Finn revisor

Finn en revisor

Ageras har Norges største nettverk med revisorer

Det er mange grunner til at tusenvis av norske virksomhetseiere har brukt oss til å finne sin revisor.

En revisor bidrar med revisjon av årsregnskapet, rådgivning eller utfylling av skattemelding. Revisoren skal undersøke og godkjenne de økonomiske forholdene i virksomheten. 

Prøv Ageras du også; vi hjelper deg trygt på vei til å finne den revisor som passer deg og dine behov!

Finn revisor
Finn revisor

Så lett er det å finne revisor:

1
Utfyll skjemaet vårt så vi vet hva du trenger hjelp med.
2
Du får opp til 3 tilbud fra revisorer innen 48 timer.
3
3 Sammenlign tilbudene og velg det som passer deg best.
Finn revisor
Finn revisor

Virksomheter med revisjonsplikt

Slik vi allerede har nevnt har de fleste virksomheter med regnskapsplikt også revisjonsplikt. Det betyr at en registrert eller statsautorisert revisor må komme inn og ta jobben med å godkjenne årsregnskapet og skrive en rapport. Mange selskaper velger å ha en revisor på fast basis, en som kjenner virksomheten og kan komme med gode råd i komplekse økonomiske og juridiske spørsmål. Noen virksomheter har også en revisor som står for hele regnskapsføringen.

Virksomheter fritatt for revisjonsplikt

Det finnes virksomheter som under visse omstendigheter er fritatt fra revisjonsplikten. Dette gjelder, for eksempel, aksjeselskaper som er regnskapspliktige men som ikke har driftsinntekter over 6 millioner kroner, færre enn 10 årsverk og maks 23 millioner kroner i verdier samt ansvarlige selskaper med maks 5 deltakere og salgsinntekter på maks 5 millioner kroner. Du kan likevel benytte deg av en revisor for å få hjelp til skatt eller for å tolke det juridiske språket i lovverket du skal følge.

Du som ønsker å bruke en revisor til rådgivning innen ulike temaer

Enten virksomheten er revisjonspliktig eller ei er det mange som benytter seg av en revisor for å få råd innen spørsmål om slike ting som opprettelse av selskap, skatt, regnskapsføring, moms og juss. En revisor har god kjennskap til lovverket og gjeldende regler, og forstår språket som brukes. Dermed er dette en ypperlig person å be om hjelp fra dersom du står fast, er i tvil om veien videre eller rett og slett trenger veiledning i ulike saker.

Revisor i Førde

Finn den rette revisor

Revisor i Bergen

Finn den rette revisor

Revisor i Trondheim

Finn den rette revisor

Revisor i Drammen

Finn den rette revisor

Revisor i Stavanger

Finn den rette revisor

Revisor i Tromsø

Finn den rette revisor

Opprettelse av et aksjeselskap

Skal du opprette et aksjeselskap og lurer på hvordan du skal gå frem, eller er du ganske enkelt usikker på hvilken selskapsform du skal velge og hva veien videre vil være? Da bør du rådføre deg med en revisor. Mange av disse har spesialisert seg på nettopp det med opprettelse av selskaper og/eller nystartede selskaper. Benytter du deg av dette får du og selskapet ditt en god start.

Spørsmål rundt regnskap

En revisor er en ekspert innen sitt fagområde, nemlig revisjon og økonomi. Dette er derfor den rette personen å få hjelp av dersom du har spørsmål rundt alt som har med regnskap å gjøre. Det kan være du trenger hjelp til hvordan ulike ting skal føres eller settes opp, eller har spørsmål rundt skatt og moms. En revisor kan lovverket og reglene, og kan derfor komme med riktig veiledning.

Veiledning innen økonomi

Revisorer har god kunnskap om revisjonsloven, regnskapsloven og andre lover og regler som handler om økonomi og juss. Trenger du hjelp og råd til selvangivelsen eller hvilke valg virksomheten bør ta i en gitt økonomisk situasjon er revisoren en person du kan rådføre deg med. Dersom revisoren også har revidert regnskapet ditt, vil vedkommende ha den nødvendige kunnskapen om virksomheten til å kunne komme med gode råd.

Revisjon av årsregnskap

En autorisert revisor kan revidere årsregnskapet ditt og legge ved en rapport. Dette er nødvendig for alle selskaper med revisjonsplikt, men kan også gjøres selv om virksomheten din ikke har denne plikten.

Hjelp til å vekste din virksomhet

Revisorer har god kunnskap om virksomheters økonomi. En god revisor kan derfor hjelpe deg med besparelser eller råd for hvordan du kan utvikle og vekste din virksomhet

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?