Få hjelp med revisjon

Få hjelp til revisjon med Ageras

Vi har ekspertene i revisjon

Revisjon kan være komplekst men heldigvis er det lett å finne den rette hjelpen til revisjon. Revisjon skal gjøres, og det skal gjøres korrekt, og det er nettopp derfor vi har hjulpet tusenvis av norske virksomheter med å finne den rette hjelpen til revisjon.

Få hjelp med revisjon
Få hjelp med revisjon

Slik fungerer Ageras

1
Utfyll skjemaet vårt så vi vet hva du trenger hjelp med.
2
Du får opp til 3 tilbud på revisjon innen 48 timer.
3
Sammenlign tilbudene og velg det som passer deg best.
Få hjelp med revisjon
Få hjelp med revisjon

Bokføring og regnskap

Ønsker du at andre skal ta seg av alle oppgaver knyttet til regnskap, kan et revisjonsselskap håndtere selv de enkleste regnskapsoppgavene. Alt du trenger å gjøre er å sende alle virksomhetens bilag, og de vil gjøre resten. Basert på regnskapsføringen blir det oppsatt et regnskap som viser virksomhetens aktiver og passiver, så du har nøkkeltall du kan handle på i den daglige driften av virksomheten din.

Gjennomgang av regnskapet

Kanskje har virksomheten din egne økonomiske ansatte som tar seg av oppgavene med bokføring og å sette opp regnskap. Her kan du benytte deg av revisors hjelp for en nøytral og objektiv gjennomgang av regnskapet, og få gode råd og veiledning. Revisor plikter å gjøre deg oppmerksom på om regnskapet er utarbeidet korrekt, overholde revisorloven og om det gir et rettvisende bilde av virksomhetens økonomi.

Økonomisk rådgivning

En revisor kan med utgangspunkt i regnskapet ditt hjelpe deg med økonomisk rådgivning og gi råd om sparing, endringer og investeringer. Revisor kan også bidra med råd som hjelper til i den daglige driften eller gi en samlet vurdering av virksomheten din.

Revisjon i Bergen

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Trondheim

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Stavanger

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Drammen

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Tromsø

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Førde

Få tilbud på revisjon

Revisjon i Sandefjord

Få tilbud på revisjon

Revisjon av årsregnskapet

De fleste virksomheter med regnskapsplikt har også revisjonsplikt, hvor en registrert eller statsautorisert revisor må godkjenne årsregnskapet og skrive en rapport. Andre virksomheter velger å ha en revisor som står for hele regnskapsføringen.

Veiledning innen økonomi

Revisorer har god kunnskap om revisjonsloven, regnskapsloven og andre lover og regler som handler om økonomi og juss. Revisoren er en verdifull partner du kan rådføre deg med om du trenger hjelp og råd til skattemeldingen eller hvilke valg virksomheten bør ta i en økonomisk situasjon virksomheten står overfor. Om revisoren også har revidert regnskapet til virksomheten, vil vedkommende ha den nødvendige kunnskapen om virksomheten til å kunne komme med gode råd.

Hjelp til å vekste virksomheten din

Revisorer har god kunnskap om virksomheters økonomi. Å samarbeide med en god spesialist i revisjon betyr at du også kan få hjelp med besparelser eller råd for hvordan du kan utvikle- og skape vekst i virksomheten din.

Nøytral gjennomgang av regnskapet

En revisor kan gjennomgå virksomhetens regnskap på en nøytral og objektiv måte, og veileder deg basert på dette.