Moms

Oppdatert 2022

Hva er moms?

Moms er betegnelsen som i dagligtale brukes til å beskrive merverdiavgift (også forkortet til mva.). Momsen skal beregnes på alle produksjons- og salgsledd i prosessen, og er et uttrykk for en avgift på den merverdien som oppstår i hvert av disse leddene. I likhet med skatt, er det Skatteetaten som står for innkrevning av moms.   

Gjennom produksjonsforløpet har produsenten gjerne måttet foreta innkjøp. Dette er imidlertid en utgift denne kan få «refundert». Dette har sammenheng med at det er produktets sluttbruker som skal betale avgiften. Praktisk fungerer det på den måten at selger av et sluttprodukt pålegger kjøper å betale moms for produktets salgspris, og trekker det beløpet til side, som kreves for at selger selv skal kunne dekke de utgiftene denne har avholdt i forbindelse med moms, og innrapporterer og betaler dette til staten.

Finn hjelp til moms

Momssatser

På nåværende tidspunkt er standardsatsen 25 %, med unntak for bl.a. mat- og drikkevarer, samt persontransport og diverse andre tjenester. Momssatsen er hhv. 15 % og 8 % for disse varene og tjenestene.

  • Standardsatsen på 25 %:

Den generelle satsen på 25 % benyttes på langt de fleste varer, og skal eksempelvis innregnes i prisen på klær hos en klesbutikk.

  • Redusert sats på 15 %:

For næringsmidler gjelder en redusert sats, dette er bl.a. mat- og drikkevarer (som ikke er alkohol- eller tobakksholdig).

  • Lav sats på 8%:

Ved utleie av hotellrom, ervervsmessig utleie av ferieleiligheter/ fritidseiendom/ hytter, samt for persontransport og kringkastingsavgift, skal det kun betales en lav momsavgift svarende til 8 %.

Finn hjelp til moms

Må du betale moms?

I Norge har man en utstrakt momsplikt, hvilket medfører at man for langt de fleste varer og tjenester skal betale moms. Eksempelvis skal du betale moms hvis du benytter deg av en massørs tjenester, leier en bil eller et musikkanlegg, kjøper reklameplass i et blad, o.l.

Momsfrie varer

Enkelte varer er momsfri, hvilket betyr at du er fri for å betale moms for varen. Momsfritakelsen gjelder for en rekke varer, og dekker bl.a. kunstneres salg av egne kunstverk, salg av brukte kjøretøy, el- kjøretøy, transporttjenester direkte til og fra utlandet samt kulturelle- og undervisningstjenester. Et annet unntak er salg av fast eiendom.

Inngående moms og utgående moms

Man skiller mellom inn- og utgående moms. Hvis et foretak er registrert i Merverdiavgiftsregisteret plikter de å innkreve moms ved salg av varer og tjenester, og denne momsen omtales som utgående moms.

Inngående moms er den merverdiavgiften som er tillagt prisen når man kjøper en vare eller tjeneste som er avgiftspliktig. Hvis kjøperen er et foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan den betalte momsen fradras i momsoppgjøret.   

Trenger du hjelp med moms?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor til moms. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til moms