Hjælp til selvangivelsen 2019

Finn en skatteekspert til å levere selvangivelsen

Selvangivelsen er en tilbakevendende og noen ganger tidkrevende oppgave, både for privatpersoner og selskaper. For de fleste lønnsmottakere og pensjonister er det ikke så utfordrende, men for selvstendig næringsdrivende og selskaper kan det være en stor oppgave. Mange har manglende innsikt i lovgivningen rundt skatt og er ikke bevisste på hvilke regler de er omfattet av. Derfor skjer det dessverre ofte at det blir betalt feil skatt, noe som kan føre til større og mindre konsekvenser. Det kan vise seg å være en verdifull investering å bruke en skatteekspert eller registrert revisor til å håndtere selvangivelsen 2019 for deg. Revisorer er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og vil sikre at alle opplysninger stemmer, samt at du overholder alle lover og regler.

Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og kan hjelpe deg med å finne dyktige revisorer eller skatteeksperter med god erfaring i å utarbeide selvangivelser. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive det oppdraget du ønsker utført ved hjelp av skjemaet ovenfor. Vi vil deretter gjennomsøke vårt nettverk av revisorer i Norge og gi deg opptil 3 tilbud fra kandidater som ønsker å hjelpe deg. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, så du påtar deg ingen risiko. Vi tilbyr med andre ord å finne revisorene for deg helt kostnadsfritt, slik at du slipper å bruke tid på å lete etter dem.

Slik fungerer Ageras:

Forklar hva du har behov for. Vi finner den beste løsningen for deg.

Sammenlign tilbudene, og se hva andre mener om spesialistene du har fått tilbud fra.

Velg din spesialist og få selvangivelsen levert innen fristen din utløper.

Få hjelp fra kvalifiserte spesialister idet du lever selvangivelse
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Plikten til å levere en selvangivelse

De aller fleste må levere en selvangivelse over hva vi hadde av inntekt, formue, gjeld og fradrag i året som gikk. Det er denne som til syvende og sist er avgjørende for hvor mye skatt vi skal betale. Å ha betalt for mye skatt er en ting. Det blir straks verre dersom du ikke er klar over hvilke fradrag du har rett til eller ender opp med å betale for lite skatt, slik at du får baksmell. Derfor kan det være lurt å få en revisor med riktig kunnskap til å se over din selvangivelse 2019.

Selvangivelse for næringsdrivende

I utgangspunktet må alle som driver næring levere en selvangivelse. Det er fordi du driver en virksomhet som er vedvarende og egnet til å gi et økonomisk overskudd. Dermed vil virksomheten din være pliktig til å drive bokføring og/eller regnskap. Det som skjer da er at du må levere enn næringsoppgave. En revisor kjenner til fristene for selvangivelse 2019, og kan hjelpe deg med å komme i mål til tiden.

Innlevering av flere skjemaer

Næringsdrivende skal enten levere inn næringsoppgave 1 og personinntektsskjema sammen med selvangivelsen eller næringsoppgave 2. Synes du dette er vanskelig å holde styr på, vil revisoren kunne hjelpe deg. Vedkommende vet hvilke skjemaer nettopp du må fylle ut, hva fristene er og, ikke minst, hvordan skjemaene fylles ut på riktig måte. Det er alltid godt å få hjelp av en spesialist, slik at du unngår problemene som følger dersom du ikke leverer inn riktig utfylte skjemaer.

Få hjelp til å fylle ut selvangivelsen: Vi har det største nettverket av spesialister

Hva er selvangivelse?

En selvangivelse er en komplett oversikt over hva hver enkelt innbygger får fra Skatteetaten, og som inneholder opplysninger om personlig inntekt, fradrag, gjeld og formue i forrige år. De aller fleste av oss må levere inn selvangivelse hvert eneste år, det gjelder også barn om de har formue og virksomheter av ulike størrelser.

Tallene som fremkommer i selvangivelsen er avgjørende for hvor mye du skal betale i skatt. Derfor er det viktig å få med seg alt som skal være der, spesielt fradragene. Her er det nemlig mange som går glipp av mye penger fordi de ikke vet hvilke fradrag de har rett på. Betaler du for mye i skatt får du det tilbake året etter, og betaler du for lite vil du få en restskatt.

Du kan levere Skatteetaten selvangivelse elektronisk, og når de har gått gjennom innen en viss frist vil du få melding om du har betalt for mye eller for lite. Leverer du elektronisk kommer skatteoppgjøret i juni, men foretrekker du papirform må du vente til august. Dersom du er næringsdrivende kan du ikke velge, da må du levere elektronisk. Sett deg inn i de forskjellige skattedatoene, så får du god oversikt over frist for næringsoppgave og frist for selvangivelse.

