Tradisjonelle nøkkeltall som soliditet og dekningsbidrag kombinerer deler av regnskapet for å gi deg innsikter om ditt foretaks økonomiske stilling. Dog er det ikke kun klassiske nøkkeltall som er av interesse for deg som driver eget foretak. Interne nøkkeltall, ofte referert til som Key Performance Indicators (KPIs), kan hjelpe deg med å styre foretaket i riktig retning, mot målene du har satt opp.

Med hjelp av interne nøkkeltall får du en dypere forståelse av virksomheten, spesielt vedrørende interne trender. KPIs er sentrale for å bestemme målsettinger, og de hjelper deg videre med forståelsen av hvordan strategier påvirker foretakets vekst over tid. Om du har god styring på dine nøkkeltall vil du kunne forbedre de analytiske grunnlagene som beslutninger baserer seg på, fremfor å følge magefølelsen.

Velg riktige KPIs

Hvordan vet du hvilke nøkkeltall som er relevante? Som tidligere nevnt finnes det klassiske nøkkeltall som viser den økonomiske situasjonen i organisasjonen. Eksempler på dette er soliditet, avkastning på investert kapital (ROI) og profittmargin, som alle er grunnleggende nøkkeltall som bør anvendes og vurderes av ethvert foretak. Søker bedriften din dessuten banklån eller friskt kapital fra investorer er disse nøkkeltallene vanlig å presentere.

Utover de tradisjonelle eksterne nøkkeltallene kan du med fordel benytte interne tall for å sørge for at driften går i riktig retning. Ny teknologi gjør sistnevnte enklere, noe som medfører muligheten til å bruke nøkkeltallene aktivt. Hovedutfordringen er dermed valget av riktige KPIs, og hvordan disse effektivt implementeres. I resterende del av artikkelen gjennomgår vi hva du bør tenke på for å oppnå best mulige resultater vedrørende nøkkeltall.

Ønsker du å optimere din virksomhet? Få hjelp her

Begynn med interne KPIs

Innledningsvis er det viktig at nøkkeltallene kan relateres til dine overordnede mål. Utfør en situasjonsanalyse for å se hva som hindrer bedriften i å nå diverse mål. Still spørsmål som «hvilke problemer har vi?», «hva trengs for å nå ut til flere kunder?» og «hvilke styrker er våre viktigste, og hvordan kan de utvikles?». Formuler bedriftens overordnede mål, og formuler delmål for å konkretisere fokusområder, som nøkkeltallene deretter kan ta utgangspunkt i.

Driver du eksempelvis en nettbutikk er det overordnede målet sannsynligvis å generere omsetning av en gitt størrelse. Delmål kan dermed være å minimere kostnader relatert betalt trafikk. KPIs med grunnlag i overstående kan da være antall besøkende på nettsiden og kost per klikk fra eksempelvis Google.

For at nøkkeltallene skal hjelpe deg bør du altså vurdere i hvilken grad de bidrar til oppnåelsen av bedriftens overordnede målsetting. Om trafikken til nettbutikken i overstående eksempel øker, men ikke omsetningen, er det et tydelig tegn på at du trenger et nøkkeltall som retter fokuset mot dette problemet. Nøkkeltallet blir da prosenten av besøkende som handler på plattformen.

Balanced Scorecard

Balanced scorecard, balansert målstyring på norsk, er et verktøy som hjelper deg med å strukturere dine nøkkeltall, og gir et helhetsperspektiv. I modellen finner du nøkkeltall utfra fire ulike perspektiv: kundeperspektivet, forretningsperspektivet, lærings- og vekstperspektivet og det finansielle perspektivet. Fordelen med balansert målstyring er altså overblikket som skapes, som deretter hjelper deg med å relatere nøkkeltall med mål. Dessuten oppnår du et bredt fokus i nøkkeltallene.

Eksempel på balansert målstyring

Benchmarking er et uttrykk som ofte dukker opp når en snakker om nøkkeltall, og går ut på å evaluere sistnevnte i forhold til selskaper en oppfatter som de beste i bransjen, eller med egen bedrift utfra tidligere perioders nøkkeltall.

Les mer om benchmarking her.

Tips: Gjør benchmarkingen vellykket ved å integrere det fra begynnelsen av prosessen. Når presenterer mål og setter nøkkeltall deretter, still følgende spørsmål: «mot hvem kan jeg måle dette?» Hovedmålet er å sammenligne egne nøkkeltall med andres.

Avslutningsvis

Nå har du forhåpentligvis flere ideer om hvordan du kan arbeide med KPIs i din virksomhet. Videre kan en økonomisk rådgiver hjelpe deg med å komme i gang med økonomistyringen i ditt eget foretak. Ageras har partnerskap med økonomiske rådgivere i hele Norge, og vi kan gi deg kostnadsfri hjelp med å finne den riktige rådgiveren.

Trenger du hjelp med regnskapet?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold