsførere

Det er mange grunner til at tusenvis av norske virksomhetseiere har brukt oss til å finne sin regnskapsfører. 

Prøv Ageras du også; vi hjelper deg trygt på vei til å finne regnskapsføreren som passer deg og dine behov!

Finn regnskapsfører
Finn regnskapsfører

Så lett er det å få finne regnskapfører:

1
Utfyll skjemaet vårt så vi vet hva du trenger hjelp med.
2
Du får opp til 3 tilbud fra regnskapsførere innen 48 timer.
3
Sammenlign tilbudene og velg det som passer deg best.
Finn regnskapsfører
Finn regnskapsfører

Du som ikke vil gjøre jobben selv

Noen ganger må vi bare innrømme at vi ikke kan alt eller har tid til alt. Døgnet har bare 24 timer for oss alle, og da er det lurt å bruke disse på en effektiv måte. Dersom du vet at du ikke kan noen ting om regnskapsføring eller ikke ønsker å bruke tid på det, er det verdt å investere i en regnskapsfører i stedet for å overse jobben. Det kan også være at du ønsker å gjøre jobben selv men ikke vet hvordan, og da kan en regnskapsfører hjelpe deg med å skape gode rutiner og komme i gang.

Regnskapspliktige virksomheter

Dersom bedriften din er et aksjeselskap eller annet type selskap som er regnskapspliktig, som for eksempel statsforetak, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og forening med verdier på mer enn 20 millioner kroner eller 20 ansatte, skal et utarbeides årsregnskap. Regnskapet skal vise andre, både kunder, ansatte, styre og investorer, hvordan selskapet utvikler seg økonomisk. Det er mange som er interessert i disse tallene, og for virksomheten selv er regnskapet et viktig middel for å kunne ta de rette avgjørelsene. Det kan derfor være en god idé å ha en autorisert regnskapsfører til å utføre jobben.

Virksomheter uten regnskapsplikt

En virksomhet som ikke har regnskapsplikt har likevel bokføringsplikt. Det vil si at det skal føres et regnskap som er i henhold til bokføringsloven. Årsregnskap er ikke nødvendig. Avhengig av virksomhetens størrelse og type kan det være mye jobb med regnskapet, og da er det igjen en god idé å benytte seg av en dyktig og effektiv regnskapsfører. Da sparer du mye tid, og arbeidet blir utført riktig. Dette er viktig, for også dette regnskapet kan benyttes til å utarbeide videre kurs samt som grunnlag for å søke lån eller finne investorer.

Regnskapsfører i Oslo

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Bergen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Trondheim

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Stavanger

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Tromsø

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Drammen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Ålesund

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Kristiansand

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Hamar

Finn den rette regnskapsfører

La regnskapsfører ta seg av lønnsadministrasjon

Å utbetale lønn kan være en stor jobb, spesielt om du har flere ansatte enn kun deg selv. Lønnen skal utregnes og utbetales, og det skal settes til side penger til både skatt og arbeidsavgift samt feriepenger. Har virksomheten også reiseregninger og diettgodtgjørelse skal du også forholde deg til gjeldende regler og satser for dette. For at denne jobben skal gjøres riktig og effektiv kan det være greit å sette den bort til en regnskapsfører som har full oversikt over hvordan tingene gjøres.

Betaling av regninger

Driver du en virksomhet har du garantert regninger som skal betales til ulike leverandører. Disse skal betales i tide, penger skal disponeres og fakturaen skal deretter behandles som bilag og posteres på riktig måte. Det kan være enkelt, men det kan også kreve litt kunnskap å få jobben riktig gjort. En regnskapsfører kan også hjelpe til med å kreve inn utestående fakturaer og gjøre jobben riktig med henhold til purring og eventuelt inkasso samt videre oppfølging.

Regnskapsføreren kan bokføre bilag

Dersom bilagene har hopet seg opp og du har mistet kontroll og oversikt, kan en regnskapsfører hjelpe deg med å få orden og finne et godt system. Regnskapsføreren kan også gjøre jobben med å postere bilagene for deg samt oppbevare dem så lenge dette trengs. Bilagene er grunnstammen i regnskapet, og det er derfor viktig at disse ikke bare er ført riktig men at de også er fullstendige og korrekte.

La regnskapsfører utarbeide og klargjøre årsregnskapet

En autorisert regnskapsfører kan hjelpe deg med utarbeidelse og klargjøring av årsregnskapet. Regnskapet er som kjent et viktig middel for virksomheten. Det handler ikke bare om å se hvor pengene har gått, men også om å finne veien videre og sette inn de tiltak som eventuelt måtte være nødvendig.

Regnskapsfører kan innberette moms

En regnskapsfører vil sørge for at momsen blir innberettet riktig og innen den gjeldende tidsfrist. Innen innberetningen vil en regnskapsfører gå igjennom regnskapet for å sørge for at regnskapet er riktig så MVA regnskapet blir riktig.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?