Mva

Merverdiavgift

Mva, som merverdigavgift forkortes til, kan leses mer om her.  

MVA- registeret

MVA- registeret er et register som foretak som har en viss omsetning må registreres i for å kunne innkreve mva.

Krav for registrering i MVA- registeret

For å kvalifiseres til registrering i MVA- registeret, stilles det krav til at den pågjeldende næringsdrivende eller virksomhet kan vise til avgiftspliktig omsetning i en 12- måneders periode overskridende 50 000 kroner.

Samordnet registermelding

For å søke om mva- registrering, skal Samordnet registermelding benyttes. Det stilles krav til at man vedlegger:

  • stiftelsesdokument
  • nødvendige protokoller
  • erklæringer
  • vedtekter
  • selskapsavtaler