Selvangivelsen for næringsdrivende

Alle næringsdrivende må levere inn en selvangivelse 2019, og i tillegg til dette er det krav om å levere det som kalles næringsoppgaver. Næringsdrivende defineres som «en vedvarende virksomhet som drives for egen regning og risiko, og som er egnet til å gi økonomisk overskudd». De aller fleste næringsdrivende er nemlig bokførings- og/eller regnskapspliktige, og det er for disse et krav om å levere det man kaller næringsoppgaver. Næringsdrivende som ikke er omfattet av disse kravene kan i mange tilfeller levere en næringsrapport. Dersom du er personlig næringsdrivende (har et enkeltpersonforetak), ikke er regnskapspliktig og har brutto driftsinntekter på 50,000 kr. eller mindre, behøver du ikke levere selvangivelse.

Bokføringspliktige

Hvis din bedrift er bokføringspliktig i henhold til bokføringsloven, skal næringsoppgave 1 og personinntektsskjema leveres som vedleggsskjema sammen med selvangivelsen. Alternativt kan man velge å levere Næringsrapport skatt, noe som anbefales av Skatteetaten hvis det passer for din bedrift. Næringsrapporten er en forenklet løsning med mange fordeler. Du får blant annet hint som hjelper deg å fylle ut feltene riktig, det skjer automatiske beregninger av verdier underveis, du får mulighet til å velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk, det er utfyllende hjelpetekster med eksempler, og rapporten er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaene. Sist, men ikke minst slipper du å gjenta de samme opplysningene i ulike skjemaer hvert år.

Regnskapspliktige

Hvis din bedrift er regnskapspliktig i henhold til regnskapsloven, skal næringsoppgave 2 leveres som vedleggsskjema sammen med selvangivelsen. Dette gjelder blant annet alle aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og borettslag, samt enkeltpersonforetak som har flere enn 20 fulltidsansatte eller som samlet har eiendeler med verdi på over 20 millioner kroner. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og leverer enten næringsoppgave 1 eller 2, skal også personinntektsskjema leveres.

Fritak fra å levere selvangivelse

Dersom du er personlig næringsdrivende (har et enkeltpersonforetak), ikke er regnskapspliktig og har brutto driftsinntekter på 50,000 kr. eller mindre, behøver du ikke levere selvangivelse.

De aller fleste av oss må levere en selvangivelse over fjorårets økonomiske situasjon. Det er nesten kun barn uten formue som slipper unna denne jobben. Pensjonister, selvstendige næringsdrivende, virksomheter av ulike slag og aksjeselskaper må alle levere inn en selvangivelse 2019 med eller uten vedlegg. Vi skal her se litt nærmere på hvilke personer eller grupper det gjelder.

Selvangivelse enkeltmannsforetak

Det er kun enkeltmannsforetak som ikke er pliktige til å levere regnskap som er fritatt fra plikten til å levere selvangivelse. Dette gjelder enkeltpersonsforetak med mindre enn 50,000 kr. i årlige driftsinntekter. Alle andre må levere inn fjorårets tall, og dette må gjøres elektronisk. Sammen med selvangivelsen må det også leveres en næringsoppgave. Dersom virksomheten er bokføringspliktig er det næringsoppgave 1 som skal fylles ut og leveres inn sammen med et såkalt personinntektsskjema. Dersom virksomheten er regnskapspliktig må det leveres inn noe som heter næringsoppgave 2 sammen med selvangivelse 2019.

Selvangivelse næringsdrivende

Når det kommer til selvangivelse for næringsdrivende så handler det altså om hvorvidt næringen kun er bokføringspliktig eller regnskapspliktig. I det første tilfellet må næringsoppgave 1 fylles ut og i det neste tilfellet handler det om næringsoppgave 2. Har du en virksomhet kan det være lønnsomt å få hjelp fra en ekspert på området, slik at virksomheten ikke ender opp med å gå glipp av fradrag eller får en stor restskatt når skatteoppgjøret er ferdig. Det er heller ingen god idé å levere inn feil skjema eller ikke noe skjema i det hele tatt. Dette kan nemlig lede til unødvendige gebyrer.

Selvangivelse privatpersoner

Det er ikke mange som slipper unna selvangivelsen. De fleste barn er dog unntaket, med mindre de har formue. Fristen for selvangivelsen er satt til 30. april. Dersom du ikke har endret skattemeldingen er det denne som blir brukt for å utregne skatten. Ønsker du å endre, men vil gi noen andre fullmakt til å gjøre dette må du melde fra innen 29. april. Skatteoppgjøret skjer i juni, og da vil du enten få restskatt eller penger tilbake. Sjekk at du har fått med deg alle de fradragene du som privatperson kan ha krav på. Jobber du i utlandet men har skatteplikt til Norge kan du kreve fradrag for skatten slik at du slipper å betale skatt til 2 land.

De ulike aspektene ved selvangivelse 2019

Det er mye å tenke på når du skal skrive og levere inn selvangivelse 2019. For det første er det selvangivelse frist å tenke på. Disse varierer avhengig av om du er privatperson eller næringsdrivende. Deretter må du passe på å fylle inn tallene på riktig sted, og få med deg alle fradragene du har krav på. Feil i selvangivelsen kan få store konsekvenser da det kan lede til restskatt du kanskje ikke har satt av penger til å kunne betale. Er du ny på selvangivelse eller driver virksomhet kan det være lurt å få hjelp av en ekspert på emnet. Det kan spare deg for både tid, bekymringer og penger.

Huske på alle tidsfrister
Det er en rekke tidsfrister å huske på når det kommer til selvangivelsen og flere av dem er veldig viktige. Det handler om når du må melde fra om at du har gitt noen andre fullmakt til å gjøre endringene for deg til når selvangivelsen må være inne. Det er også egne frister for innbetaling av restskatt og forskuddsskatt.
Få med deg alle skjemaene
Dersom du er næringsdrivende må du fylle ut flere skjemaer enn kun selvangivelsen. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke skjemaer som gjelder for din virksomhet og hvordan de skal fylles ut. En revisor har kontroll på dette, og kan hjelpe deg med å gjøre det riktig.
Korrekt utfyllelse av selvangivelsen
Hvor kompleks selvangivelsen er avhenger av flere faktorer. Den er klart enklere for en privatperson enn et aksjeselskap, men det en privatperson med flere verdifulle eiendeler, formue, aksjer og så videre kan også ha en selvangivelse som er av den mer kompliserte typen. Gjøres ikke jobben korrekt kan du ende opp med å gå glipp av fradrag samt få restskatt.
Velg riktig ekspert
Ønsker du hjelp med selvangivelsen må du velge en som har dette som fag. En registrert revisor har utdannelse i økonomi, og kjenner til alle frister samt hvilke lover og regler som gjelder i nettopp din situasjon. Da kan du føle deg trygg for at jobben blir utført slik den skal.

Med Ageras får du gode tilbud fra regnskapsførere, revisorer og skatteeksperter

Selvangivelsen dukker opp hvert eneste år uten unntak, og det å fylle den ut innen selvangivelse fristen kan både være tidkrevende og noen ganger også vanskelig. Dette gjelder ikke bare for virksomheter, men også for privatpersoner spesielt om du også er selvstendig næringsdrivende. Har du ikke nok kunnskaper rundt skatt ender du kanskje opp med å betale for mye eller for lite, med de konsekvensene som måtte medfølge. Derfor kan det være lurt å investere litt penger i å få hjelp av spesialister innen økonomi og skatterådgivning.

Det er ikke enkelt å si hva det vil koste å få hjelp til utfylling av selvangivelse 2019 uten å ha mer informasjon om din spesifikke sak. Prisen vil avhenge av hvor mye du trenger hjelp med og hvor komplisert selvangivelsen din er. Dersom du er en privatperson med kun noen få tall som skal sjekkes er dette nødvendigvis langt billigere enn om du er næringsdrivende med regnskap og mange tall.

En revisor tar betalt per time, så desto flere timer vedkommende må bruke desto dyrere blir det. Dog trenger det ikke være slik at sluttsummen kommer som en overraskelse på deg. Når du beskriver ditt behov som privatperson, næringsdrivende eller aksjeselskap vil revisoren kunne estimere omtrent hvor mye tid vedkommende trenger på å gjennomføre jobben. Dersom det dukker opp noe uforutsett underveis vil revisoren kontakte deg for en avklaring. På denne måten vil du få en grei oversikt over kostnadsbildet.

Du må også ta i betraktning om dette vil være en engangskostnad eller om du trenger vedvarende hjelp fra en revisor hver gang det er frist selvangivelse. En siste ting du kan tenke på når det kommer til kostnader er at du ikke bare får en selvangivelse 2019 som er korrekt, men du frigjør også tid du kan bruke til ting du er god på. Dersom du er bedriftsleder vet du hvor viktig det er å bruke tiden sin på det som faktisk gir inntekter. Fordelen med å bruke Ageras er også at du får flere tilbud som du kan sammenligne både når det gjelder pris og i forhold til dine preferanser. Da vet du at du betaler det tjenesten koster, og ikke en masse ekstra.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg