Finn en revisor online med Ageras

Det er lett å få tilbud fra en statsautorisert revisor

Det er mange dyktige revisorer i Norge og dersom du trenger en kan du her få tilbud fra opptil 3 stykker. Ageras har vært i bransjen siden 2012 og har på denne tiden opparbeidet seg et stort og profesjonelt nettverk av spesialister innen økonomi. Benytter du deg av våre tjenester, noe som både er uforpliktende og gratis, vil du på en enkel måte finne den eksperten du trenger.

Revisoren bidrar med revisjon av årsregnskapet, rådgivning eller utfylling av selvangivelsen. Enten du trenger mye eller lite hjelp kan det virke som en vanskelig oppgave å finne akkurat den eksperten du trenger. Slik er det ikke lenger. Å benytte seg av en formidlingstjeneste og få flere tilbud på utførelse av jobben innen 48 timer er den enkleste veien til et godt resultat.

Slik fungerer Ageras:

Beskriv hva det er du trenger hjelp med og hva du vil at revisoren skal gjøre, da blir det lettere å matche deg med rett revisor.

Du får inntil 3 tilbud innen 48 timer. Disse sammenligner du med tanke på hvilke krav og preferanser du har.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en revisor som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Få tilbud fra opptil 3 revisorer
Finn den rette revisoren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

Registrert revisor

Alle kan kalle seg revisor, men de som vil revidere regnskap for virksomheter med revisjonsplikt må enten være statsautorisert revisor eller registrert revisor. Begge disse titlene er beskyttet. En registrert revisor har en bachelorgrad i revisjon. Det vil si at vedkommende har gått 3 år på høyskole. I tillegg kommer minst 3 års praksis.

Statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor har bygget på bachelorgraden i revisjon med en mastergrad i regnskap og revisjon. Det vil si totalt 5 års utdannelse. Det er også her nødvendig med 3 års praksis. En revisor med denne tittelen kan utføre alle typer revisjonsoppdrag, også for selskaper som er notert på børsen.

Medlem av Revisorforeningen

Veldig mange revisorer i Norge er medlem av Revisorforeningen eller Revisorgruppen. I Revisorforeningen får de blant annet etterutdanning slik at de alltid har oppdatert bransjekunnskap. I tillegg stiller foreningen en rekke strenge krav til sine medlemmer. Å velge en revisor som er medlem av foreningen en ekstra trygghet for deg.

Fortell oss hva du trenger og vi finner den rette revisoren til deg!

Hva gjør en revisor?

Mange synes det er vanskelig å vite forskjellen på en regnskapsfører og en revisor, og det er kanskje ikke så rart for de har mange lignende oppgaver. Enkelt sagt er det regnskapsføreren som holder orden på økonomien, fører bilag og dokumenterer inntekter og utgifter. Regnskapsføreren legger altså grunnlaget, og utfører det daglige arbeidet med regnskapet. Revisorens jobb er å kontrollere at årsregnskapet er korrekt utført. Når en registrert revisor har utført revisjonen vil vedkommende skrive en rapport om oppsummerer virksomhetens økonomiske situasjon. Dermed kan eiere, ansatte, kreditorer, investorer, banker og myndigheter få bekreftet at virksomhetens økonomiske situasjon er korrekt beskrevet i regnskapet.

Revisorens kompetanse og kunnskap om lovverk og regler, som revisorloven, sørger for at du kan føle deg trygg for at jobben er utført på beste vis. Både en statsautorisert revisor og en registrert revisor kan gi deg råd når du skal etablere rutinene som fører til god økonomistyring. De kan også gi deg råd om temaer som mange ofte synes er ganske komplekse, nemlig skatt og moms. En revisor skal være en uavhengig person, som ikke har noe annet engasjement i virksomheten vedkommende reviderer. I revisjonsloven er det faktisk slått fast at revisoren skal utføre revisjonen i samsvar med såkalt god revisjonsplikt, og dermed skal det ikke kunne stilles noen spørsmål til revisorens habilitet.

Den overordnede oppgaven til en revisor er å bidra til at offentlige myndigheter, kreditorer, eiere og andre interessenter har tillitt til virksomheten. For å utføre jobben sin på best mulig vis jobber revisoren tett sammen med deg, og dermed blir vedkommende ofte brukt som rådgiver i økonomiske og juridiske spørsmål.

Slik vi allerede har nevnt må det utdannelse på bachelor- eller masternivå samt flere års praksis til for å kunne benytte seg av tittelen registrert eller statsautorisert revisor. Når du velger en revisor med en slik tittel vet du at du får en person som faktisk kan jobben sin. Norske revisorer er gjerne tilknyttet en bransjeforening, det finnes 2 av dem her i landet, og her får de både etterutdanning og kurs. En revisor bruker nemlig også mye tid på å holde seg oppdatert på hva som skjer i bransjen, følge utviklingen og skaffe seg kunnskap om nye lover og regler og hva disse vil ha å si for jobben vedkommende utfører.

Disse faktorerene er avgjørene for revisor priser

Når du skal ha utført en tjeneste vil du selvfølgelig vite hva den koster. Det er ingen som liker å kjøpe noe uten å ha fått et pristilbud de har godkjent på forhånd. Prisen på revisorens arbeid vil avhenge av hvor mye jobb vedkommende skal gjøre for deg, og hvor komplisert den jobben er. I tillegg må du regne med å betale mer for en statsautorisert revisor med lang erfaring enn en nyutdannet registrert revisor.

Dersom du eller en ansatt har gjort hele regnskapet selv, og dette er fullt av feil vil revisoren bruke lengre tid på jobben med å revidere enn hva vedkommende ville brukt om årsregnskapet var riktig utført. Skal revisoren både gjøre arbeidet med å lage regnskap og årsregnskap samt revidere vil dette bli dyrere enn om årsregnskapet ligger klart.

De fleste revisorer tar betalt for antall timer, og når du forteller hva som skal gjøres vil vedkommende være i stand til å gi et estimat på hvor mange timer som kan gå med til jobben. Det er dog viktig å være klar over at tidsangivelsen er et estimat, og dermed vil det kunne endre seg om det dukker opp noe uforutsett i regnskapet som revisoren må bruke tid på.

Du betaler for kvalitet, men det er ikke alltid gitt at den revisoren med den høyeste timebetaling gjør en veldig mye bedre jobb enn alle andre. Du bør også ta med andre faktorer en pris når du skal bestemme deg for hvilken revisor du skal velge. Det er viktig at du finner en revisor du stoler på og har kjemi med, slik at det blir lett for dere å samarbeide. Revisoren skal tross alt håndtere en svært viktig del av virksomheten, nemlig de økonomiske oppgavene, og da er det viktig at du har tillit til personen og jobben denne gjør.

Velger du å bruke formidlingstjenesten Ageras når du skal finne en revisor som passer deg vil du helt gratis og totalt uforpliktende få tilbud fra inntil 3 spesialister som passer til de kriteriene og de arbeidsoppgavene du har angitt i beskrivelsen din.

De aller fleste virksomheter som er regnskapspliktige er også revisjonspliktige. Plikten til revisjon betyr rett og slett at en revisor skal kontrollere at regnskapet er utført i henhold til de gjeldende lover og regler. Arbeidet utføres i henhold til slik det er fastsatt i revisjonsloven. Når revisoren bidrar til å avdekke eventuelle feil i regnskapsføringen vil vedkommende også vise hvordan feilen skal rettes opp og hvordan det skal gjøres riktig i fremtiden.

Virksomheter med revisjonsplikt

Slik vi allerede har nevnt har de fleste virksomheter med regnskapsplikt også revisjonsplikt. Det betyr at en registrert eller statsautorisert revisor må komme inn og ta jobben med å godkjenne årsregnskapet og skrive en rapport. Mange selskaper velger å ha en revisor på fast basis, en som kjenner virksomheten og kan komme med gode råd i komplekse økonomiske og juridiske spørsmål. Noen virksomheter har også en revisor som står for hele regnskapsføringen.

Virksomheter fritatt for revisjonsplikt

Det finnes virksomheter som under visse omstendigheter er fritatt fra revisjonsplikten. Dette gjelder, for eksempel, selskaper som er regnskapspliktige men som ikke har driftsinntekter over 5 millioner kroner, enkeltmannsselskaper med færre enn 20 årsverk og maks 20 millioner kroner i verdier samt ansvarlige selskaper med maks 5 deltakere og salgsinntekter på maks 5 millioner kroner. Du kan likevel benytte deg av en revisor for å få hjelp til skatt eller for å tolke det juridiske språket i lovverket du skal følge.

Du som ønsker å bruke en revisor til rådgivning innen ulike temaer

Enten virksomheten er revisjonspliktig eller ei er det mange som benytter seg av en revisor for å få råd innen spørsmål om slike ting som opprettelse av selskap, skatt, regnskapsføring, moms og juss. En revisor har god kjennskap til lovverket og gjeldende regler, og forstår språket som brukes. Dermed er dette en ypperlig person å be om hjelp fra dersom du står fast, er i tvil om veien videre eller rett og slett trenger veiledning i ulike saker.

Finn en lokal revisor

Dersom du ønsker at revisoren skal komme til virksomheten din kan det være lurt å finne en lokal revisor. Det finnes revisorer over hele landet, og dette gjør det lett å finne en som er i nærheten av deg. Det finnes revisorer som er spesialister på små virksomheter og andre som er dyktige på store virksomheter. Noen revisorer fokuserer på lokal virksomhet, andre igjen har et nasjonalt fokus. I tillegg har mange revisorer spesiell kompetanse innen ulike fagområder, som ulike selskapsformer eller bransjer. Uansett hva du trenger finnes det en revisor som dekker ditt behov. Om lokalt er viktig for deg, så ta en kikk på nærmeste by.

Dersom du har revisjonsplikt er det viktig at du får dekket ditt behov

Hovedjobben til en revisor er å revidere årsregnskapet og skrive en oppsummerende rapport. Dette er dog kun en del av hva en revisor hjelper til med. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom en revisor vs regnskapsfører, da det kan virke som om de gjør mange av de samme oppgavene. Det er for så vidt sant, da en revisor kan gjøre alt det en regnskapsfører gjør. Regnskapsføreren kan derimot ikke utføre revisjon. Det er det kun en registrert revisor eller en statsautorisert revisor som kan. I tillegg kan en regnskapsfører i hovedsak kun gi råd om regnskapet, mens revisoren kan rådføre deg når det kommer til mer komplekse og større økonomiske spørsmål.

Opprettelse av et aksjeselskap
Skal du opprette et aksjeselskap og lurer på hvordan du skal gå frem, eller er du ganske enkelt usikker på hvilken selskapsform du skal velge og hva veien videre vil være? Da bør du rådføre deg med en revisor. Mange av disse har spesialisert seg på nettopp det med opprettelse av selskaper og/eller nystartede selskaper. Benytter du deg av dette får du og selskapet ditt en god start.
Veiledning innen økonomi
Revisorer har god kunnskap om revisjonsloven, regnskapsloven og andre lover og regler som handler om økonomi og juss. Trenger du hjelp og råd til selvangivelsen eller hvilke valg virksomheten bør ta i en gitt økonomisk situasjon er revisoren en person du kan rådføre deg med. Dersom revisoren også har revidert regnskapet ditt, vil vedkommende ha den nødvendige kunnskapen om virksomheten til å kunne komme med gode råd.
Spørsmål rundt regnskap
En revisor er en ekspert innen sitt fagområde, nemlig revisjon og økonomi. Dette er derfor den rette personen å få hjelp av dersom du har spørsmål rundt alt som har med regnskap å gjøre. Det kan være du trenger hjelp til hvordan ulike ting skal føres eller settes opp, eller har spørsmål rundt skatt og moms. En revisor kan lovverket og reglene, og kan derfor komme med riktig veiledning.
Revisjon av årsregnskap
En autorisert revisor kan revidere årsregnskapet ditt og legge ved en rapport. Dette er nødvendig for alle selskaper med revisjonsplikt, men kan også gjøres selv om virksomheten din ikke har denne plikten.

Det kan være du allerede samarbeider med en revisor, men er usikker på om du betaler riktig pris.

Det kan også være at du trenger hjelp til noe revisoren du bruker nå ikke er ekspert på. Det å bytte revisor er nødvendigvis ikke vanskelig, men om du har et aksjeselskap må det godkjennes av styret og meldes inn til Brønnøysundregisteret. Fyller du ut vårt skjema og sender det inn vil du få tilbud fra inntil 3 revisorer i løpet av kort tid. Det er uforpliktende og en fin måte å sjekke pris på samt finne den spesialisten du trenger akkurat nå.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg