Regnskap for enkeltmannsforetak er en hjørnestein for økonomisk styring og suksess. Uavhengig av bransje eller virksomhetens størrelse, er et velorganisert regnskap avgjørende for å opprettholde god økonomisk helse, overholde skattekrav og kunne ta velinformerte beslutninger. Vi ser på de viktigste aspektene ved regnskap for enkeltmannsforetak, inkludert hva som skal inkluderes i regnskapet, hvordan det skal føres, og hvorfor det er så kritisk for en vellykket virksomhet.

Regnskap for selvstendig næringsdrivende

Å føre regnskap for et enkeltmannsforetak krever nøyaktighet, organisasjon og dedikasjon. Ved å ha et systematisk regnskapsoppsett på plass, kan du sikre økonomisk overblikk og ta bedre forretningsbeslutninger. Du kan føre regnskap i Excel selv, bruke et regnskapsprogram, eller outsource hele eller deler av regnskapet til en regnskapsfører.

Hvordan føre regnskap enkeltmannsforetak?

En effektiv måte å håndtere regnskapet på er ved hjelp av regnskapsprogram- det forenkler bokføring og rapportering betydelig.

Her er noen viktige punkter å huske på:

 1. Korrekt fakturering: Fakturer riktig og i tide for å sikre raskere betaling. Regnskapsprogrammet kan hjelpe ved å registrere fakturaer automatisk når de blir merket som "betalt."

 2. Dokumenter utgifter: Ta bilder av kvitteringer og regninger i appen til regnskapsprogrammet. Dette forenkler bokføring av utgifter.

 3. Hold styr på frister: Lever skattemelding, næringsoppgave og MVA-melding innen de fastsatte fristene for å unngå bøter og straffer.

 4. Forstå debet og kredit: Lær prinsippene bak debet og kredit i regnskapet og velg riktig kontoer for bokføring. Riktig konto velges ofte automatisk i et regnskapsprogram.

 5. Bankavstemming: Gjør jevnlige bankavstemminger for å sikre at inntekter og kostnader i regnskapet samsvarer med bankbevegelser.

 6. Start tidlig: Begynn bokføringen i god tid før fristene, da regnskapsarbeid kan være tidkrevende.

 7. Forskuddsskatt: Hvis du forventer overskudd det første året, husk å søke om forskuddsskatt for å unngå uventede skatteforpliktelser.

Disse prinsippene og beste praksisene er viktige for å sikre at regnskapet ditt er nøyaktig, rettidig og i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Frister for regnskap for enkeltmannsforetak 

Hvis du betaler forskuddsskatt ditt enkeltmannsforetak, gjøres dettes hvert kvartal. Her er de fire fristene for betaling av forskuddsskatt i 2023:

 • 15. mars
 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember

Finn hjelp til regnskap for enkeltmannsforetak?

Trenger du hjelp med regnskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til ditt enkeltmannsforetak.

Finn hjelp til selvstendig næringsdrivende

Enkeltmannsforetak med mindre enn 50.000 kroner i omsetning

Enkeltpersonforetak som har en omsetning på mindre enn 50 000 kroner, og som ikke er registrert for merverdiavgift (MVA), er ikke pålagt å føre et fullstendig regnskap. Imidlertid må de fremdeles opprettholde dokumentasjon som viser inntektene og kostnadene for virksomheten.

Forventede inntekter og kostnader skal rapporteres på forhånd i skattekortet, og de endelige tallene skal innrapporteres i skattemeldingen. Selv om det ikke kreves et formelt regnskap, er det viktig å være nøyaktig og grundig med dokumentasjonen for å sikre at skattemyndighetene får riktige opplysninger.

Enkeltmannsforetak med over 50.000 kroner i omsetning

Enkeltmannsforetak med omsetning som 50 000 kroner har plikt til å oppfylle bokføringskrav og føre et regnskap. I tillegg til skattemeldingen må de levere en næringsoppgave.

For å gjøre regnskapsføringen enklere, anbefales det sterkt å benytte et regnskapsprogram. Det anbefales spesielt å velge et regnskapsprogram som er skreddersydd for enkeltmannsforetak for å sikre effektivitet og nøyaktighet i bokføringen. Å bruke riktig program kan bidra til å forenkle prosessen og sørge for at alle krav blir oppfylt, samtidig som det gir bedre oversikt over økonomien til foretaket.

Hvilke regnskap må ENK levere?

Enkeltpersonforetak som har en omsetning under 50 000 kroner, og som ikke er registrert for merverdiavgift (MVA), er ikke pålagt å føre et fullstendig regnskap. Imidlertid må de fremdeles opprettholde dokumentasjon som viser inntektene og kostnadene for virksomheten. Mens enkeltmannsforetak med omsetning som 50 000 kroner har plikt til å oppfylle bokføringskrav og føre et regnskap. I tillegg til skattemeldingen må de levere en næringsoppgave.

Regnskapsprogram for enkeltmannsforetak?

Det stilles krav til hvordan skattemelding for enkeltpersonforetak leveres. For inntektsåret 2022 som du leverer skattemelding for i 2023, må enkeltpersonforetak med revisjonsplikt levere næringsspesifikasjonen gjennom et regnskap- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen kan leveres samtidig via systemet, eller i etterkant på skatteetaten.no. Forenklet innsending for ENK med omsetning under 50 000 kr forblir uendret.

Her er noen av fordelene ved å bruke et regnskapsprogram til å ta seg av regnskapet til enkeltmannsforetak. 

 • Enkel bokføring: Regnskapsprogrammer forenkler bokføring ved å la deg registrere inntekter og utgifter med noen få tastetrykk.
 • Automatiserte beregninger: De automatiserer beregninger av skatt, MVA og andre avgifter, noe som reduserer risikoen for feil.
 • Fakturering: Mange regnskapsprogrammer lar deg enkelt opprette og sende fakturaer til kunder.
 • Bankavstemming: Du kan koble bankkontoen din til programmet for å forenkle bankavstemmingen.
 • Rapportering: Regnskapsprogrammer genererer rapporter som balanse, resultatregnskap og MVA-oppgaver. Dette gir innsikt i økonomien din.
 • Dokumentbehandling: Du kan laste opp og lagre dokumenter som kvitteringer og fakturaer for enkel tilgang og dokumentasjon.
 • Skattemelding: Mange programmer hjelper deg med å generere skattemeldinger og næringsoppgave og sender dem elektronisk til skattemyndighetene.
 • Påminnelser: De gir påminnelser om viktige frister for skatteinnleveringer og betalinger.
 • Sikkerhet: Regnskapsprogrammer har ofte sikkerhetsfunksjoner for å beskytte dine økonomiske data.
 • Mobilitet: Mange av dem tilbyr mobilapper, slik at du kan holde styr på økonomien uansett hvor du er.

Hjelp til regnskap for enkeltmannsforetak?

Vi vet at det er tidkrevende å finne hjelp til regnskap for enkeltmannsforetak, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til regnskap for enkeltmannsforetak

 

Innhold