Budsjett

Oppdatert 2022

Hva er budsjett?

Et budsjett kalles ofte et «forhåndsregnskap», og dette er ikke uten grunn. Økonomistyring er vesentlig for både privatpersoner og foretak, og i denne prosessen spiller regnskapet en stor rolle. For foretak er utarbeidelsen av oversikten over forventede utgifter og inntekter et av de mest vesentlige planlegningsverktøyene for det kommende regnskapsåret, før påbegynnelsen av et prosjekt og lignende.

Få hjelp med budsjett

Hvorfor lager man budsjett?

Formålet med budsjettering er delt. Først og fremst forteller budsjettet noe om hvordan forskjellige handlinger vil ha påvirkning på bedriftens økonomi. I tilknytning til dette, gir et budsjett en indikasjon på hvilke ressurser de planlagte aktivitetene vil kreve, hvilket gir bedriften en pekepinn på hvor mye kapital osv. som må fremskaffes for at dette skal realiseres.

Budsjettet fungerer også som et godt kontrollverktøy for bedriften. Har aktivitetene for en periode overskredet det budsjetterte beløpet, kan dette eksempelvis være en indikasjon på en ineffektiv ressursbruk eller dårlig planlegning. Dette blir bedriften tvunget til å se nærmere på, hvilket kan hjelpe bedriften til å finne en optimal løsning. Et budsjett kan videre være en uvurderlig ressurs når man skal ta stilling til investeringsbeslutninger, idet det kan bidra til å skape et rettvisende bilde av om investeringene er gunstige for bedriften.

I siste ende gir et budsjett en god oversikt over hvor bedriften må stramme inn – og motsatt hvor de har mer økonomisk frihet.

Privatpersoner

For privatpersoner er det naturligvis nyttig å bruke et budsjett til å strukturere økonomien. For privatpersoner flest varierer utgifter fra måned til måned, og i enkelte måneder har man en høyere inntekt enn andre. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvilke måneder man må skjære ned på forbruket og sette til side penger for andre måneder som er hardere økonomisk, og i denne prosessen er budsjettet et svært godt verktøy. I tillegg gjør budsjettet det enklere å få øye på hvilke utgifter du kan redusere osv. Når man har budsjettansvar for budsjett til familie, husholdning eller helt enkelt skal sette opp budsjett for eget forbruk, kan det være en god idé å benytte seg av en budsjettmal i Excel eller andre enkle verktøy.

Få hjelp med budsjett

Hvordan sette opp budsjett?

For bedrifter baseres ofte regnskap og budsjett på tidligere års regnskap. Man må naturligvis også ta høyde for andre forhold, som eksempelvis endringer i økonomien hos forbrukerne (nedgangstider o.l.), nye konkurrenter på markedet, osv. I siste endre gjenspeiler budsjettet som regel de forventningene man har for den kommende perioden, med årene før som grunnlag.

Et godt budsjett bør gi mulighet til å omdisponere midler dersom det er behov for dette. Mange synes det er mest hensiktsmessig hvis budsjettet er oversiktlig, uten å være for detaljert. Dette gir gode muligheter for å lage mer detaljerte underbudsjetter til eksempelvis prosjekter, og gir en større fleksibilitet. I sammenheng med dette, er det forskjellige måter å sette opp budsjett på. Tradisjonelt viser budsjettet en oversikt over hvor mye som er planlagt benyttet, inntekter og utgifter. Man kan også velge å lage et aktivitetsbudsjett, med underposter hvor hvert enkelt aktivitet i de respektive prosjektene.

Hjelp med budsjett?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med budsjett