Finn en regnskapsfører nær deg

Ageras har det største nettverket av regnskapsførere: Få uforpliktende tilbud fra autoriserte regnskapsførere

Slik fungerer Ageras:

Beskriv hva det er du trenger hjelp med og hva du vil at regnskapsføreren skal gjøre, da blir det lettere å matche deg med rett regnskapsfører.

Du får inntil 3 tilbud innen 48 timer. Disse sammenligner du med tanke på hvilke krav og preferanser du har.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en regnskapsfører som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Finn den rette regnskapsføreren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

En regnskapsfører nær deg

Dersom du ønsker å gjøre deler av jobben selv, som å sortere eller bokføre bilag, kan det være praktisk å finne en regnskapsfører som ikke er så langt unna. Dette gjør det lettere når du skal overlevere bilag og dokumenter, eller om dere må snakke sammen om ulike elementer av regnskapet.

Rett kompetanse

Dersom noen skal kunne føre regnskap for andre, må de inneha tittelen autorisert regnskapsfører. Krav til utdannelse og praksis bestemmes av Finanstilsynet. Fordelen er at regnskapsføreren har kvalifikasjoner til å gjøre en effektiv jobb, og bruker dermed langt mindre tid enn det en som ikke er utdannet innen faget vil gjøre. I tillegg har spesialisten oversikt over alle frister som staten har satt for innlevering av ulike oppgaver og han eller hun vil også vite hva som gjelder for nettopp din bedrift.

Kartlegg behovet ditt

En regnskapsfører kan tilby ulike tjenester. Derfor kan det være lurt at du på forhånd kartlegger hvilke behov du har og hva slags forventninger du har til utføringen av jobben. Da blir det lettere å finne en profesjonell regnskapsfører som er kompetent til å utføre de oppgavene du ser etter.

Fortell oss hva behovet ditt er og vi finner riktig spesialist

Hva gjør en regnskapsfører?

Regnskapsfører arbeidsoppgaver er mange og varierte. En av de viktigste oppgavene er å ivareta den daglige regnskapsføringen. Det betyr at inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld skal registreres. Ved siden av dette skal de gå gjennom alle bilagene til bedriften og sørge for at de er fullstendige og riktige. Regnskapsføreren skal også sikre at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven. Det er blant annet fordi tallene skal brukes i beregningen av skatter og avgifter. Feil grunnlag kan dermed bli en kostbar affære. Regnskapsføreren kan også ha som oppgave å betale bedriftens fakturaer, kjøre lønn for de ansatte og bistå bedriften med veiledning og råd når det oppstår økonomiske problemstillinger.

Tittelen autorisert regnskapsfører kommer ikke av seg selv. For å få denne må vedkommende ha en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Det vil si 180 studiepoeng, og 3 år på høyskole. Deretter kommer det et praksiskrav, og dette innebærer at vedkommende må ha minst 3 200 timer eller 2 års relevant erfaring innenfor en tidsramme på 5 år. Ved siden av dette må man få godkjennelse fra Finanstilsynet, og oppfylle kravene til vandel, bo- og kontorsted. Alle som har oppnådd å bli autorisert regnskapsfører vil stå oppført i Regnskapsregisteret.

De fleste regnskapsførere i Norge er organisert gjennom NARF. Der får de faglig støtte og kan gå på kurs, slik at de alltid er oppdatert på hva som skjer i deres bransje samt eventuelle endringer av lover og regler. Mange forveksler en autorisert regnskapsfører med en revisor, eller lurer på hva forskjellen er. Alle som har revisjonsplikt må ha en revisor som kontrollerer regnskapet når regnskapsåret er omme. Noen velger å bruke en revisor til alle regnskapsoppgavene, men det er ikke nødvendig. En revisor har en lang utdannelse innen økonomiske fag, og er derfor i stand til å ivareta store og komplekse oppgaver som revisjon av regnskap.

Du som ikke vil gjøre jobben selv

Noen ganger må vi bare innrømme at vi ikke kan alt eller har tid til alt. Døgnet har bare 24 timer for oss alle, og da er det lurt å bruke disse på en effektiv måte. Dersom du vet at du ikke kan noen ting om regnskapsføring eller ikke ønsker å bruke tid på det, er det verdt å investere i en regnskapsfører i stedet for å overse jobben. Det kan også være at du ønsker å gjøre jobben selv men ikke vet hvordan, og da kan en regnskapsfører hjelpe deg med å skape gode rutiner og komme i gang.

Regnskapspliktige virksomheter

Dersom bedriften din er et aksjeselskap eller annet type selskap som er regnskapspliktig, som for eksempel statsforetak, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og forening med verdier på mer enn 20 millioner kroner eller 20 ansatte, skal et utarbeides årsregnskap. Regnskapet skal vise andre, både kunder, ansatte, styre og investorer, hvordan selskapet utvikler seg økonomisk. Det er mange som er interessert i disse tallene, og for virksomheten selv er regnskapet et viktig middel for å kunne ta de rette avgjørelsene. Det kan derfor være en god idé å ha en autorisert regnskapsfører til å utføre jobben.

Virksomheter uten regnskapsplikt

En virksomhet som ikke har regnskapsplikt har likevel bokføringsplikt. Det vil si at det skal føres et regnskap som er i henhold til bokføringsloven. Årsregnskap er ikke nødvendig. Avhengig av virksomhetens størrelse og type kan det være mye jobb med regnskapet, og da er det igjen en god idé å benytte seg av en dyktig og effektiv regnskapsfører. Da sparer du mye tid, og arbeidet blir utført riktig. Dette er viktig, for også dette regnskapet kan benyttes til å utarbeide videre kurs samt som grunnlag for å søke lån eller finne investorer.

Det kan være du allerede samarbeider med en regnskapsfører, men er usikker på om du betaler riktig pris.

Behovene dine kan endre seg, kanskje du trenger mer hjelp enn før eller mindre. Det kan også være at du trenger hjelp til andre typer oppgaver enn det din nåværende regnskapsfører kan utføre. Kanskje du lurer på om du betaler riktig pris for tjenesten.

Det er alltid lurt å sjekke markedet, og skulle du ønske å finne ny eller mer hjelp gjøres dette enkelt hos oss. Ageras har et stort antall tilknyttede regnskapsførere, og det er helt uforpliktende å hente inn tilbud. Det betyr at hjelpen du trenger ikke er langt unna. Det er kun å fylle inn skjemaet og trykke på send.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg