Bruttofortjeneste

Oppdatert 2022

Hva er bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste er et bedriftsøkonomisk nøkkeltall. Utregningen av bruttofortjeneste gir en indikasjon på hvor mye man tjener på salget av en vare eller tjeneste. Begrepet er nært beslektet med ”brutto”, som forteller noe om et beløp før det er gjort fradrag.

Finn hjelp til bruttofortjeneste

Regne ut bruttofortjeneste i kroner

Når man skal regne ut bruttofortjeneste, skal man ta både salgsprisen og varekostnaden med i betraktning. Salgs- og driftsinntektene som stammer fra varen eller tjenesten skal betraktes uten mva. (for mva- registrerte), og for å nå frem til bruttofortjenesten i kroner skal man tilsvarende trekke fra kostnadene som har vært forbundet med varen. Formelen for bruttofortjeneste i kroner er:

            Salgspris – varekostnad = bruttofortjeneste i kroner

Bruttofortjeneste i kroner er i det daglige omtalt som avanse. Utregnes den i prosent vil den være lavere enn avansen, da bruttofortjenesten benytter salgspris i beregningen – mens det ved utregning av avanse benyttes varekostnad.

Regne ut bruttofortjeneste i prosent

Det er vanlig å også utlede bruttofortjeneste i prosent. I så tilfelle beregner man bruttofortjenesten i forhold til utsalgsprisen. Bruttofortjenesten i prosent forteller hvor stor del av hver salgskrone som består til å dekke de faste kostnadene og videre hvor mye som kan trekkes ut i fortjeneste.

Trenger du hjelp med bruttofortjeneste?

Det kan være en god idé å få hjelp med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til bruttofortjeneste