Organisasjonsnummer

Oppdatert 2023

Hva er et organisjonsnummer?

I Norge identifiserer man foretak gjennom deres organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret har på mange måter samme funksjon som en privatpersons fødselsnummer, og på samme måte som personer er registrert i Folkeregisteret, er foretak registrert i Enhetsregisteret.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret samler informasjoner om næringslivet og offentlige etater fra offentlige registre, og tilknytter disse til et foretaks organisasjonsnummer. Registeret samler grunndata om enheter som har registreringsplikt i en rekke registre, hvilket gjør det enklere for foretak da det i siste ende medfører at disse ikke trenger å gjenta opplysningene for alle registre.

Hvem har organisasjonsnummer?

Har et foretak ansatte, skal betale merverdiavgift og er registrert i Foretaksregisteret eller Stiftelsesregisteret, stilles det krav om at foretaket skal registreres i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonsforetak, såvel som AS eller DA- selskap kan ha organisasjonsnumre. Det gjelder også de fleste øvrige foretaksformer. 

Finn hjelp med regnskapet/cta-acc>

Hvem kan få organisasjonsnummer?

For foreninger og enkeltpersonsforetak som faller utenfor registreringsplikten, er det mulig å frivillig registrere seg. Dette henger sammen med at institusjoner stiller krav til dette ved eksempelvis lånesøknader, opprettelse av bankkonto, osv.

Krav ved frivillig registrering

Ønsker du frivillig å tildeles et organisasjonsnummer, stilles det krav om at din bedrift driver næringsvirksomhet. Begrepet «næringsvirksomhet» henger sammen med foretakets økonomiske aktiviteter, og i siste ende om disse vil medføre at foretaket går i overskudd med tid.

Utover at omfangskravet skal oppfylles, stilles det krav til hvilke dokumentasjon som skal vedlegges for at registermeldingen skal kunne godkjennes. Opplysninger om dette finnes under Altinns internettsider for samordnet registermelding.

Bruksområder for organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummeret skal fremgå av alle forretningsdokumenter. Hvor på dokumentet nummeret plasseres er underordnet, men som regel stykkes det nisifrede nummeret opp i tre.

Er foretaket registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal MVA innsettes bak organisasjonsnummeret på salgsdokumenter som regninger og faktura. Langt de fleste regnskapsprogram som brukes til å utstede faktura legger dette automatisk inn i fakturamalen.  

Slik finner du et organisasjonsnummer

Et organisasjonsnummer kan finnes ved et søk via nettsiden til Registerenheten i Brønnøysund, ofte kalt Brønnøysundregistrene. For å finne organisasjonsnummeret hele eller deler av foretaksnavnet være kjent, eller nøkkelpersoner i virksomheten. Nøkkepersoner kan være aksjonærer, styremedlemmer eller daglig leder.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet