Nøkkeltall

Oppdatert 2022

Hva er nøkkeltall?

Nøkkeltall brukes for å analysere selskapets regnskap og gir derfor viktig informasjon om selskapets økonomi, lønnsomhet og utvikling. Utover å gi informasjon om virksomhetens prestasjon et bestemt år, brukes nøkkeltallene til å sammenligne selskapets regnskapsresulater forskjellige år. Videre kan egne resultater sammenlignes med andre selskapers resultater, selv om resultatene må ses i forhold til hvilken bransje selskapet opererer i.

Finn hjelp til nøkkeltall

Nedenfor følger noen av de viktigste nøkkeltallene.

Avkastningsgrad

Avkastningsgraden illustrerer selskapets evne til å forrente den samlede kapital, altså både egenkapital og fremmedkapital (gjeld). Tallet forteller hvor mye avkastning man får på den samlede kapital. Denne burde være minimum lik gjeldsrenten, og helst høyere.

Avkastningsgrad = Resultat før finansielle kostnader x 100/ Samlede aktivaer

Finn hjelp til nøkkeltall

Overskuddsgrad

Overskuddsgraden viser driftsresultatet per salgskrone og dermed selskapets evne til å skape overskudd ut fra omsetningen. Tallet forteller med andre ord hvor stor prosentandel overskuddet utgjør av den samlede omsetningen. Hvis selskapet for eksempel har en overskuddsgrad på 8% betyr det at den oppnår et overskudd på 8 kroner per 100 kroner den omsetter for.

Overskuddsgrad = Resultat før finansielle kostnader x 100/ Omsetning

Dekningsgrad

Dekningsgraden viser hvor mye av omsetningen som er igjen etter at variable kostnader er dekket. Dekningsbidraget skal brukes til å dekke selskapets faste kostnader. Jo høyere dekningsgraden er, jo lavere er selskapets variable kostnader og omvendt.

Dekningsgrad = Dekningsbidrag x 100/ Omsetning

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden forteller hvor god et selskaps betalingsevne er. Tallet måler relasjonen mellom selskapets omsettelige aktivaer (eiendeler), altså aktivaer selskapet raskt kan omsette til kapital, og selskapets kortsiktede gjeldsforpliktelser. Likviditetsgraden viser med andre ord hvorvidt selskapet er i besittelse av omsettelig verdi, og om denne verdien kan dekke kortsiktet gjeld. Hvis et selskap har svært lav likviditetsgrad er det altså dårlig skikket til å betale gjelden sin i tide, noe som sender dårlige signaler til utlånere, banker, aksjonærer og andre involverte parter.

Likviditetsgrad = Omløpsmidler x 100/ Kortsiktig gjeld

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden viser hvor stor del av selskapets aktivaer som er finansiert med egenkapital. Tallet forteller hvor mye tap selskapet tåler før det går utover kreditorenes pengekrav. Hvis soliditeten er lav kan det med andre ord innebære at selskapet ikke er i stand til å betale kreditorene i tide. Har selskapet høy soliditet betyr det på den andre siden lavere risiko for de som yter lån.

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100/ Samlede aktivaer

Trenger du hjelp med nøkkeltall?

Det kan være en god idé å få hjelp med nøkkeltall. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til nøkkeltall