Brutto

Oppdatert 2023

Hva er brutto?

I relasjon til «brutto», nevnes ofte «netto». Sistnevnte er svarende til bruttostørrelsen, etter det er gjort fradrag for utgifter, kostnader og andre fradragsberettigede kostnader i relasjon til produksjon og vedlikeholdelse.

Begrepet som betegnelse

Bruttobegrepet finner anvendelse både ved betegnelse av vekt, pris og økonomi generelt. Eksempler på dette kan være bruttovekt, bruttonasjonalprodukt og bruttoareal i en bolig. I relasjon til økonomi, er følgende uttrykk de mest vanlige:

Bruttoinntekt

Et av de mest alminnelige bruksområdene for begrepet, er i forbindelse med lønn. Bruttolønn er en betegnelse på lønn før skatt, og i lønnsforhandlinger og lignende er det alltid bruttolønnen man kommer til enighet om.

Få opp til 3 gratis tilbud

Bruttopris

Hvis en pris benevnes i brutto, er dette et uttrykk for prisen medregnet gebyrer og normale tillegg. Som regel står det ikke spesifiser at prisen er oppgitt i brutto, men det er denn prisen man som forbruker eksempelvis ser på butikkhyllene.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er en betegnelse for differansen mellom innkjøpspris og salgspris. Ønsker en bedrift å finne ut av hvor stor deres fortjeneste på en vare er, fungerer bruttofortjenesten som en god indikator på dette. Ønsker man på den annen side å utlede overskuddet som gjenstår når alle kostnader er fratrukket, skal man i stedet beregne nettofortjenesten.

For bedrifter av mindre størrelse, der de økonomiske aktivitetene ikke tilsier at bedriften skal mva- registreres, må innkjøpsprisen inneholde moms. I alle andre tilfeller skal prisene ved utregning av bruttofortjenesten oppgis uten moms. 

Hjelp med regnskapet

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud