I denne artikkelen utforsker vi definisjonen av en frilanser, stegene for å starte en vellykket frilanskarriere, samt strategier for å sikre en konkurransedyktig lønn og fellene du bør unngå. Frilansere leverer spesialiserte tjenester til klienter og må nøye vurdere ferdigheter, bygge en profesjonell tilstedeværelse og fastsette priser som passer deres bransje og erfaringsnivå. 

Hva er frilanser?

Et budsjett er en økonomisk plan som viser forventede inntekter og utgifter for en bestemt tidsperiode, vanligvis en måned eller et år. Hovedmålet med et budsjett er å gi kontroll over økonomien ved å fastsette hvor mye penger som skal brukes på ulike utgiftskategorier, inkludert nødvendige utgifter som bolig, mat og regninger, samt sparing og investeringer.

Hvordan starte som frilanser?

Å være frilanser er en spennende måte å bygge din karriere på. Start med å identifisere din kompetanse og spesialisering. Velg et område hvor du har sterke ferdigheter og lidenskap, da dette gjør det enklere å tiltrekke kunder. Skap en profesjonell online tilstedeværelse ved å opprette en portefølje som viser dine tidligere arbeider, og vurder å bruke plattformer som Upwork eller Freelancer for å finne jobber. Bygg ditt profesjonelle nettverk ved å delta i bransjearrangementer og nettverke online. Når du setter priser for tjenestene dine, vurder konkurransen, dine kostnader og verdien av din ekspertise. Til slutt, vær organisert og disiplinert i din tidsstyring, da frilansarbeid ofte krever selvledelse. Husk at suksess som frilanser tar tid og tålmodighet, men med innsats og engasjement kan du bygge en givende karriere.

Virksomhetsform som frilanser?

Frilansere kan velge ulike virksomhetsformer avhengig av jurisdiksjonen og deres personlige preferanser. De vanligste virksomhetsformene for frilansere inkluderer:

 1. Enkeltpersonforetak (ENK): Dette er den mest vanlige virksomhetsformen for frilansere. Det er en personlig virksomhet hvor frilanseren driver for egen regning og risiko. Enkeltpersonforetak har begrenset ansvar, og inntektene og kostnadene rapporteres på frilanserens personlige selvangivelse.

 2. Næringsdrivende selskap (AS): Noen frilansere velger å etablere et aksjeselskap for å drive virksomheten. Dette gir mer beskyttelse av personlig formue, men medfører også mer administrasjon og krav om regnskap.

 3. Ansvarlig selskap (ANS): Dette er en virksomhetsform som tillater to eller flere frilansere å drive sammen og dele ansvaret for virksomheten.

Finn hjelp til frilanser?

Trenger du hjelp som frilanser? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til ditt ditt firma.

Finn hjelp til frilanser

Unngå disse 5 fellene

Her er fem vanlige feller for frilansere du bør unngå:

 1. Manglende kontrakter eller avtaler: Aldri start arbeid uten en skriftlig kontrakt eller avtale som beskriver prosjektets omfang, betaling, tidsrammer og andre viktige vilkår. Kontrakter gir juridisk beskyttelse og klarhet.

 2. Utilstrekkelig prissetting: Ikke undervurder verdien av dine tjenester. Sørg for at du tar hensyn til dine egne kostnader, skatter og økonomiske mål når du fastsetter priser for dine tjenester.

 3. Manglende regnskapsførsel: Neglisjering av regnskapsførsel kan føre til økonomiske problemer. Hold orden på inntekter, kostnader og skatt for å unngå overraskelser ved skattetid.

 4. Utilstrekkelig markedsføring: Frilansere må aktivt markedsføre seg selv for å tiltrekke kunder. Neglisjering av markedsføring kan resultere i manglende oppdrag.

 5. Manglende sparing og pensjonsplanlegging: Som frilanser må du ta ansvar for egen pensjon og forsikring. Ikke oversett behovet for langsiktig økonomisk planlegging.

Ved å unngå disse fellene og være proaktiv i å administrere din virksomhet, kan du oppnå suksess som frilanser.

Hvordan bestemme lønn som frilanser?

Å fastsette en passende timepris som frilanser krever omtanke og nøye vurdering. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Forstå dine kostnader: Start med å beregne dine personlige og forretningsmessige kostnader, inkludert skatt, forsikring, kontorutgifter og pensjonssparing. Dette gir deg en idé om minimumstimelønnen du trenger.

 2. Vurder bransjestandarden: Forsk på hva andre frilansere med lignende ferdigheter og erfaring belaster i din bransje og geografiske område. Dette gir deg en referanse for konkurransedyktige priser.

 3. Vurder din egen erfaring og ekspertise: Ta hensyn til din egen erfaring og nisjekompetanse. Hvis du har spesielle ferdigheter eller lang erfaring, kan du rettferdiggjøre en høyere pris.

 4. Vurder prosjektkompleksitet: Prisene kan variere avhengig av oppdragets kompleksitet og omfang. Vurder om det er nødvendig å tilby en differensiert prisstruktur basert på prosjektkrav.

 5. Inkluder tid for forberedelse og administrasjon: Husk å inkludere tid for oppgaver som administrasjon, kommunikasjon med klienter, markedsføring og andre oppgaver som ikke direkte er fakturerbare, men nødvendige for å drive virksomheten din.

 6. Justér prisen over tid: Start med en pris som er konkurransedyktig, og evaluer den jevnlig. Justér prisene når du får mer erfaring og etablert omdømme.

 7. Kommuniser transparent med klienter: Vær åpen om din prisstruktur og hvordan du fakturerer. Dette bygger tillit og unngår overraskelser for klientene dine.

 8. Tilby pakkeløsninger: Vurder å tilby rabatterte priser for langsiktige avtaler eller pakkeløsninger, som kan tiltrekke seg gjentakende kunder.

Husk at å sette en riktig timepris er en balanse mellom dine økonomiske behov og konkurransedyktige markedspriser. Det er viktig å være realistisk om hva markedet vil akseptere, samtidig som du sørger for at du tjener tilstrekkelig til å dekke dine egne økonomiske mål.

Hjelp til regnskap for frilanser?

Vi vet at det er tidkrevende å finne hjelp fra regnskapsfører. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn regnskapsfører for frilanser

 

Innhold