Få tilbud fra opptil 3 revisorer

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige regnskapsførere og revisorer der ute

Finn revisoren som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige revisorer som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Revisorene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert revisor.

Få hjelp av en revisor til å fylle ut selvangivelsen

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Få hjelp av en revisor når du skal levere selvangivelse

Selvangivelsen er en tilbakevendende og noen ganger tidkrevende oppgave, både for privatpersoner og selskaper. For de fleste lønnsmottakere og pensjonister er det ikke så utfordrende, men for selvstendig næringsdrivende og selskaper kan det være en stor oppgave. Mange har manglende innsikt i lovgivningen rundt skatt og er ikke bevisste på hvilke regler de er omfattet av. Derfor skjer det dessverre ofte at det blir betalt feil skatt, noe som kan føre til større og mindre konsekvenser. Det kan vise seg å være en verdifull investering å bruke en registrert revisor til å håndtere dette for deg. Revisorer er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og vil sikre at alle opplysninger stemmer, samt at du overholder alle lover og regler.

Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske og juridiske tjenester, og kan hjelpe deg med å finne dyktige revisorer med god erfaring i å utarbeide selvangivelser. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive det oppdraget du ønsker utført ved hjelp av skjemaet ovenfor. Vi vil deretter gjennomsøke vårt nettverk av revisorer i Norge og gi deg opptil 3 tilbud fra kandidater som ønsker å hjelpe deg. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, så du påtar deg ingen risiko. Vi tilbyr med andre ord å finne revisorene for deg helt kostnadsfritt, slik at du slipper å bruke tid på å lete etter dem.

Selvangivelsens funksjon og bestemmelser

Selvangivelsen er en oversikt over inntekter, formue, gjeld og fradrag fra det forrige inntektsåret. Alle norske innbyggere som har inntekt og/eller formue og er skattepliktige i Norge skal levere selvangivelse. Dette gjelder altså alle lønnsmottakere, pensjonister og næringsdrivende, samt barn hvis disse har formue. Det er denne oversikten som bestemmer hvor mye du skal betale i skatt og det er derfor viktig at opplysningene stemmer. Hvis informasjonen er feil kan du ende opp med å betale enten for mye eller for lite i skatt, og spesielt sistnevnte kan få lite fordelaktige følger. Dersom det ikke har skjedd noen endringer og alle opplysningene fra året før stemmer overens med nåværende opplysninger, behøver du ofte ikke å oppdatere selvangivelsen. Likevel er det alltid lurt å se den gjennom og sjekke at alt står bra til. Det er mange som glemmer å legge til fradrag de har rett til, og disse kan spare deg for mange penger.

I dag er hovedregelen at dialog mellom deg, staten og kommune skal foregå digitalt, og etter at det ble mulig å levere selvangivelsen elektronisk gjør de aller fleste det. Det er likevel fortsatt mulig å levere i papirutgave dersom du er lønnsmottaker eller pensjonist. Det tar da noe lenger tid å få skatteoppgjøret, da privatpersoner som leverer elektronisk typsik får skatteoppgjøret i juni, mens de som leverer på papir først får dette i august. Næringsdrivende er pliktet til å levere elektronisk.

Selvangivelsen for næringsdrivende

Alle næringsdrivende må i utgangspunktet levere selvangivelse. Næringsdrivende defineres som «en vedvarende virksomhet som drives for egen regning og risiko, og som er egnet til å gi økonomisk overskudd». De aller fleste næringsdrivende er nemlig bokførings- og/eller regnskapspliktige, og det er for disse et krav om å levere det man kaller næringsoppgaver. Næringsdrivende som ikke er omfattet av disse kravene kan i mange tilfeller levere en næringsrapport.

Bokføringspliktige

Hvis din bedrift er bokføringspliktig i henhold til bokføringsloven, skal næringsoppgave 1 og personinntektsskjema leveres som vedleggsskjema sammen med selvangivelsen. Alternativt kan man velge å levere Næringsrapport skatt, noe som anbefales av Skatteetaten hvis det passer for din bedrift. Næringsrapporten er en forenklet løsning med mange fordeler. Du får blant annet hint som hjelper deg å fylle ut feltene riktig, det skjer automatiske beregninger av verdier underveis, du får mulighet til å velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk, det er utfyllende hjelpetekster med eksempler, og rapporten er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaene. Sist, men ikke minst slipper du å gjenta de samme opplysningene i ulike skjemaer hvert år.

Regnskapspliktige

Hvis din bedrift er regnskapspliktig i henhold til regnskapsloven, skal næringsoppgave 2 leveres som vedleggsskjema sammen med selvangivelsen. Dette gjelder blant annet alle aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og borettslag, samt enkeltpersonforetak som har flere enn 20 fulltidsansatte eller som samlet har eiendeler med verdi på over 20 millioner kroner. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og leverer enten næringsoppgave 1 eller 2, skal også personinntektsskjema leveres.

Fritak fra å levere selvangivelse

Dersom du er personlig næringsdrivende (har et enkeltpersonforetak), ikke er regnskapspliktig og har brutto driftsinntekter på 50 000 kr eller mindre, behøver du ikke levere selvangivelse.

Gå nøye gjennom selvangivelsen

Uansett om du er lønnsmottaker eller næringsdrivende, og uansett om du skal levere selvangivelsen eller ikke, er det viktig at du går gjennom opplysningene og sjekker at alt er korrekt. Med den nye digitale plattformen er selvangivelsen forhåndsutfylt med en del informasjon som Skatteetaten har mottatt fra arbeidsgivere, banker, finansinstitusjoner og andre offentlige etater. Disse opplysningene stemmer ofte, men ikke alltid. Det er ditt ansvar å sjekke at alle opplysninger stemmer og eventuelt endre dem hvis de er feil. Du har også selv ansvar for å legge til tilleggsopplysninger som gjør deg berettiget til skattefradrag.

Jobber i utlandet, men er skattepliktig til Norge

Mange har jobber som krever eller gir mulighet til utstasjonering i utlandet for visse perioder. Dersom du jobber i et annet land enn Norge, men samtidig er skattepliktig til Norge, kan du kreve fradrag for skatten. På den måten behøver du ikke å skatte av den samme inntekten i to land. Dokumentasjon for betalt skatt i utlandet skal leveres sammen med selvangivelsen hvs du ønsker kredittfradrag eller inntektsfradrag.

Les om skatterådgivning her.

Ageras finner revisorer til deg

Ettersom enhver person og bedrift selv er ansvarlig for at alle opplysninger i selvangivelsen stemmer, er det i mange tilfeller lurt å rådføre seg med en revisor eller regnskapsfører som er kjent med regelverket. Ageras kan i løpet av kort tid sette deg i kontakt med opptil 3 revisorer som vil gi deg hvert sitt tilbud og som du kan velge mellom. Muligheten til å velge mellom flere tilbud skaper gjennomsiktighet på markedet og fører som regel til fordelaktige priser.

Etter at du har sammenlignet tilbudene basert på dine behov og preferanser velger du det tilbudet du synes er best for deg - med tanke på både pris og kvalitet. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, og det betyr at du ikke er tvunget til å velge noen av tilbudene hvis du ikke føler at noen av dem er riktige for deg. Vi er imidlertid trygge på at vi vil gjøre deg fornøyd, og vi har hittil hjulpet nesten 80.000 personer med å finne en spesialist de er fornøyde med. Kontakt oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.