Omsetning

Oppdatert 2022

Hva er omsetning?

En bedrifts omsetning svarer til de inntektene denne har hatt i løpet av en periode. Begrepets betydning er derfor enklere beskrevet det samme som bedriftens salgsinntekter i et gitt tidsrom. Det skal gjøres fradrag for offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler, hvilket betyr at det som regel er bedriftens kjerneaktiviteter som danner grunnlaget for omsetningen.

Få tilbud fra regnskapsførere

Man snakker gjerne om økonomiske dagsmål, månedsmål eller mål for et regnskapsår - og hvis man har nådd målet betyr dette at man har nådd den omsetningen man hadde anslått. Begrepet omsetning brukes oftest når man snakker om hvor godt en bedrift har prestert i et tidligere år.

Hva består omsetning av?

Hva som ligger bak omsetningen avhenger av bedriftens aktiviteter. Eksempelvis er en klesbutikks hovedkilde til inntekter salg av klær. For andre bransjer og industrier kan kildende til omsetningen være flere, hvilket eksempelvis er tilfelle for et flyselskap. I dette tilfellet spiller eksempelvis salg av mat- og drikkevarer ombord på flyet også inn på deres omsetning, slik at deres økonomiske resultat avhenger av flere elementer.

Det er også relevant å se på moms og skatt når man snakker om omsetning.
 

Få tilbud fra regnskapsførere

Lær om omsetning på 60 sekunder i vår video på Youtube om omsetning:

 

Omsetning i årsregnskapet

Når en bedrift skal innrapportere omsetningen i årsregnskapet, skjer dette med fradrag for kostnadene som har vært forbundet med å generere denne. Når man har trukket disse kostnadene fra omtales det gjenværende for “profitt”. Årsregnskapet tar utgangspunkt i profitten, og betrakter dermed kostnadene som “sunkne kostnader”.

Periodisering

Det er vesentlig at omsetningen regnskapsføres i det korrekte regnskapsåret. Plasseringen av økonomiske aktiviteter i forskjellige tidsrom kalles for periodisering, som enkelt forklart betyr at den økonomiske aktiviteten skal føres i den tidsperioden som den hører til. Et av årsregnskapets viktigste funksjoner er å eksterne aktører et innblikk i hvor godt virksomheten presterer, og periodiseringen er derfor svært viktig.

 

Hjelp med omsetning?

Hvis regnskap er noe du helst ikke vil gjøre, kan det lønne seg å få hjelp fra en som er ekspert på omsetning. Med Ageras får du tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra regnskapsførere!

Omsetning er alle samlede inntekter til en virksomhet innenfor en gitt periode.