Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige revisorer i Stavanger

Vi har det største nettverket av revisorer
Finn revisoren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige revisorer som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Revisorene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert revisor.

Finn den rette revisoren i Stavanger enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Dataplan Regnskap AS
4313 Sandnes

Rask, rådgivende og ryddig Som kreativ sjel i fotobransjen trenger jeg å fokusere på arbeidet mitt og kundeopplevelsen. Jo mindre tid jeg kan bruke på regnskap, jo mer tid kan jeg bruke på å skaffe meg nye kunder. Viktige kriterier for meg når jeg skulle bytte regnskapsfører var en person som svarer på telefonen når jeg ringer - og som kan gi meg svar på det jeg lurer på, en person som er tilgjengelig på mail og som er enkel å oppnå i levende live. I tillegg bør vedkommende ha god kunnskap til å veilede meg og min bedrift slik at jeg kan vokse uten voksesmerter. Alt dette utfyller Barstad Regnskapstøtte og jeg tar av meg hatten for hjelpen jeg har fått med å avslutte mitt enkeltmannsforetak og oppretting av AS. Fotograf Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com

- Eirik Halvorsen
2015-04-14

Veldig hyggelig og rask tilbakemelding på forespørselen Vi fikk raskt svar på henvendelsen og oppfattet de som veldig kundevennlige. Vi ble enig om veien videre og fikk raske tilbakemeldinger og frister ble holdt.

- Ingrid Hansen
2015-03-03
Amanda Regnskap AS
5500 Haugesund

Hyggelig regnskapsfører med en flott holdning Veldig fornøyd med amanda regnskap. Hjelper til med det meste og lett og rådspør.

- Kristian Einarsen
2018-09-17

Ekspert og realistisk vurdering Finner kjapt en ekspert og kompetent revisor til kunder.

- Babajan Aini-yet
2022-09-10

For øyeblikket hjelper vi disse kundene

En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#462017 Sandnes
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#461131 Hundvåg
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#461039 Hundvåg
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460918 Sandnes
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460876 Hundvåg
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460784 Kolnes
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460697 Stavanger
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460678 Stavanger
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#460584 Stavanger
En potensiell kunde har sett profilen din og ønsket et møte med deg.
#459776 Stavanger

Ageras finner revisorer i Stavanger

Har du lyst til å diskutere økonomiske problemstillinger med en ekspert? Utarbeidelsen av selvangivelsen for selskapet kan for eksempel være utfordrende, og det er betryggende få råd fra noen med god kjennskap til de forskjellige regelverk. Hvis du kjenner deg igjen kan det være en god idé å benytte en revisor. Revisoren og regnskapsføreren spiller de mest sentrale rollene når det kommer til å håndtere et selskaps økonomiske aktiviteter. Mens regnskapsføreren tar seg av bokføring av de dagligdagse aktivitetene, er revisorens oppgave kort sagt å kontrollere regnskapsførerens arbeid ved årets avslutning.

Et av hovedformålene med revisorens arbeid er nettopp å kontrollere virksomhetens årsregnskap, samt å sikre at det ikke er mangler og at de gjeldende regler er oppfylt. Ageras ønsker å hjelpe deg med å finne en dyktig revisor som møter dine behov. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet ovenfor, og du vil på kort tid motta opptil 3 tilbud fra revisorer som er parate til å utføre oppgavene dine. Tjenesten er gratis og uforpliktende slik at du som kunde kan velge om du vil benytte deg av tilbudene eller ikke. Vi håper du vil overlate ansvaret for å finne en god revisor til oss – og vi vil gjøre vårt ytterste for å gjøre deg fornøyd.

Revisjonsplikt

Som hovedregel skal enhver regnskapspliktig også revidere sitt regnskap. Dette kalles også for revisjonsplikt, og medfører at det pågjeldende selskap plikter å benytte en revisor til å revidere regnskapet. De regnskapspliktige som også er revisjonspliktige omfatter blant annet aksjeselskaper med større driftsinntekt, allmennaksjeselskaper, stiftelser og i noen tilfeller ansvarlige selskap. Det finnes imidlertid noen unntak, og enkelte kan fritas revisjonsplikten. Dette gjelder små aksjeselskaper og andre regnskapspliktige med driftsinntekter på mindre enn 5 mio. kroner i året og en balansesum på under 20 mio. kroner. Videre kan det gjennomsnittlige antall ansatte ikke overstige 10 årsverk. Beslutningen om fravalg av revisjon må treffes av styret, og disse er pliktet til å informere selskapsregisteret om dette i etterkant. Dersom du er i tvil om selskapet ditt har revisjonsplikt, kan du lese mer om dette i revisorloven.

Fordelene ved revisjon

Til tross for at nevnte foretak har mulighet til å fravelge revisjon er ikke dette nødvendigvis det mest hensiktsmessige. Revisorens rolle har gjennom tidene utviklet seg til å omfatte mer enn bare gjennomgang av regnskapstall, og for mange bedrifter gir revisjonen en betydelig merverdi i form av rådgivningen som kan mottas. Revisoren tar et dypdykk i regnskapsinformasjonen, og i de fleste tilfeller skaper dette forutsetninger for å tegne et tydelig og realistisk bilde av selskapet. De observasjonene revisoren gjør underveis danner et godt grunnlag for å vurdere om enkelte forhold har negativ effekt på virksomhetens økonomiske utvikling, eller motsatt om visse aktiviteter genererer profitt og bør videreutvikles. Håndtering av komplekse områder som skatt, moms og avgiftsbetaling er også innenfor revisorens ekspertise.

Revisjonsoppgaver er utfordrende og tidkrevende, og uten den tilpassede utdannelse og erfaring er det vanskelig å komme frem til det korrekte resultat. Som leder eller eierkrets i et selskap er det viktig å holde i tankene at man står til ansvar for opplysningene som fremgår av regnskapet, og at avdekking av eventuelle feil kan føre til store konsekvenser. Av nettopp denne grunn gir en revisor stor trygghet, idet man kan være sikker på at årsregnskapet oppfyller de gjeldende lover og regler.

En vesentlig fordel forbundet med revisjon er videre at det oppnås kredibilitet overfor eksterne aktører. Banker og andre forretningsforbindelser verdsetter muligheten til å lese en revisors uttalelse før de eventuelt vil involveres med selskapet. Som nevnt vil ofte merverdien ved å benytte en revisor overstige utgiftene. For foretak som ikke er pålagt revisjonsplikt er dette imidlertid ikke alltid tilfelle, og det må derfor foretas en vurdering for hver enkelt virksomhet. Spesielt gjelder dette for enkeltmannsforetak idet de sjeldent har behov for revisor.

Revisor i Stavanger

Stavanger er en av byene i Norge som har bidratt mest til landets økonomiske vekst. Byen har betydelig aktivitet rundt oljeindustrien, men det er også et stort miljø av gründere og ulike typer bedrifter som har medført at næringslivets vekst ikke kun avhenger av oljen. Utvalget av revisjonskontorer er følgelig bredt, og det kan være en god idé å ansette en lokal revisor hvis du driver virksomhet i Stavanger. Dette begrunnes med revisorens kompetanse rundt byens særlige forhold, i tillegg til at det er langt enklere å arrangere møter dersom vedkommende har kontor i nærområdet.

Når du skal velge revisor

Når du skal treffe valget om rett revisor for deg er det enkelte parametere som bør ilegges betydning. Alle virksomheter er forskjellige og det er derfor vanskelig å basere valget på råd fra andre foretak, spesielt hvis disse opererer innenfor andre forretningsområder. Det kan være en god idé å identifisere selskapets behov på et tidlig stadium, slik at du enklere kan formidle dine forventninger til revisoren du vurderer å innlede et samarbeid med. Videre anbefales det å undersøke revisoren og på den måten sikre at du blir fornøyd med resultatet.

Autorisasjon

I første omgang er det viktig å forsikre seg om at revisoren er autorisert – da dette garanterer at personen har fullført det påkrevde studie- og praksisforløpet, og dermed har den relevante kompetanse. For å oppnå autorisasjonstittelen må revisoren ha ervervserfaring i tillegg til den godkjente utdannelse. Et svært godt kvalitetstegn er videre at vedkommende er medlem av Revisorforeningen, da dette betyr at personen er del av et akademisk fellesskap som utvikler kompetansen gjennom etterutdanning og verdiskapning. Revisorgruppen er en annen type organisasjon som fungerer som et nettverk for selvstendige revisjonsvirksomheter.

Spesialisering

Videre kan det være en stor fordel å velge en revisor som har spesialisert seg på det området du opererer innenfor – for eksempel den selskapsformen du driver, ditt lokalområde eller bransje. På den måten har du større sikkerhet for at revisoren gir deg helt konkrete og målrettede anbefalinger.

Pris

Utgiftsposten forbundet med en revisor er naturligvis avhengig av hvor omfattende samarbeidet skal være. For enkelte selskaper er det nødvendig å ha regelmessig kontakt med revisoren, mens det motsatte gjelder for andre. Uansett om selskapet er i den ene eller andre situasjonen er det viktig at utgiftene ikke blir for store. Ageras skaper gjennomsiktighet på markedet idet kundene våre har muligheten til å sammenligne forskjellige tilbud, hvilket fører til fordelaktige priser i bytte mot høy kompetanse.

Tillit til revisoren

Det er selvfølgelig vesentlig at du og din revisor har en god relasjon preget av tillit og felles målsetninger. Dette oppnås best dersom revisoren forstår dine behov og hva du konkret ønsker ut av samarbeidet. Ambisjoner og mål er forskjellige hos hver enkelt virksomhet, og det er derfor en fordel hvis du tydelig kommuniserer dine forventninger slik at revisoren enklere kan møte dem. I siste ende bør tillit og trygghet være ordene som beskriver ditt forhold med revisoren, slik at du kan overlate det økonomiske ansvaret til vedkommende uten bekymringer.

Ageras finner kompetente revisorer til deg

Som markedsledere på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, kan Ageras sette deg i kontakt med Stavangers dyktigste revisorer. Du kan henvende deg til oss med enkelt- eller tilbakevendende oppgaver, og vi vil bestrebe oss på å finne de mest egnede ekspertene til deg. Vår prosess går ut på å gjøre et målrettet søk blant Stavangers kyndige revisorer, og etterfølgende gi deg opptil 3 tilbud innenfor 48 timer. Tjenesten er gratis og uforpliktende, så fyll ut skjemaet ovenfor og la oss begynne jakten på den rette revisoren for deg.