Utgift

En utgift er en forpliktelse til utbetaling.

Man skiller mellom utgifter og kostnader idet utgifter forbindes med anskaffelsen av et produkt, mens kostnader forbindes med forbuket av produktet. Utgifter er faste, mens kostnader kan endre seg.

For eksempel: Dersom du flytter inn i ny bolig hvor leien er 108.000 kr for et år, er utgiften 108.000 kr. Kostnaden er derimot 9.000 kr etter første måned, 18.000 kr etter andre måned, 27.000 kr etter tredje måned og så videre.

Man betaler utgiften etter at man har mottatt en tjeneste eller vare, og utgiften blir til en kostnad når varen forbrukes. 

Få økonomien på stell: Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!