Finn en ekspert innen inkasso

Få oversikt over inkassoloven, gratis og uforpliktende

Inkasso er et begrep som brukes når man inndriver gjeld fra privatpersoner eller virksomheter som ikke har betalt regningene sine i tide. For bedrifter og andre som jevnlig sender ut fakturaer til sine kunder kan det være veldig tidkrevende å håndtere alle forsinkede betalinger, og derfor velger mange å bruke et inkassobyrå som mer effektiv kan inndrive gjelden. 

For å drive en effektiv virksomhet er det selvsagt en viktig forutsetning at kundene oppfyller deres betalingsforpliktelser rettidig. Når det kan konstateres at en innbetaling ikke har kommet i tide må det derfor vurderes om kravet skal gå til inkasso. Vær samtidig oppmerksom på kravene som stilles til deg som kreditor. Du skal handle i overensstemmelse med reglene for god inkassoskikk og være oppmerksom på at du opplyser kunden om tidsfrister og lignende.

Hvis du ønsker å slippe leteprosessen med å finne et godt inkassobyrå, kan Ageras raskt sette deg i kontakt med opptil 3 kandidater - gratis og uforpliktende. Vi streber etter å skape gjennomsiktighet på markedet, og gir deg derfor flere tilbud slik at du kan treffe det best mulige valget basert på både kvalitet og pris.

Slik fungerer Ageras:

Bruk vårt søknadsskjema og beskriv din situasjon og hva du trenger hjelp til.

Motta tilbud fra 3 finansielle eksperter med omfattende kunnskap om inkassoloven.

Velg det tilbudet som passer deg best. Prosessen er gratis og uforpliktende.

Finn en ekspert innen inkasso
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Dine forutsetninger

Hvor ofte ønsker du å ha kontakt med din rådgiver? Har du mulighet til å motta bistand over tid, eller ønsker du kun hjelp til ett prosjekt? Sørg for at du har et budsjett og et tidsløp i tankene slik at du bedre kan vurdere ulike tilbud som du mottar fra oss.

Riktige kvalifikasjoner

Sørg for at du mottar hjelp av en ekspert med omfattende bransjekunnskap og riktige kvalifikasjoner. Du har selv rett til å motta nødvendige bakgrunns papirer. Inkassoselskaper har regler og plikter de må forholde seg til, og en rådgiver med riktig kunnskap vil sørge for at prosessen følger regelverket.

Vær sikker på ditt behov

Før du kontakter finansiell bistand er det viktig at du har en klar tanke om hva du trenger hjelp til. Selv om rådgivningen vil hjelpe deg med å få komplett oversikt over ditt behov, så er det viktig å ha tenkt på en retning i forkant. Dette vil hjelpe oss med å raskere velge den rette rådgiveren for deg.

Har du utestående inkassoer du ønsker hjelp med?

Hva er inkasso - Oversikt og innføring i inkasso regler

En enkel inkasso definisjon er inndrivingen av gjeld som ikke er betalt innen forfallsdatoen er utløpt. Hvis du har mottatt en inkasso er det viktig at du er klar over dine egne rettigheter og plikter som følge av dette. Hvis du er uenig i inkassokravet kan du klage på avgjørelsen. Mener du at du ikke har mottatt inkassoen så er dette ikke grunnlag for å nekte betalingsplikt. Det er du som er ansvarlig for at inkassoen blir riktig mottatt så lenge inkassobyrået kan bevise at de sendte inkassoen etter reglene. Hvis det er grunnlag for klagen vil inkassoen bli satt på vent mens saken oppklares.

Det finnes klare regler og lover når det kommer til penge innkrevning. Det første steget hva inkasso gjelder innebærer et inkassovarsel. Du har krav på et skriftlig inkassovarsel som skal gi deg en ytterligere betalingsfrist på 14 dager. Hvis du ikke betaler inkassovarselet og derfor mottar en inkasso er inkassobyrået pliktig til å sende deg en betalingsoppfordring før saken kan sendes videre til forliksrådet.

En faglært spesialist innen inkasso og medfølgende prosesser vil være en viktig støttespiller i forhandlinger og oppklaring av inkassokravet. Inkassorådgiveren vil ha omfattende kunnskap angående dine plikter og rettigheter som mottaker av inkassoen, og vil være et steg foran inkassobyrået. Vedkommende kan enkelt få oversikt over kravet i sin helhet. I noen tilfeller vil kravet havne hos forliksrådet og da kan det være ekstra verdifullt med en faglig ekspert som kan forhandle på dine vegne.

Hva koster en inkassorådgiver?

Kostnadene tilknyttet inkassorådgivning varierer veldig fra situasjon til situasjon. Den første faktoren er hva du trenger hjelp til og hvor mye hjelp du har behov for. Hvor du bor og dine forutsetninger spiller også inn på de endelige kostnadene. Et inkassogebyr kan være veldig dyrt og det er viktig at du har oversikt over hvilke gebyrer som vil påløpe om du ikke starter prosessen for nedbetaling. En rådgiver vil hjelpe deg så du kan senke skuldrene.

For å sørge for at du ikke betaler mer enn du behøver er det veldig viktig at du har et klart bilde over hva du ønsker hjelp til. I mange tilfeller er det mye informasjon du kan skaffe deg på egenhånd ved å kontakte inkassobyrået og få en klar oversikt over hva kravet gjelder. Hvis du mener at kravet ikke stemmer overens med dine oppfatninger av den originale regningen må du innhente så mye informasjon som mulig som kan styrke din sak. Har du betalt regningen er det viktig at du kan dokumentere dette og ta kontakt med inkassobyrået direkte.

Hvis det gjelder flere inkassoer som du vet at du ikke kan betale for så er det fint om du kan kartlegge dette etter beste evne. Det vil gjøre det enklere for en inkassorådgiver å hjelpe deg direkte. Etter at situasjonen er kartlagt vil prosessen med å lage nedbetalingsavtaler starte. Her vil du få hjelp til vanskelige telefonsamtaler og forhandlinger med inkassobyråene. Heldigvis er det mye rom for forhandling når man vet hvilke rettigheter man har.

I situasjoner hvor det er behov for rettslig bistand er det desto viktigere med kvalifisert hjelp ved din side. Mange faktorer spiller inn her, så det er viktig å legge alle kortene på bordet når du planlegger prosessen videre med din rådgiver.

 

Enten du er en privatperson eller bedrift og ønsker inkasso hjelp er det viktig å gjøre dette så tidlig som mulig. Det kan være vanskelig å ha kontroll på alle utestående regninger i blant, og de aller fleste av oss er kjent med følelsen av å motta en inkasso. I mange tilfeller er det en enkel prosess hvor kravet er tydelig og tilbakebetalingen skjer smertefritt, i andre tilfeller er det ikke fullt så enkelt. Sørg for at du kontakter en inkassorådgiver for å få bedre oversikt over situasjonen.

For privatpersoner

I dag kommer regninger både via nettbank, på e-post, gjennom Vipps og i posten. Selv de mest oversiktlige av oss kan miste oversikt en gang i blant. Når det da plutselig dukker opp et inkassokrav kan det være vanskelig å forstå seg på hva man kan gjøre. En finansiell rådgiver kan potensielt spare deg for store kostnader og mye stress i denne perioden. De er spesialister på behandling av deg som kunde og inkassobyrået, og samspillet der i mellom. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har behov for informasjon eller støtte i denne perioden.

For nyoppstartede bedrifter

Det er naturligvis ikke slik at du kan være ekspert innenfor alle områder av forretningsdrift. Men på lik linje som allerede etablerte bedrifter er det en stor oppgave å ha oversikt over alle økonomiske aspekter av en bedrift. I oppstartsfasen er det ekstra viktig at du har kontroll på papirene slik at du ikke får noen negative overraskelser tidlig.

