Skattefradrag

Med skattefradrag menes alle de fradrag du som person er berettiget til. Av den skattepliktige inntekt er det nemlig forskjellige poster som kan gi deg rett til å betale mindre skatt, og dette kan blant annet gjelde reise til jobb, tap på aksjehandel og frivillige gaver til veldedige organisasjoner.

Personfradrag

I Norge har vi noe som heter personfradrag og dette er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt. Det vil at det gjelder alle inntekter, både lønnsinntekter, pensjonsinntekter, kapitalinntekter og næringsinntekter. I henhold til skatteloven er personlige skatteytere delt opp i to skatteklasser, klasse 1 og klasse 2. I 2016 får klassene følgende personfradrag:

Klasse 1:               51 750 kroner

Klasse 2:               76 250 kroner

Hvilken skatteklasse du inngår i bestemmes ved ligningen.

Reise til og fra jobb

Du er berettiget til skattefradrag dersom du har kostnader på mer enn 22 000 kroner i forbindelse med reise til og fra jobb i løpet av et år. Fradraget er 1,50 kroner per kilometer de første 50 000 kilometerne. Reiser du mer enn 50 000 km i året er satsen 0,70 kroner per km etter dette. Fradraget er ikke begrenset til å gjelde bil: du får også fradrag hvis kostnadene skyldes reise med sykkel, båt, tog eller buss.

Merk at skatteetaten normalt regner et års fulltidsarbeid som 230 dager. Dersom dette ikke stemmer må du selv endre opplysningene i selvangivelsen.

Trykk her for å regne ut hvilke reisefradrag du kan være berettiget til på Skatteetatens hjemmesider.

Frivillige gaver til veldedige organisasjoner

Dersom du i løpet av et år gir 500 kroner eller mer til en godkjent, frivillig organisasjon, kan du få fradrag. Det maksimale skattefradraget er 25 000 kroner. En gave/støtte skal oppføres i selvangivelsens post 3.3.7. Dersom informasjonen ikke er utfylt skal du kontakte organisasjonen du støtter – denne vil ta ansvar for å rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer. Du må imidlertid selv stå for opplysningene dersom du gir gaver til utenlandske organisasjoner.

Trykk her for å se listen over godkjente organisasjoner.

Enslig forelder

Med effekt fra 2013 inngår enslige foreldre i skatteklasse 1. Dersom du er skatteyter og bor alene sammen med barn under 18 år kan du imidlertid få særfradrag. Med enslig menes en person som er ugift, separert, skilt, enke, enkemann eller uten samboer.

Særfradraget er i 2016 på 4 317 kroner hver måned, altså 51 804 kroner i året.

Dette er kun noen få av skattefradragene man kan være berettiget til. Trykk her for å få en full oversikt over mulige fradrag. Du kan også trykke her for å få tilgang til en fradragsveileder som gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra.