Bench­marking

Benchmarking: Beste praksis

Benchmarking gjøres ved å måle prestasjoner ved hjelp av en bestemt indikator, som for eksempel kostnader. Ved å sammenligne ens egen bedrifts kostnader med en bedrift som er mer kostnadseffektiv og som har vist bedre resultater på dette området, kan en finne frem til noen smarte løsninger for å kutte kostnader. Denne typen sammenligning av enkeltelementer kan hjelpe ledelsen i et selskap med å oppdage forbedringspotensialer i strategi, produkter, regelverk, organisering og så videre.

Når man sammenligner indikatorer i et selskap med de samme indikatorene i et annet selskap kan man finne ulikhetene og analysere årsaken til hvorfor det er forskjeller i resultatene. Dette kan igjen føre til at man blir i stand til å iverksette endringer for å løse problemene.

Eksempler på indikatorer som benchmarks

Benchmarking i en og samme virksomhet

Benchmarking behøver ikke innebære at man sammenligner en virksomhet med en annen. Det kan også gjøres ved å se på to eller flere avdelinger i et og samme selskap, og se hvordan disse presterer i forhold til hverandre. 

Sett bort dette til en profesjonell. Få 3 gratis tilbud!