En ekspansjon av en virksomhet krever grundig forarbeid. Når et firma sikter mot vekst ved å utvide en av sine operasjoner med perspektiv på kundegrupper, kundefunksjoner eller teknologialternativer følger en utvidelsesstrategi. Av sistnevnte eksisterer det flere typer, og i denne artikkelen blir ekspansjon gjennom konsentrasjon, diversifisering, samarbeid og internasjonalisering satt i søkelyset.

Begrunnelser for ekspansjon kan være overlevelse, økt omsetning, utvidet markedsandel, economies of scale, sosiale fordeler, og så videre.

 Innholdsfortegnelse                              

 1. Utvidelse gjennom konsentrasjon
 2. Utvidelse gjennom diversifisering
 3. Utvidelse gjennom samarbeid
 4. Utvidelse gjennom internasjonalisering
 5. Regnskapsførere og revisorer
 6. Er du klar for ekspansjon?          


Ekspansjon gjennom konsentrasjon

Definisjon:

Ekspansjon gjennom konsentrasjon er en strategi som innebærer investeringer i en gitt produktlinje, for å så tilpasse behovene til det identifiserte markedet ved hjelp av testede metoder.   

Ekspansjon gjennom konsentrasjon gjøres typisk på et av følgende tre vis:

 • «Marked penetration strategy»: Bedriften fokuserer intenst på det eksisterende markedet med dets eksisterende produkter. Typiske mål er å øke dets markedsandeler.
 • «Marked development type of concentration»: Handler om å tiltrekke nye kunder til eksisterende produkter. Typiske mål er å nå nye markeder, og dette kan oppnås ved å gjennomføre mindre endringer i produktene, som for eksempel dets branding.
 • «Product development type of concentration»: Bedriften introduserer nye produkter i markedet det allerede agerer på.

Bedrifter foretrekker utvidelse gjennom konsentrasjon for å fokusere på nåværende kunnskaper. På grunn av kjennskap til markedet ønsker firmaet å investere i kjente forretninger fremfor nye. Det blir heller ikke gjort store endringer i organisasjonsstrukturen ved denne strategien, da kompetansen til staben allerede er innarbeidet på bakgrunn av inngående kunnskap om en eller flere forretninger.

Ekspansjon gjennom konsentrasjon er dog risikabelt da strategiene er svært avhengige av forretningen, slik at eventuelle negative forhold til bransjen kan påvirke bedriften. Også de større investeringene i en bestemt forretning kan lide større tap som en følge av ny teknologi, produktforeldelse, osv.

Ekspansjon gjennom diversifisering

Definisjon:

Ekspansjon gjennom diversifisering oppstår når en organisasjon går inn i et nytt marked eller en industri i tillegg til å også hente inn eller konstruere nye produkter eller tjenester. Et firma adopterer strategien for å spre dens risiko, eller som grunnlag for økt omsetning.

Det finnes to diversifiseringsstrategier:

 • Konsentrisk diversifisering: Når en organisasjon utvikler eller innhenter et nytt produkt til sitt sortiment som allerede er relatert organisasjonens eksisterende produkter eller tjenester.
 • Horisontal diversifisering: Når en organisasjon utvider til flere produktområder ved å utvikle eller innhente produkter som ikke er relatert dens nåværende produkter eller tjenester.

Målet med diversifiseringen er todelt. Defensive årsaker til implementeringen av strategien er typisk risikospredning ved en markedsnedgang eller når nåværende produkter ikke gir ytterligere vekstmuligheter. Den andre delen innebærer forventninger om økonomisk vekst i kombinasjon med økte markedsandeler.

Ekspansjon gjennom samarbeid

Definisjon:

Ekspansjon gjennom samarbeid er en strategi som oppstår når en virksomhet trer inn i et samarbeid med en konkurrent for å øke markedspotensialet.

En ekspansjon gjennom samarbeid kan skje på følgende måter:

Merger: En merger er en kombinasjon av to bedrifter som blir til en. Den dominante årsaken til en merger er å øke markedsandeler og redusere risiko.   

Overtakelse: En overtakelse oppstår når en bedrift overtar et annet, og samtidig dets operasjoner.

Joint venture (JV): Et JV er en forretningsavtale hvor to eller flere parter samler deres ressurser for å oppnå et spesifikt mål. Mål kan være å fullføre enkeltprosjekter eller aktiviteter, hvor hver deltakende er ansvarlig for profitt, tap og andre kostnader assosiert. JVs er dog oftest en egen juridisk enhet, separat fra selskapene bak.

Eksempel: Et vanlig bruksområde for JVs er å opprette partnerskap med lokale forretninger for å penetrere et utenlandsk marked. Et firma som ønsker å ekspandere dets nettverk til nye land kan med suksess entre en JV-avtale for å tilby produkter til lokale forretninger, og med det dra fordel av et allerede eksisterende distribusjonsnettverk.

Strategisk allianse: En strategisk allianse oppstår når to eller flere selskaper starter et samarbeid med mål om å gjennomføre et sett operasjoner, hvor bedriftene involvert fungerende selvstendig og følger egne mål, i motsetning til et JV. Strategiske allianser er typisk igangsatt for å kapitalisere av teknologien eller arbeidskraften til samtlige av de deltakende selskapene.

Ekspansjon gjennom internasjonalisering

Definisjon:

Ekspansjon gjennom internasjonalisering er en strategi en bedrift følger når den sikter mot å utvide til internasjonale markeder. 

Fordeler med internasjonalisering oppstår når en bedrift har undersøkt og utnyttet alt potensial ved lokal videreutvikling, og ønsker å ekspandere til markeder i andre land. Men å satse globalt er ikke en enkel sak. Organisasjonen må i tillegg til lokale lovverk ta benchmarks som pris, kvalitet og levering til betraktning, som oftest varierer fra land til land.

Ekspansjon gjennom internasjonalisering kan gjøres på en av følgende måter:

Internasjonal strategi: Et selskap kan adoptere en internasjonal strategi for å skape verdi ved å tilby sine nåværende produkter eller tjenester til utenlandske markeder.

Multidomestic strategi: Ved denne strategien tilbyr firmaet tilpassede produkter og tjenester som matcher de lokale miljøene.

Global strategi: Firmaet regner med lav kostnadsstruktur og tilbyr produktene og tjenestene til utvalgte utenlandske markeder hvor de besitter ekspertise. Slik blir et standardisert produkt tilbudt i utvalgte land.

Transnasjonal strategi: Ved denne strategien adopterer firmaet begge de to overstående strategiene. Organisasjonen satser på en lavkoststruktur og tilpasser samtidig produktene til de lokale forholdene. Slik kan et firma tilby standardiserte produkter og tjenester og samtidig sørge for at de er på linje med lokale forhold i landene det opererer i.

For å globalisere bør firmaet først undersøke det internasjonale markedet, og deretter evaluere egne ferdigheter for å planlegge strategien etter markedene.

Hvilke roller kan regnskapsførere eller revisorer påta seg ved ekspansjon?

Regnskapsførere og revisorer er verdifulle støttespillere, spesielt ved en større beslutning som en ekspansjon. De kan hjelpe med blant annet:

Er du klar til ekspansjon?

Still deg selv følgende spørsmål avslutningsvis for å sørge for at din forretningside og din organisasjon er klar til ekspansjon. Desto flere positive svar du får, desto bedre er sjansene dine ved en ekspansjon:

 • Har du nok egenkapital til å finansiere en ekspansjon?
 • Har du nok ansatte?
 • Har deg og de ansatte kompetansen til å utføre en ekspansjon?
 • Har du gjennomført en markedsanalyse?
 • Er din bedrift allerede etablert i et marked?
 • Er etterspørselen etter tjenesten eller produktet stabilt?
 • Kan du skaffe leverandører til det nye markedet til en rimelig pris?
 • Har konkurrentene dine allerede etablert seg i det nye markedet?
 • Har du identifisert målgruppen og deres kjøpsadferd?

Ekspansjon til nye markeder kan være fruktbart, men oftest kun hvis du har analysert situasjonen på forhånd. Sikkerhetsspørsmålene erstatter ikke råd fra en ekspert, men vil gi en god pekepinn. Hvis du vurderer å begi deg ut på en ekspansjon kan en kompetent finansiell rådgiver være en god støttespiller. 

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold