Finn den riktige revisor med Ageras

Det er lett å få tilbud fra en statsautorisert revisor

Det er mange dyktige revisorer i Norge og dersom du trenger en kan du her få tilbud fra opptil 3 stykker. Ageras har vært i bransjen siden 2012 og har på denne tiden opparbeidet seg et stort og profesjonelt nettverk av spesialister innen økonomi. Benytter du deg av våre tjenester, noe som både er uforpliktende og gratis, vil du på en enkel måte finne den eksperten du trenger.

Revisoren bidrar med revisjon av årsregnskapet, rådgivning eller utfylling av skattemelding. Enten du trenger mye eller lite hjelp kan det virke som en vanskelig oppgave å finne akkurat den eksperten du trenger. Slik er det ikke lenger. Å benytte seg av en formidlingstjeneste og få flere tilbud på utførelse av jobben innen 48 timer er den enkleste veien til et godt resultat.

Slik fungerer Ageras:

1
Beskriv hva det er du trenger hjelp med og hva du vil at revisoren skal gjøre, da blir det lettere å matche deg med rett revisor.
2
Du får inntil 3 tilbud innen 48 timer. Disse sammenligner du med tanke på hvilke krav og preferanser du har.
3
Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en revisor som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Virksomheter med revisjonsplikt

Slik vi allerede har nevnt har de fleste virksomheter med regnskapsplikt også revisjonsplikt. Det betyr at en registrert eller statsautorisert revisor må komme inn og ta jobben med å godkjenne årsregnskapet og skrive en rapport. Mange selskaper velger å ha en revisor på fast basis, en som kjenner virksomheten og kan komme med gode råd i komplekse økonomiske og juridiske spørsmål. Noen virksomheter har også en revisor som står for hele regnskapsføringen.

Virksomheter fritatt for revisjonsplikt

Det finnes virksomheter som under visse omstendigheter er fritatt fra revisjonsplikten. Dette gjelder, for eksempel, aksjeselskaper som er regnskapspliktige men som ikke har driftsinntekter over 6 millioner kroner, færre enn 10 årsverk og maks 23 millioner kroner i verdier samt ansvarlige selskaper med maks 5 deltakere og salgsinntekter på maks 5 millioner kroner. Du kan likevel benytte deg av en revisor for å få hjelp til skatt eller for å tolke det juridiske språket i lovverket du skal følge.

Du som ønsker å bruke en revisor til rådgivning innen ulike temaer

Enten virksomheten er revisjonspliktig eller ei er det mange som benytter seg av en revisor for å få råd innen spørsmål om slike ting som opprettelse av selskap, skatt, regnskapsføring, moms og juss. En revisor har god kjennskap til lovverket og gjeldende regler, og forstår språket som brukes. Dermed er dette en ypperlig person å be om hjelp fra dersom du står fast, er i tvil om veien videre eller rett og slett trenger veiledning i ulike saker.

Revisor i Førde

Finn den rette revisor

Revisor i Bergen

Finn den rette revisor

Revisor i Trondheim

Finn den rette revisor

Revisor i Drammen

Finn den rette revisor

Revisor i Stavanger

Finn den rette revisor

Revisor i Tromsø

Finn den rette revisor

Revisor i Sandefjord

Finn den rette revisor

Opprettelse av et aksjeselskap

Skal du opprette et aksjeselskap og lurer på hvordan du skal gå frem, eller er du ganske enkelt usikker på hvilken selskapsform du skal velge og hva veien videre vil være? Da bør du rådføre deg med en revisor. Mange av disse har spesialisert seg på nettopp det med opprettelse av selskaper og/eller nystartede selskaper. Benytter du deg av dette får du og selskapet ditt en god start.

Spørsmål rundt regnskap

En revisor er en ekspert innen sitt fagområde, nemlig revisjon og økonomi. Dette er derfor den rette personen å få hjelp av dersom du har spørsmål rundt alt som har med regnskap å gjøre. Det kan være du trenger hjelp til hvordan ulike ting skal føres eller settes opp, eller har spørsmål rundt skatt og moms. En revisor kan lovverket og reglene, og kan derfor komme med riktig veiledning.

Veiledning innen økonomi

Revisorer har god kunnskap om revisjonsloven, regnskapsloven og andre lover og regler som handler om økonomi og juss. Trenger du hjelp og råd til selvangivelsen eller hvilke valg virksomheten bør ta i en gitt økonomisk situasjon er revisoren en person du kan rådføre deg med. Dersom revisoren også har revidert regnskapet ditt, vil vedkommende ha den nødvendige kunnskapen om virksomheten til å kunne komme med gode råd.

Revisjon av årsregnskap

En autorisert revisor kan revidere årsregnskapet ditt og legge ved en rapport. Dette er nødvendig for alle selskaper med revisjonsplikt, men kan også gjøres selv om virksomheten din ikke har denne plikten.

Hjelp til å vekste din virksomhet

Revisorer har god kunnskap om virksomheters økonomi. En god revisor kan derfor hjelpe deg med besparelser eller råd for hvordan du kan utvikle og vekste din virksomhet

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?