Bilag

Oppdatert 2022

Hva er bilag?

Bilag er uttrykket de fleste bruker for å beskrive de dokumentasjoner som skal inkluderes i regnskapet, som eksempelvis en faktura, et lønnsbilag eller et betalingsbilag. Det kan også være kvitteringer for kjøp og lignende.

Bilag kan være i både papir- og elektronisk format. Det stilles noen krav i bokføringsloven til bilagenes egenskaper. Disse er:

  • Bilagenes innhold skal være korrekt og fullstendig.
  • Bilagenes innhold skal ikke endres etter utstedelse.
  • Bilagene skal nummereres løpende i med nummer i stigende rekkefølge (det er også mulig å bruke nummerserier for forskjellige bilagstyper).

Få hjelp med bilag

Primær- og sekundærdokumentasjon

I bokføringsloven skilles det mellom primær- og sekundærdokumentasjon. Det er ikke i alle tilfeller tilstrekkelig kun å ha et bilag når man skal dokumentere en transaksjon, hvilket eksempelvis kan være tilfelle hvis man sender en faktura som er utarbeidet på bakgrunn av en avtale man har laget på et tidligere tidspunkt. Det kan da være nødvendig med innsyn i denne avtalen. Primærdokumentasjonen er i dette tilfellet selve fakturaen, mens sekundærdokumentasjonen er avtalen som ligger til grunn for fakturaen.

Oppbevaring av bilag

Primærdokumentasjon skal som hovedregel oppbevares i 5 år. Krav til oppbevaring av sekundærdokumentasjon er 3,5 år. Det finnes visse unntak til dette, som eksempelvis bankers og finansieringsforetaks plikt til fortsatt å oppbevare kunde- og leverandørspesifikasjoner i 10 år, bygge- og anleggsbransjens plikt til å oppbevare prosjektregnskaper etter de gamle regler, o.s.v. 

Trenger du hjelp med bilag?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor så du er sikker på at bilag bokføres korrekt. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med bilag