Finn en revisor online med Ageras

Det er lett å få tilbud fra en statsautorisert revisor

Slik fungerer Ageras:

Beskriv hva det er du trenger hjelp med og hva du vil at revisoren skal gjøre, da blir det lettere å matche deg med rett revisor.

Du får inntil 3 tilbud innen 48 timer. Disse sammenligner du med tanke på hvilke krav og preferanser du har.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en revisor som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Få tilbud fra opptil 3 revisorer
Finn den rette revisoren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

Registrert revisor

Alle kan kalle seg revisor, men de som vil revidere regnskap for virksomheter med revisjonsplikt må enten være statsautorisert revisor eller registrert revisor. Begge disse titlene er beskyttet. En registrert revisor har en bachelorgrad i revisjon. Det vil si at vedkommende har gått 3 år på høyskole. I tillegg kommer minst 3 års praksis.

Statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor har bygget på bachelorgraden i revisjon med en mastergrad i regnskap og revisjon. Det vil si totalt 5 års utdannelse. Det er også her nødvendig med 3 års praksis. En revisor med denne tittelen kan utføre alle typer revisjonsoppdrag, også for selskaper som er notert på børsen.

Medlem av Revisorforeningen

Veldig mange revisorer i Norge er medlem av Revisorforeningen eller Revisorgruppen. I Revisorforeningen får de blant annet etterutdanning slik at de alltid har oppdatert bransjekunnskap. I tillegg stiller foreningen en rekke strenge krav til sine medlemmer. Å velge en revisor som er medlem av foreningen en ekstra trygghet for deg.

Fortell oss hva du trenger og vi finner den rette revisoren til deg!

Hva gjør en revisor?

Mange synes det er vanskelig å vite forskjellen på en regnskapsfører og en revisor, og det er kanskje ikke så rart for de har mange lignende oppgaver. Enkelt sagt er det regnskapsføreren som holder orden på økonomien, fører bilag og dokumenterer inntekter og utgifter. Regnskapsføreren legger altså grunnlaget, og utfører det daglige arbeidet med regnskapet. Revisorens jobb er å kontrollere at årsregnskapet er korrekt utført. Når en registrert revisor har utført revisjonen vil vedkommende skrive en rapport om oppsummerer virksomhetens økonomiske situasjon. Dermed kan eiere, ansatte, kreditorer, investorer, banker og myndigheter få bekreftet at virksomhetens økonomiske situasjon er korrekt beskrevet i regnskapet.

Revisorens kompetanse og kunnskap om lovverk og regler, som revisorloven, sørger for at du kan føle deg trygg for at jobben er utført på beste vis. Både en statsautorisert revisor og en registrert revisor kan gi deg råd når du skal etablere rutinene som fører til god økonomistyring. De kan også gi deg råd om temaer som mange ofte synes er ganske komplekse, nemlig skatt og moms. En revisor skal være en uavhengig person, som ikke har noe annet engasjement i virksomheten vedkommende reviderer. I revisjonsloven er det faktisk slått fast at revisoren skal utføre revisjonen i samsvar med såkalt god revisjonsplikt, og dermed skal det ikke kunne stilles noen spørsmål til revisorens habilitet.

Den overordnede oppgaven til en revisor er å bidra til at offentlige myndigheter, kreditorer, eiere og andre interessenter har tillitt til virksomheten. For å utføre jobben sin på best mulig vis jobber revisoren tett sammen med deg, og dermed blir vedkommende ofte brukt som rådgiver i økonomiske og juridiske spørsmål.

Slik vi allerede har nevnt må det utdannelse på bachelor- eller masternivå samt flere års praksis til for å kunne benytte seg av tittelen registrert eller statsautorisert revisor. Når du velger en revisor med en slik tittel vet du at du får en person som faktisk kan jobben sin. Norske revisorer er gjerne tilknyttet en bransjeforening, det finnes 2 av dem her i landet, og her får de både etterutdanning og kurs. En revisor bruker nemlig også mye tid på å holde seg oppdatert på hva som skjer i bransjen, følge utviklingen og skaffe seg kunnskap om nye lover og regler og hva disse vil ha å si for jobben vedkommende utfører.

Virksomheter med revisjonsplikt

Slik vi allerede har nevnt har de fleste virksomheter med regnskapsplikt også revisjonsplikt. Det betyr at en registrert eller statsautorisert revisor må komme inn og ta jobben med å godkjenne årsregnskapet og skrive en rapport. Mange selskaper velger å ha en revisor på fast basis, en som kjenner virksomheten og kan komme med gode råd i komplekse økonomiske og juridiske spørsmål. Noen virksomheter har også en revisor som står for hele regnskapsføringen.

Virksomheter fritatt for revisjonsplikt

Det finnes virksomheter som under visse omstendigheter er fritatt fra revisjonsplikten. Dette gjelder, for eksempel, selskaper som er regnskapspliktige men som ikke har driftsinntekter over 5 millioner kroner, enkeltmannsselskaper med færre enn 20 årsverk og maks 20 millioner kroner i verdier samt ansvarlige selskaper med maks 5 deltakere og salgsinntekter på maks 5 millioner kroner. Du kan likevel benytte deg av en revisor for å få hjelp til skatt eller for å tolke det juridiske språket i lovverket du skal følge.

Du som ønsker å bruke en revisor til rådgivning innen ulike temaer

Enten virksomheten er revisjonspliktig eller ei er det mange som benytter seg av en revisor for å få råd innen spørsmål om slike ting som opprettelse av selskap, skatt, regnskapsføring, moms og juss. En revisor har god kjennskap til lovverket og gjeldende regler, og forstår språket som brukes. Dermed er dette en ypperlig person å be om hjelp fra dersom du står fast, er i tvil om veien videre eller rett og slett trenger veiledning i ulike saker.

Det kan være du allerede samarbeider med en revisor, men er usikker på om du betaler riktig pris.

Det kan også være at du trenger hjelp til noe revisoren du bruker nå ikke er ekspert på. Det å bytte revisor er nødvendigvis ikke vanskelig, men om du har et aksjeselskap må det godkjennes av styret og meldes inn til Brønnøysundregisteret. Fyller du ut vårt skjema og sender det inn vil du få tilbud fra inntil 3 revisorer i løpet av kort tid. Det er uforpliktende og en fin måte å sjekke pris på samt finne den spesialisten du trenger akkurat nå.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg