Enkelt­person­foretak

Oppdatert 2022

Hva er et enkeltpersonforetak?

Et enkeltpersonforetak er et av de selskapsformene hvor næringsvirksomheten er tettest knyttet til innehaveren. Til stor forskjell fra selskapsformer uten personlig ansvar, er du som innehaver fullt ut ansvarlig for bedriftens gjeld, forpliktelser og risiko. Det kan naturligvis være en stor belastning, men fordelene ved å drive selvstendig, er at ingen eksterne parter kan gjøre innsigelser på din måte å håndtere selskapet. I tillegg trenger du ikke å dele det overskuddet bedriften genererer med andre.

Finn hjelp til enkeltpersonforetak

Krav til egenkapital i et enkeltpersonforetak

I motsetning til bl.a. aksjeselskap, kreves det ingen kapital ved oppstart av et enkeltpersonforetak. Dette begrunnes i at virksomhetseieren selv står til ansvar for bedriftens forpliktelser, og at det dermed kan rettes krav direkte til ham hvis det ikke skulle skje rettidig betaling av regninger o.l.. Dette er derimot ikke tilfellet i aksjeselskaper o.l., og det er av denne grunnen det stilles krav til egenkapital ved oppstart. Egenkapitalen fungerer som en form for sikkerhet for at kreditorene får sine krav dekket.

Betale skatt i enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er ikke selvstendige skattesubjekt. Enklere forklart innebærer dette at enkeltpersonforetaket ikke selv skal rapportere egne skatteopplysninger, men at foretakets skatteforhold skal gjøres opp av innehaveren og denne skal betale skatt. Som eier av et enkeltpersonforetak skal man likne foretaket sammen med andre personlige forhold som har skattemessig konsekvens. Overskuddet i bedriften er skattepliktig hos eieren, mens underskuddet er fradragsberettiget.

Finn hjelp til enkeltpersonforetak

Registrering av et enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak kan velge å registrere seg i Enhetsregisteret, hvilket er nødvendig for å tildeles et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er kostnadsfritt for foretaket. Registreringsplikt i Foretaksregisteret avhenger av antall ansatte i foretaket og type av drift. Hvis foretaket har mindre enn 5 ansatte er registrering frivillig. Har selskapet 5 ansatte eller flere, eller driver med videresalg av innkjøpte varer, har de motsatt registreringsplikt.

Store enkeltpersonforetak

Som ved foretak flest, påvirker dets størrelse også dets plikter. Enkeltpersonforetak som de siste 3 regnskapsårene har gjennomsnittlig hatt flere enn 30 ansatte, tillegges plikter som ligner de kravene stilt til et ansvarlig selskap. Dette innebærer de ansattes adgang til representasjon i selskapsmøter eller styremøter hvis foretaket skulle ha dette. 

Har du et enkeltpersonforetak og trenger hjelp fra regnskapsfører?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor så du er sikkert på at regnskapet for ditt enkeltpersonforetak. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til enkeltpersonforetak