Regnskapsfører

Det skilles mellom "regnskapsfører" og "autorisert regnskapsfører". En regnskapsfører er typisk en som utfører regnskap i egen bedrift, mens en autorisert regnskapsfører har blitt godkjent av Finanstilsynet til å utøve regnskapsførertjenester for andre.

Regnskapsfører

Ansatte i en bedrift som utfører regnskapsførertjenester i denne bedriften blir typisk omtalt som regnskapsførere, uten nødvendigvis rett utdanning. Alle bedrifter er selv ansvarlige for korrekt utarbeidet regnskap per regnskapsloven, og dermed velger mange å ansette eksterne regnskapsførere som har blitt autorisert av Finanstilsynet. Regnskapsførere som ikke innehar autorisasjon er ikke godkjent til å utføre regnskapsførertjenester for andre selskaper enn det de selv er ansatt i.

Autorisert regnskapsfører

En autorisert regnskapsfører er en person som har fullført en bachelorgrad i regnskapsfag, i tillegg til to år med regnskapspraksis. Denne profilen gir en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt, finansregnskap og rettslære, samt samfunnsøkonomi og regnskapsmetoder. 

Etter denne profilen er gjennomført kan vedkomne søke om autorisasjon til å drive regnskapsførertjenester for andre bedrifter. Finanstilsynet står for godkjenningen, og sørger for at regnskapsvirksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, på betryggende vis.

Typiske oppgaver en autorisert regnskapsfører har er utarbeidelse av årsregnskaper for regnskapspliktige selskaper. Alle autoriserte regnskapsførere kan finnes i Regnskapsførerregisteret, og Finanstilsynets konsesjonsregister på nettet viser deg til enhver tid hvem som er autoriserte. 

En autorisert regnskapsførers oppgaver er mange, som blant annet:

Andre oppgaver  kan være skattefradrag, opprettelse eller nedleggelse av eksempelvis aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak, eller bistand med regnskapsprogrammer.
 
Forskjellen på en revisor og regnskapsfører kan du lese her!
Trenger du bistand? Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!