Hva løfter virksomheten din fra et startup til en stor organisasjon? Virksomheten trenger først og fremst et attraktivt tilbud, og et tilstrekkelig marked for det. Men om bedriften ikke skal knele ved oppjusteringer bør den være strukturert for vekst for å skalere på en sunn måte. Vi i Ageras ønsker å hjelpe alle virksomheter med å utvikles, og derfor har vi satt sammen denne guiden om skalerbarhet.

Del 1: Hva er skalerbarhet?
Del 2: Dra nytte av teknologi
Del 3: Finn din plass i nettverket
Del 4: Behold visjonen i kulturen
Del 5: Likviditet

Hva er skalerbarhet?

Et system er skalerbart om det er designet for å fortsette å levere om arbeidsbelastningen øker. Robert Sutton og Huggy Rao, forfatterne av boken Scaling Up Excellence: Getting to More Without Settling for Less, mener at mange grundere blander skalering og utvidelse. Å utvide betyr å øke omsetningen eller antall ansatte, mens å skalere betyr mer. Skalering innebærer at bedriftsmodellen og organisasjonsstrukturer forbedres før og i takt med utvidelsen. Forfatterne bruker en menneskelig metafor for å forklare hva de mener. De sammenligner utvidelsen av en virksomhet med at en arm blir større, en forandring vi lett kan se. Å skalere oppleves mer subtilt og innebærer at armen ikke blir større uten at hjertet som pumper blodet er sterkere og at årene finner sine veier, så en kan fortsette å bruke armen uten å miste funksjonalitet.

Med andre ord skal en grunder som vil skape en skalerbar virksomhet gjennomføre en helhetlig analyse som sørger for at organisasjonen har støttefunksjoner som kan håndtere økende trykk. Harvard Business Review skriver at virksomheter som aktivt arbeider ut fra et skalerbarhetsperspektiv lykkes 65 prosent bedre enn virksomheter som kun fokuserer på å utvide. Alle virksomheter kommer ikke til å møte de samme utfordringene, men det finnes enkelte aspekter som alle grundere kan ta til betraktning når de optimerer virksomheten for fremgang.

Dra nytte av teknologi

Teknologisk utvikling innebærer effektivisering gjennom bruken av nye løsninger på gamle problemer til en lavere kostnad. Digitaliseringen har revolusjonert mulighetene for grundere som vil skape skalerbare forretningsmodeller, som har ført til at tjenester som Uber, Airbnb og Facebook har vokst eksponentielt på kort tid. Nøkkelen er at de utnytter nettverksmuligheter som gjør virksomheten mer effektiv og gir adgang til mange brukere.

Digitaliseringen og annen ny teknologi innebærer også selvfølgelig muligheter for å skape bærekraftig utvikling for virksomheter som bygger på mer tradisjonelle forretningsmodeller. Om du jobber for skalerbarhet i virksomheten din er teknologi din beste venn, spesielt om du proaktivt arbeider med å implementere skalerbare prosesser.

Har du plass flere ansatte i kontoret? Tåler serveren økt kapasitet? Kan staben opprettholde god kundeservice ved stor pågang?

Kast et blikk inn i kontoret og se hvilke arbeidsoppgaver du og dine ansatte utfører på en daglig basis. Forestill deg så at din virksomhet er ti ganger større, og vurder om dere har kapasitet til å håndtere arbeidsmengden per enkelt oppgave. Da vet du hvor teknologi kan implementeres. Vær heller ikke redd for å standardisere prosesser gjennom et CRM-system. Det vil frigjøre tid for kreativitet og utvikling.

Ageras hjelper deg med å finne en regnskapsfører eller revisor som passer til dine spesifikke behov. 

Finn din plass i nettverket

En klassisk felle som mange grundere tråkker i er å påta seg for brede ansvarsområder. I tillegg finner mange det vanskelig å delegere arbeidsoppgaver til medarbeidere og utenforstående. For at en forretningside skal bli effektiv og blomstre må hele virksomheten dra lasset som et lag. Hver aktør inngår i et nettverk, og med utgangspunkt i kommunikasjonsrevolusjonen argumenterer flere forskere for at det er konstruktivt å se foretak som integrerte enkeltindivider som i den store sammenheng har en spesifikk funksjon. 

For å forstå ditt nettverk kan du ta ett steg tilbake og analysere hvor i markedet din virksomhet har sin plass, og hvilke aktører som kan hjelpe deg når du utvider. Det tydeliggjør hvilke prosesser som er overflødige, og som dermed kan legges over til noen andre i nettverket. Dermed frigjør bedriften ressurser til å utvikle dets kjerneprodukter.

Behold visjonen i kulturen

Et aspekt som risikerer å bli forsømt når tall som omsetning forbedres er bedriftskulturen. Det er sentralt at nye ansatte forstår visjonen for at de skal bli selvstendige og dra i riktig retning.

Et eksempel som viser viktigheten av kultur er Starbucks. Kjeden startet som en liten kafe i Seattle med en unik atmosfære, som bedriften innledningsvis klarte å videreformidle når konseptet spredde seg verden rundt. Men etter en stund, når Starbucks var å se på hvert gatehjørne, fikk de problemer. Den unike atmosfæren forsvant i takt med selskapets økende fokus på resultat fremfor opplevelse. Gründeren Howard Schultz omtaler dette som utvanningen som nesten kostet virksomheten alt.  

Det finnes flere leksjoner å ta med seg fra historien om Starbucks. Et kortsiktig godt bruttoresultat er eksempelvis ikke alltid et direkte kvalitetsmål i en langtidsstrategi. For å vokse og samtidig opprettholde kvaliteten kreves stadige målinger for å holde rett kurs. Et råd er å ha standardiserte systemer for å måle kvaliteten, slik at virksomhetens grunnleggende konsept fortsatt eksisterer, selv i en eventuell ny del av organisasjonen.

La ansatte ta del i, og lære seg, målrettet arbeid etter selskapets visjon. Den bør guide alle handlinger, og dermed drive virksomheten fremover. Facebook er kjent for sin godt innarbeidede og nær indoktrinerte strategi. Alle nyansatte skal gjennomgå en seks ukers introduksjonsprosess hvor de arbeider med forskjellige prosjekter i et høyt tempo. Tanken er å skape en kultur som er basert på en positiv innstilling til variert arbeid, som kan vurderes som et mindset for utvikling. Man kan argumentere for at dette bidrar til å skape skalerbarhet, ettersom det skaper fleksibiliteten som kreves for å møte nye utfordringer.

Facebooks strategi kan virke noe ekstrem, og det finnes flere måter å lære bort virksomhetens kultur. Det viktigste er å sørge for at nyansatte får umiddelbart ta del i den. Videre gjelder det å gjøre smarte ansettelser.

Likviditet  

Å utvide koster, særlig om du produserer eller selger produkter. Selv virksomheter innen servicebransjen kan fort se sine investeringer forsvinne når arbeidsstyrken og markedsføringen tar større plass. Den vanligste grunnen til at virksomheter erklærer konkurs er at de ikke har tilstrekkelig likviditet til å betale sine fakturaer. Utform en kontantstrømanalyse i din forretningsplan for å sørge for at du kan betale alle fakturaer og regninger.

Har du nok å gjøre med ikke-økonomiske aspekter bør du vurdere å outsource tjenester som budsjettering og regnskap til en revisor eller regnskapsfører, slik at du kan fokusere der du presterer best. Gjennom Ageras kan du kostnadsfritt og enkelt finne en regnskapsfører eller revisor som passer til dine behov. Klikk på lenken nedenfor og få tre uforpliktende tilbud fra regnskapsførere.

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold