Når du starter en virksomhet, er valget mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) avgjørende. ENK gir enkelhet og personlig kontroll, mens AS tilbyr begrenset ansvar og mulighet for ekstern kapital. Denne artikkelen utforsker de viktigste hensynene som må tas når du skal velge mellom ENK og AS, for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning som passer best for dine forretningsbehov.

Hva er organisasjonsform?

Valg mellom AS eller enkeltpersonforetak dreier seg om å velge riktig organisasjonsform for din bedrift. Organisasjonsformen, også kjent som selskapsform, bestemmer dine plikter og rettigheter overfor myndighetene, graden av risiko og om du kan være ansatt i egen bedrift. Det er viktig å nøye vurdere disse faktorene da valget vil påvirke virksomhetens drift og suksess.

Hva er et AS?

Aksjeselskap er en juridisk enhet der eierskapet er delt inn i aksjer som eies av aksjonærer. AS gir begrenset ansvar for aksjonærene, som kun er ansvarlig for sin investering. AS er mer formelle og komplekse enn enkeltpersonforetak, med strengere rapporteringskrav og regnskapspraksis. De er vanligvis valgt av større virksomheter eller forretningsprosjekter med flere eiere og høyere kapitalbehov.

 Et aksjeselskap er en juridisk enhet som er egen og uavhengig av sine eiere (aksjonærer). For å etablere et AS, må man følge en prosess som innebærer å registrere selskapet i relevante myndigheter. AS-et blir deretter et eget rettssubjekt med egne juridiske rettigheter og forpliktelser.

Hovedtrekkene ved et aksjeselskap inkluderer:

  • Aksjonærer: Eiere av aksjeselskapet kalles aksjonærer. De eier selskapet i forhold til antall aksjer de har.

  • Begrenset ansvar: Aksjonærene har normalt bare ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser i den grad de har investert i aksjene sine. Deres personlige eiendeler er vanligvis beskyttet.

  • Minimumskapital: Ved opprettelse av AS, kreves det en minimumskapital som skal settes inn i selskapet. 

  • Formell styring: Et aksjeselskap er gjerne underlagt strengere styringsregler, med generalforsamling, styre og formelle rapporteringskrav.

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak (ENK) er den enkleste selskapsformen der en person driver virksomheten uten å opprette en egen juridisk enhet. Eieren har personlig ansvar for gjeld og forpliktelser. ENK er en populær valgmulighet for mindre virksomheter på grunn av sin enkelhet og lave administrasjonskostnader.

Enkeltpersonforetak er den enkleste formen for forretningsstruktur og betyr at en person driver virksomheten i eget navn. Eieren og foretaket er ikke separate juridiske enheter, og det er ingen juridisk forskjell mellom eieren og virksomheten.

Hovedtrekkene ved et enkeltpersonforetak inkluderer:

  • Personlig ansvar: Eieren har ubegrenset personlig ansvar for all gjeld og forpliktelser tilknyttet virksomheten. Dette betyr at personlige eiendeler kan være i fare.

  • Enkel etablering: Det er generelt enkelt og raskt å etablere et enkeltpersonforetak, med få formelle krav.

  • Skatt: Overskuddet i enkeltpersonforetaket blir beskattet som personlig inntekt, og eieren betaler skatt på virksomhetens overskudd i tillegg til annen personlig inntekt.

Hjelp til AS eller ENK?

Trenger du hjelp til å velge selskapsform? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til å velge AS eller ENK

Forskjellene mellom AS og ENK

Valget mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) avhenger av flere faktorer, og det er viktig å vurdere nøye hva som passer best for din spesifikke situasjon. Her er noen viktige punkter du bør vurdere når du skal velge mellom de to:

Juridisk ansvar:

ENK: Som eier av enkeltpersonforetaket er du personlig ansvarlig for all gjeld og forpliktelser. Dette betyr at dine personlige eiendeler kan være i fare hvis foretaket går konkurs eller ikke klarer å betale gjeld.

AS: Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet, og eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar til verdien av deres aksjeinnskudd. Personlige eiendeler er normalt beskyttet i tilfelle selskapet går konkurs.

Skatt og økonomi:

ENK: Som enkeltpersonforetak blir inntektene og utgiftene rapportert på eierens personlige skattemelding. Du betaler personlig inntektsskatt på overskuddet (inntekt minus utgifter).

AS: Aksjeselskapet er en egen skattepliktig enhet. Overskuddet beskattes før det utdeles til eierne som utbytte. Eierne (aksjonærene) vil også betale skatt på utbyttet som de mottar.

Regnskapskrav:

ENK: Regnskapskravene er generelt enklere for enkeltpersonforetak sammenlignet med et aksjeselskap. Det er mindre formelle rapporteringskrav og mindre komplekse regnskapsrutiner.

AS: Aksjeselskaper har strengere regnskapskrav og er pålagt å utarbeide årsregnskap, årsberetning og sende inn dette til Brønnøysundregistrene.

Kapital og finansiering:

ENK: Det er vanligvis enklere og billigere å starte et enkeltpersonforetak, da det ikke er nødvendig med minimumsinnskudd. Eieren finansierer virksomheten med egne midler og eventuelle lån.

AS: Aksjeselskapet krever en minimumskapital ved opprettelse, og det kan også være behov for aksjekapitalinnskudd senere, avhengig av selskapets behov. Dette kan gjøres av eierne (aksjonærene) eller ved å utstede nye aksjer.

Image og troverdighet:

AS: Aksjeselskapet kan gi en profesjonell og solid oppfatning av virksomheten. Noen forretningspartnere, investorer eller kunder kan ha større tillit til et AS.

ENK: Enkeltpersonforetaket kan noen ganger bli sett på som mindre stabilt, spesielt hvis virksomheten har store økonomiske forpliktelser.

Administrasjon og kontroll:

ENK: Som enkeltpersonforetak har du full kontroll over alle beslutninger og operasjonelle aspekter av virksomheten.

AS: Aksjeselskapet har en mer kompleks struktur med styre, generalforsamling og formelle prosesser for beslutningstaking. Dette kan føre til mindre personlig kontroll, spesielt hvis det er flere aksjonærer.

Det kan være en god idé å konsultere med en lokal regnskapsfører eller juridisk rådgiver for å få spesifikke råd basert på din situasjon og stedet du driver virksomheten. Det er også mulig å konvertere fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap senere hvis behovene eller forholdene endrer seg.

Er AS eller ENK best for din bedrift?

Når du skal velge mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS), er disse de tre viktigste punktene som burde overveies:

  • Juridisk ansvar: Vurder hvor viktig det er for deg å ha begrenset ansvar. I et ENK er du personlig ansvarlig for all gjeld og forpliktelser, mens AS gir deg en viss grad av beskyttelse av personlige eiendeler.

  • Skatt og økonomi: Tenk på hvordan skattesituasjonen vil påvirke virksomheten og deg personlig. ENK beskattes som personlig inntekt, mens AS har sitt eget skattegrunnlag for overskuddet før utbytte utdeles.

  • Størrelse og ambisjoner: Vurder størrelsen på virksomheten og dine fremtidige planer. Hvis du har store vekstambisjoner, ønsker å tiltrekke deg eksterne investorer eller planlegger å utvide virksomheten, kan et AS være mer egnet. ENK er ofte mer passende for mindre virksomheter uten behov for kompleks styring.

Disse faktorene vil hjelpe deg med å velge den mest passende selskapsstrukturen som passer best til din virksomhets størrelse, vekstambisjoner og personlige behov.

Hjelp til å velge AS eller ENK?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp å velge AS eller ENK


 

Innhold