Er du blogger, influenser eller får du inntekter gjennom sosiale medier?

I denne guiden fra Ageras vil skatteregler og ofte stilte spørsmål for deg som mottar inntekt fra blogging eller aktiviteter gjennom sosiale medier bli gjennomgått. 

Det skilles ikke mellom blogg og sosiale medier i artikkelen, da skattereglene vurderes som identiske.

Finn en regnskapsfører

Kategoriseres bloggen min som hobby eller næringvirksomhet?

Grensen mellom hobby og næringsvirksomhet for bloggere er ikke alltid like enkel å definere. Skatteetaten skriver på sine nettsider at blogging anses som hobby når aktiviteten ikke medfører overskudd på lang sikt eller andre økonomiske fordeler. Selv om hobbyinntekter ikke er skattbare, skal inntekter fra blogging uavhengig føres på selvangivelsen.

De seneste år har vi sett store personligheter gjøre det til sin fulltidsjobb ved å blogge og bruke sosiale medier som Instagram, Youtube og TIkTok. Norges største avis, Verdens Gang (VG), publiserte i starten av 2022 fler artikler om hvor mye de største bloggerne i Norge tjente i 2020. Det er for mange en fulltidsjobb, hvor det etableres enkeltpersonforetak eller aksjeselskap som ansetter seg selv og mottar lønn gjennom sitt eget selskap.

Til sammenligninge kan vi I et intervju fra 2013, med advokat Per-Ole Hegdahl i NARF publisert her på E24.no, påpekes det at blogging for de langt fleste er en hobby. 

- For de fleste bloggere er formålet med denne aktiviteten hobby, og er som hovedregel en ikke skattepliktig aktivitet selv om den genererer et  tilfeldig overskudd, kommenterer Hegdahl til 'Dine Penger'.

Han kommenterer videre utfordringen vedrørende mangelen på en konkret krone-grense for hobbyinntekter, og vurderer at bloggingens inntekt må generere et betydelig overskudd før den skal kategoriseres som næringsvirksomhet. Nå i 2022, nesten 10 år senere, er det skjedd store endringer og mange bloggere og influencere tjener store penger på sine virksomheter.

Skatteetaten opplyser at det blir lagt størst vekt på om bloggingen er egnet til å gi overskudd i avgjørelsen. Dermed er også utgifter en viktig faktor. Driver du eksempelvis en egenfinansiert reiseblogg hvor reiseutgiftene er større enn bloggutgiftene, vil aktiviteten ikke medføre et overskudd.

Hvilke inntekter må det betales skatt og MVA av?

Kort oppsummert må omtrent all form for inntekt beskattes dersom bloggingen kategoriseres som næringsvirksomhet. Dette inkluderer blant annet:

  • Penger og gratisprodukter med økonomisk verdi mottatt i regi av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale, affiliate og liknende.
  • Penger mottatt i regi av annonsering, reklame og liknende.
  • Gratis eller rabatterte produkter med økonomisk verdi. Dette kan for eksempel være sminke, reiser, klær eller hårprodukter. Dette skal bokføres til omsetningsverdi. 

Jeg mottar gratisprodukter jeg ikke ønsker. Må disse beskattes?

Mange bloggere mottar produkter uten en avtale med sender. Disse er uavhengig pålagt skatt dersom bloggingen foregår som næringsvirksomhet, og skattereglene gjelder som i avsnittet ovenfor.

Skal du unngå å betale skatt for gratisvarer må disse rett og slett kastes.

Etter produktene er kastet må du opprette et bilag som informerer om hva som er kastet, inklusivt dato og signatur. Du kan ikke gi bort varene for å slippe å betale skatt. 

Hva kan jeg trekke fra skatten?

Dersom du bloggingen kategoriseres som hobby, kan du få skattefradrag for kostnadene relatert aktiviteten. Når bloggingen derimot er næringsvirksomhet registrert i MVA-registeret kan du få fordeler vedrørende skatt og merverdiavgift (MVA).

Skatt og MVA:
Som næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse har du plikt til å søke om registrering i MVA-registeret. Da har du også rett til å kreve skattefradrag for merverdiavgift på kostnader som påløper seg i samkjør med bloggingen. Dette kan for eksempel være PC-er, fotoutstyr, reiser og liknende.

Må jeg betale MVA når jeg skriver blogg?

Som nevnt i avsnittet ovenfor er du pliktig til å søke om registrering i MVA-registeret ved en viss omsetning. Denne plikten trer inn når bloggen fører til gaver og inntekter som overstiger 50.000 kroner i løpet av en 12 måneders periode. 

Må jeg føre regnskap som næringsvirksomhet?

Som næringsvirksomhet må du føre regnskap. Det anbefales å lese seg opp i bokføringsloven.

For næringsdrivende bloggere med under 300 bilag per år, kan regnskapet utformes i et regneark, som må være oversiktlig. Overstiger bilagene 300, inntrer en bokføringsplikt. Enkelte krav skilles for aksjeselskap og enkeltpersonsforetak.

Vil du fokusere på bloggingen og overlate regnskapet til en regnskapsfører?

Finn en regnskapsfører

Hvilke aspekter ved næringsvirksomheten bør jeg huske på?

Må jeg skatte av inntekter fra affiliate-marketing?

På likhet med andre inntektsbringende aktiviteter inkluderes profitt fra affiliate-marketing i vurderingen om bloggingen er hobby eller næring. Er du næringsdrivende vil affiliateinntektene være skattepliktige. 

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold