Enkeltpersonforetak er Norges mest populære selskapsform. Hvis du overveier å starte enkeltpersonforetak, har vi laget en enkel guide som viser hvor enkelt det kan gjøres, med regler, tips og pris for hvordan du kan starte ENK i 2023.

Hva er et enkeltpersonforetak?

Et enkeltpersonforetak er en forretningsstruktur der en person driver virksomhet på egen hånd, uten å danne et eget juridisk selskap. Denne personen har fullt ansvar for virksomheten, inkludert økonomi, drift og juridiske forpliktelser. Enkeltpersonforetaket er ikke en egen juridisk enhet, så eieren og virksomheten betraktes som én enhet. Dette gjør oppstart enklere, men eieren har også personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.

Hvor mye koster det å starte enkeltpersonforetak?

De fleste kan registrere et enkeltpersonforetak kostnadsfritt. Men, hvis du handler inn ferdige varer for videresalg, planlegger pant i varelager eller har fem ansatte eller flere, må du også registrere deg i Foretaksregisteret. Dette har en kostnad på 2250 kr ved digital registrering og 2832 kr ved bruk av papirskjema.

Hjelp til å starte ENK?

Trenger du hjelp med å starte enkeltpersonforetak? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til å starte ENK

Kan man ha enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Et enkeltpersonforetak ved siden av en fast jobb refererer til å drive en egen virksomhet som en ekstra inntektskilde i tillegg til å være ansatt i en fast stilling. Dette gir muligheten til å utforske entreprenørskap, øke inntektene og forfølge personlige interesser. Det er viktig å håndtere tidsfordelingen nøye for å unngå overbelastning, konflikter av interesse og overarbeid. Skatteaspekter, arbeidsbelastning og balanse mellom jobb og virksomhet må tas i betraktning når man driver et enkeltpersonforetak parallelt med en fast jobb.

Enkeltpersonforetak og skatt

I et enkeltpersonforetak er eieren personlig ansvarlig for både virksomheten og skatt. Overskuddet beskattes som personinntekt, og eieren må betale skatt av dette beløpet. Virksomheten kan kreve fradrag for nødvendige utgifter. Skattesatsen kan variere basert på inntekt og lokale lover. Eieren må sørge for å rapportere inntektene og følge skatteregler nøye. Det er viktig å ha god forståelse av skatt og konsultere med en regnskapsfører for korrekt håndtering av skatteforpliktelser.

Enkeltpersonforetak uten inntekt

Selv om et enkeltpersonforetak ikke genererer inntekt, kan det likevel ha administrative og skattemessige aspekter å ta hensyn til. For eksempel kan det være krav om å levere årlige rapporter eller oppfylle skattemessige forpliktelser selv om virksomheten ikke tjener penger. Det er viktig å være klar over de lokale reglene og forskriftene, samt konsultere med fagpersoner om hvordan man skal håndtere et enkeltpersonforetak uten inntekt på riktig måte.

Bedriftskonto for enkeltpersonforetak

En bedriftskonto for enkeltpersonforetak er en dedikert bankkonto som brukes til å håndtere virksomhetens økonomi separat fra personlig økonomi. Denne kontoen lar deg holde oversikt over inntekter og utgifter knyttet til virksomheten på en ryddig måte. Det er viktig å åpne en bedriftskonto for å opprettholde klar skillelinje mellom personlige midler og virksomhetsmidler. Dette hjelper med regnskap, skatt, og gir profesjonell fremtoning for virksomheten din.

Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak?

Aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak er to forskjellige forretningsstrukturer. Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, separate fra eieren, med aksjonærer som deler eierskapet og ansvar. Enkeltpersonforetak er derimot ikke en egen juridisk enhet; eieren og virksomheten betraktes som én enhet. AS gir beskyttelse av personlig ansvar, mens enkeltpersonforetak har enklere oppstart og administrasjon, men eieren har personlig ansvar for gjeld. Valget av struktur avhenger av faktorer som størrelse, ansvar, økonomi og mål for virksomheten.

Hvordan starte enkeltpersonforetak - trinn for trinn

Regler og krav for opprettelse av et enkeltpersonforetak inkluderer:

  1. Bedriftsnavn: Du må ha et bedriftsnavn som inkluderer etternavnet ditt.

  2. Vare- eller tjenesteplan: Du må definere hvilke varer eller tjenester du planlegger å selge, og dette oppgis ved registreringen.

  3. Alder og identifikasjon: Du må være minst 18 år gammel og ha norsk personnummer. Hvis du er over 15 år, kan du også opprette foretak med tillatelse fra foreldre eller verge.

  4. Fysisk forretningsadresse: Du må ha en faktisk forretningsadresse i Norge, ikke bare en postboks.

  5. Registrering: Du må søke om registrering ved å fylle ut Samordnet registermelding. Dette automatisk registrerer foretaket i Enhetsregisteret og gir deg et organisasjonsnummer, slik at du kan starte driften.

Ved å følge disse reglene og kravene, kan du enkelt opprette og starte driften av et enkeltpersonforetak.

Navn på enkeltpersonforetaket

Navn på enkeltpersonforetaket må følge visse retningslinjer når du registrerer det i Enhetsregisteret:

  • Navnet må inkludere etternavnet til eieren/innehaveren.
  • Navnet skal ikke villede. For eksempel kan ikke en person som heter Johan Johansen og driver med tobakksdyrking bruke navnet "Johansens grønne, lykkelige lunger". Det er heller ikke tillatt å bruke feil organisasjonsform i navnet, for eksempel "Pedersens stiftelse for fremtidige rikdom".
  • Navnet skal ikke være støtende eller upassende. Bruk av uanstendig språk er ikke tillatt, med noen få unntak:

Det er viktig å velge et navn som er i samsvar med disse retningslinjene når du oppretter ditt enkeltpersonforetak.

I tillegg til det offisielle navnet kan du også velge et markedsføringsnavn. Dette navnet kan brukes på skilt, logoer og som domenenavn. Sjekk tilgjengeligheten på Navnesøk.no, inkludert domenenavnet. Les mer om kravene til foretaksnavn i foretaksnavneloven.

Husk: Registrering i Enhetsregisteret gir ikke automatisk beskyttelse av foretaksnavnet. For eksklusiv rett til navnet, registrer firmaet i Foretaksregisteret (eller vurder varemerkeregistrering hos Patentstyret). Mer om varemerkeregistrering her.

Hva er samordnet registermelding?

Samordnet registermelding er et skjema brukt i Norge for å registrere virksomheter. Det er en standardisert måte å rapportere nødvendig informasjon til flere registre samtidig, inkludert Enhetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og skatteetaten. Dette skjemaet brukes blant annet ved opprettelse, endringer eller avvikling av enkeltpersonforetak eller andre selskapsformer. Målet er å effektivisere registreringsprosessen og samle relevant informasjon på ett sted.

Hvordan få organisasjonsnummer?

Få organisasjonsnummer ved å registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregisteret gjennom Samordnet registermelding (eneste metoden).

Organisasjonsnummeret er en unik ni-sifret identifikator gitt ved Enhetsregisteret registrering. Det forenkler gjentatte opplysninger. Enhetsregisteret, en del av Brønnøysundregistrene, gir gratis organisasjonsnummer og grunndata som adresse og aktivitet. Organisasjonsnummer er nødvendig for registre som Merverdiavgiftsregisteret og Foretaksregisteret. Banker krever det for bedriftskonto.

Organisasjonsnummer brukes også i fakturering og ved kontakt med myndigheter.

Brreg behandlingstid: Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene

Brreg behandlingstid: Brønnøysundregistrene gir ingen eksakt behandlingstid på grunn av saksmengden. På deres side "Når blir saken min behandlet?" kan du sjekke aktuelle saker som f.eks. nyregistrering av enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. De behandler registreringer som kom inn for 3-4 uker siden.

Skjemaet Samordnet registermelding tar sjelden mer enn 10 minutter å fylle ut. Etter innsending og signering i Altinn, sendes søknaden til Brønnøysundregistrene. Etter godkjennelse får du melding i Altinn med organisasjonsnummer, og du kan begynne drift.

Hjelp til å starte enkeltpersonforetak?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til å starte enkeltpersonforetak

 

Innhold