Trenger du hjelp med selvangivelsen? Få tilbud fra kvalifiserte skattespesialister innen 48 timer

Les våre personvernregler

Hjelp til selvangivelsen 2020

Finn en skatteekspert til å hjelpe deg med selvangivelsen

Selvangivelsen er en tilbakevendende og noen ganger tidkrevende oppgave, både for privatpersoner og selskaper. For de fleste lønnsmottakere og pensjonister er det ikke så utfordrende, men for selvstendig næringsdrivende og selskaper kan det være en stor oppgave. Mange har manglende innsikt i lovgivningen rundt skatt og er ikke bevisste på hvilke regler de er omfattet av. Derfor skjer det dessverre ofte at det blir betalt feil skatt, noe som kan føre til større og mindre konsekvenser. Det kan vise seg å være en verdifull investering å bruke en skatteekspert, regnskapsfører eller revisor til å håndtere selvangivelsen 2020 for deg. En regnskapsfører er for eksempel til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og vil sikre at alle opplysninger stemmer, samt at du overholder alle lover og regler.

Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og kan hjelpe deg med å finne dyktige regnskapsførere eller skatteeksperter med god erfaring i å utarbeide selvangivelser. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive det oppdraget du ønsker utført ved hjelp av skjemaet ovenfor. Vi vil deretter gjennomsøke vårt nettverk av regnskapsførere i Norge og gi deg opptil 3 tilbud fra kandidater som ønsker å hjelpe deg. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, så du påtar deg ingen risiko. Vi tilbyr med andre ord å finne regnskapsførerne for deg helt kostnadsfritt, slik at du slipper å bruke tid på å lete etter dem.

Trenger du hjelp med selvangivelsen? Få tilbud fra kvalifiserte skattespesialister innen 48 timer

Les våre personvernregler

Slik fungerer Ageras:

1
Forklar hva du har behov for. Vi finner den beste løsningen for deg.
2
Sammenlign tilbudene, og se hva andre mener om spesialistene du har fått tilbud fra.
3
Velg din spesialist og få selvangivelsen levert innen fristen din utløper.

Selvangivelse enkeltmannsforetak

Det er kun enkeltmannsforetak som ikke er pliktige til å levere regnskap som er fritatt fra plikten til å levere selvangivelse. Dette gjelder enkeltpersonsforetak med mindre enn 50,000 kr. i årlig driftsinntekt. Alle andre må levere inn fjorårets tall, og dette må gjøres elektronisk. Sammen med selvangivelsen må det også leveres en næringsoppgave. Dersom virksomheten er bokføringspliktig er det næringsoppgave 1 som skal fylles ut og leveres inn sammen med et såkalt personinntektsskjema. Dersom virksomheten er regnskapspliktig må det leveres inn noe som heter næringsoppgave 2 sammen med selvangivelse 2020.

Selvangivelse næringsdrivende

Når det kommer til selvangivelse for næringsdrivende så handler det altså om hvorvidt næringen kun er bokføringspliktig eller regnskapspliktig. I det første tilfellet må næringsoppgave 1 fylles ut og i det neste tilfellet handler det om næringsoppgave 2. Har du en virksomhet kan det være lønnsomt å få hjelp fra en ekspert på området, slik at virksomheten ikke ender opp med å gå glipp av fradrag eller får en stor restskatt når skatteoppgjøret er ferdig. Det er heller ingen god idé å levere inn feil skjema eller ikke noe skjema i det hele tatt. Dette kan nemlig lede til unødvendige gebyrer.

Selvangivelse privatpersoner

Det er ikke mange som slipper unna selvangivelsen. De fleste barn er dog unntatt, med mindre de har formue. Fristen for selvangivelsen er satt til 30. april. Dersom du ikke har endret skattemeldingen er det denne som blir brukt for å utregne skatten. Ønsker du å endre, men vil gi noen andre fullmakt til å gjøre dette må du melde fra innen 29. april. Skatteoppgjøret skjer i juni, og da vil du enten få restskatt eller penger tilbake. Sjekk at du har fått med deg alle de fradragene du som privatperson kan ha krav på. Jobber du i utlandet men har skatteplikt til Norge kan du kreve fradrag for skatten slik at du slipper å betale skatt til 2 land.

Regnskapsfører i Oslo

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Bergen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Trondheim

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Stavanger

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Tromsø

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Drammen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Ålesund

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Kristiansand

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Hamar

Finn den rette regnskapsfører

Husk på alle tidsfrister

Det er en rekke tidsfrister å huske på når det kommer til selvangivelsen og flere av dem er veldig viktige. Det handler om når du må melde fra om at du har gitt noen andre fullmakt til å gjøre endringene for deg til når selvangivelsen må være inne. Det er også egne frister for innbetaling av restskatt og forskuddsskatt.

Korrekt utfyllelse av selvangivelsen

Hvor kompleks selvangivelsen er avhenger av flere faktorer. Den er klart enklere for en privatperson enn et aksjeselskap, men en privatperson med flere verdifulle eiendeler, formue, aksjer også videre kan også ha en selvangivelse som er av den mer kompliserte typen. Gjøres ikke jobben korrekt kan du ende opp med å gå glipp av fradrag samt ende opp med en restskatt.

Få med deg alle skjemaene

Dersom du er næringsdrivende må du fylle ut flere skjemaer enn kun selvangivelsen. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke skjemaer som gjelder for din virksomhet og hvordan de skal fylles ut. En regnskapsfører har kontroll på dette, og kan hjelpe deg med å gjøre det riktig.

Velg riktig ekspert

Ønsker du hjelp med selvangivelsen må du velge en som har dette som fag. En autorisert regnskapsfører har utdannelse i økonomi, og kjenner til alle frister samt hvilke lover og regler som gjelder i nettopp din situasjon. Da kan du føle deg trygg for at jobben blir utført slik den skal.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?