Skattefradrag

Oppdatert 2022

Hva er skattefradrag?

Med skattefradrag menes alle de fradrag du som person er berettiget til. Av den skattepliktige inntekt er det nemlig forskjellige poster som kan gi deg rett til å betale mindre skatt, og dette kan blant annet gjelde reise til jobb, tap på aksjehandel og frivillige gaver til veldedige organisasjoner.

Få hjelp med skattefradrag

Personfradrag

I Norge har vi noe som heter personfradrag og dette er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt. Det vil at det gjelder alle inntekter, både lønnsinntekter, pensjonsinntekter, kapitalinntekter og næringsinntekter.

Skattefradrag i 2022 for Klasse 1:               58 750 kroner

Reise til og fra jobb

Du er berettiget til skattefradrag dersom du har kostnader på mer enn 14 000 kroner i forbindelse med reise til og fra jobb i løpet av et år. Fradraget er 1,65 kroner per kilometer.Fradraget er ikke begrenset til å gjelde bil: du får også fradrag hvis kostnadene skyldes reise med sykkel, båt, tog eller buss.

Merk at skatteetaten normalt regner et års fulltidsarbeid som 230 dager. Dersom dette ikke stemmer må du selv endre opplysningene i selvangivelsen.

Trykk her for å regne ut hvilke reisefradrag du kan være berettiget til på Skatteetatens hjemmesider.

Få hjelp med skattefradrag

Skattefradrag på frivillige gaver til veldedige organisasjoner

Dersom du i løpet av et år gir 500 kroner eller mer til en godkjent, frivillig organisasjon, kan du få fradrag. Det maksimale skattefradraget er 25 000 kroner. En gave/støtte skal oppføres i selvangivelsens post 3.3.7. Dersom informasjonen ikke er utfylt skal du kontakte organisasjonen du støtter – denne vil ta ansvar for å rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer. Du må imidlertid selv stå for opplysningene dersom du gir gaver til utenlandske organisasjoner.

Trykk her for å se listen over godkjente organisasjoner.

Skattefradrag for enslige forsørgere

Med effekt fra 2013 inngår enslige forsørgere i skatteklasse 1. Dersom du er skatteyter og bor alene sammen med barn under 18 år kan du imidlertid få særfradrag. Med enslig menes en person som er ugift, separert, skilt, enke, enkemann eller uten samboer.

Særfradraget er i 2022 på 4 373 kroner hver måned, altså 52 476 kroner i året.

Dette er kun noen få av skattefradragene man kan være berettiget til. Trykk her for å få en full oversikt over mulige fradrag. Du kan også trykke her for å få tilgang til en fradragsveileder som gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra.

Hjelp fra regnskapsfører?

Hvis du ønsker hjelp fra regnskapsfører kan du hos Ageras få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med skattefradrag