For etablerte bedrifter

Som bedrift er det viktig å ha kontroll på alle aspekter av den daglige driften. Men det kan for mange være en veldig tidkrevende prosess å sette seg inn i den økonomiske siden av selskapet. Uventede fall i inntekt, høye renter og endringer i markedet er alle faktorer som kan endre bedriftens økonomi. I slike tilfeller kan det være enkelte regninger som blir stående ubetalt og senere leder til et inkassokrav. Sørg for å allier deg med en ekspert på område for å raskest mulig ordne opp i situasjonen.

Inkassosats, prosesser, rådgivning og inkassoloven

Inkassoloven er rammen inkassobyråer må føle ved oppfølgingen av ubetalte regninger. Reglene er satt for å gi deg og bedriften klare prosesser som må følges for en rettferdig behandling av situasjonen. Med rikelig rådgivning kan du være trygg på veien videre og hvilke grep som må tas fra begge sider.

Inkassovarsel
Når en faktura står ubetalt ved betalingsfristen er bedriften først pliktig til å sende deg et inkassovarsel. Varselet sendes før regningen går til inkasso og skal gi deg en frist på ytterligere 14 dager hvor du kan betale tilbake det skyldige beløpet.
Rettslig pågang
Hvis inkassokravet ikke er betalt etter 14 dager kan inkassobyrået sende kravet til namsmannen eller forliksrådet. I denne situasjonen vil det påløpe enda større kostnader fordi det nå er flere personer involvert i saken.
Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning kan påløpe 30 dager etter at saken har havnet til rettslig pågang. I dette tilfelle kan det være vanskelig for deg å motta finansielle goder og avtaler som lån, mobilabonnement og annet som krever at du leverer inn bevis på økonomi.
Betalingsoppfordring
Hvis beløpet ikke er betalt tilbake etter endt 14 dager vil du motta en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen skal gi deg ytterligere 14 dager til å betale inkassokravet før det blir sendt videre til retten.
Forliksklage
Hvis du er uenig i kravet kan saken sendes til forliksrådet i form av en forliksklage. De er pliktige til å oppklare saken på en rask og kosteffektiv måte. Den parten som enten ikke dukker opp i forliksmøtet eller taper saken er pliktig til å dekke alle kostnader.
Søk hjelp tidlig
I Ageras vil vi behandle saken din ved å vurdere ditt behov og matche deg med eksperter som på best mulig måte kan hjelpe deg, uansett hvor i prosessen du er. Jo tidligere du søker hjelp, jo bedre rustet er du til å løse opp i saken tidlig.

Det er mange spesialister innen inkasso der ute

Det å inndrive gjeld kan være tidkrevende, og potensielt stjele mye av din verdifulle tid. Det kan derfor være fordelaktig å benytte seg av et inkassobyrå eller en advokat som effektivt kan håndtere de pengemessige kravene du har rett på.

Hos Ageras vil du få opptil 3 tilbud fra inkassobyråer og/eller advokater som ønsker å hjelpe deg med inndriving av gjeld – enten det er en enkeltsak eller et lengrevarende oppdrag. Hittil har vi utført mer enn 75.000 oppgaver hvor vi har skapt vellykkede samarbeid mellom kunder og fagkyndige. Ageras streber etter å skape gjennomsiktighet på markedet for økonomiske og juridiske tjenester, og gir deg derfor muligheten til å sammenligne tilbudene du får basert på dine preferanser med hensyn til pris, kvalitet, spesialistens beliggenhet og så videre. Hvis tilbudene ikke stemmer overens med dine forventninger, står du fritt til å avslå samtlige uten å bli pådratt noen kostnader, ettersom tjenesten er gratis og uforpliktende. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å gjøre deg fornøyd, og håper du vil ta kontakt med oss for å finne en ekspert som kan hjelpe deg med inkasso. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive oppgaven din i skjemaet ovenfor.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg