Skatt for enkeltpersonforetak kan være litt overveldende fordi man er personlig ansvarlig for skatten. Det betyr at skatten på overskuddet ditt i ditt enkeltpersonforetak blir beskattet som personinntekt og du har et personlig ansvar for å betale skatten. ENK beskattes ikke som et eget juridisk skattesubjekt som et AS gjør, men overskuddet inngår i inntektsgrunnlaget ditt som privatperson. 

Må alle ENK betale skatt?

Ja. Alle ENK må betale skatt. Fra den første kronen av ditt overskudd skal det betales skatt. Det skal beregnes skatt av alt overskudd. Det er altså ingen egne beløpsgrenser som må overstiges før skatteplikten inntrer. Det er viktig å merke seg at som enkeltmannsforetak er du personlig ansvarlig for eventuelle skattekrav og det er ingen begrensning for ansvarlig skatt. Dette betyr at dine personlige eiendeler kan bli benyttet for å dekke eventuelle skattekrav hvis det skulle oppstå en situasjon der du ikke er i stand til å betale skatten.

Hvor mye skatt skal ENK betale?

Hvor mye skatt et ENK skal betale avhenger av ditt overskudd og annen inntekt du måtte ha. Du må rapportere inntekten og kostnadene dine og skattemyndighetene beregner skatten din basert på de innsendte opplysningene og fastsetter det skattebeløpet du skal betale. Skatteprosenten (marginalskatten) beregnes av den totale inntekt, både fra foretaket ditt og om du har annen inntekt. For de aller fleste vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,1 og 50,6 prosent.

Fradrag for enkeltpersonforetak

Kostnader knyttet til næringsvirksomheten kan normalt trekkes fra som fradrag på skatt for ENK. Dokumentasjon av alle kostnader og kjøp er viktig, og de skal føres i foretakets regnskap med originale bilag. Regler for fradrag gjelder spesielt for bruk av bil, kostnader til telefon og internett (ek-tjenester) samt fradrag for hjemmekontor. Det er viktig å være kjent med disse reglene for å kunne benytte fradrag på en korrekt måte.

Hjelp til skatt for enkeltpersonforetak?

Trenger du hjelp til skatt for enkeltpersonforetak? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg

Finn hjelp til skatt for enkeltpersonforetak

Når skal ENK betale skatt?

Når du skal betale skatt som ENK avhenger av om du har betalt forskuddsskat eller ei. Nedenfor forklarer vi forskjellen og mer om frist for skatt for enkeltpersonforetak.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Som enkeltmannsforetak kan du bli pålagt å betale forskuddsskatt på overskuddet ditt. Forskuddsskatt er en måte å fordele skattebyrden jevnere utover året. Du betaler forskuddsskatt fire ganger i året, med betalingsfrister i mars, mai, september og november.

For å beregne forskuddsskatten din, tar skattemyndighetene vanligvis utgangspunkt i tidligere års inntekt og skatt. Basert på disse tallene, estimerer de ditt forventede overskudd for inneværende år og fastsetter en forskuddsskattesats.

Det er viktig å overholde betalingsfristene for forskuddsskatt for å unngå renter og eventuelle straffer. Hvis du ender opp med høyere eller lavere overskudd enn forventet, kan du justere forskuddsskatten ved å melde fra til skattemyndighetene. Dersom du ikke betaler innen en av fristene, vil Skatteetaten kreve inn hele forskuddsskatten, altså beløpet for hele året.

Er du usikker, er det alltid smart å søke råd fra en regnskapsfører som er kjent med skatteregler for enkeltpersonforetak.

Skatt på overskudd til ENK

Skatten beregnes basert på virksomhetens inntekter og kostnader i løpet av året. Du skal rapportere overskuddet ditt i skattemelding for næringsdrivende og næringsoppgaven.

Skattesatsen for enkeltmannsforetak kan variere avhengig av virksomhetens størrelse og overskudd. For personinntekt øker skattesatsen i trinn basert på inntektens størrelse. For alminnelig inntekt, som gjelder for enkelte næringer, er det en fast skattesats.

Når skal enkeltpersonforetak betale skatt? 

Når du skal betale skatt for ditt enkeltpersonforetak avhenger av om du velger å betale forskuddskatt eller skatt av overskuddet når året er omme. For forskuddskatt er frist for å betale 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Hvordan betale skatt for enkeltpersonforetak?

Skatt for ENK betales i to terminer i året, vanligvis i midten av mars og midten av mai året etter inntektsåret. Det kan også være pålagt å betale forskuddsskatt fire ganger i året, med betalingsfrister i mars, mai, september og november. Forskuddsskatt bidrar til å jevne ut skattebyrden gjennom året. Fradragsberettigede kostnader knyttet til driften av virksomheten kan redusere skattepliktig overskudd. Det er viktig å dokumentere alle kostnader og anskaffelser med originale bilag og føre dem i regnskapet. Spesifikke regler gjelder for fradrag knyttet til bruk av bil, telefon og internett, samt fradrag for hjemmekontor.

Hjelp til skatt for enkeltpersonforetak?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører til ENK, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til skatt for enkeltpersonforetak

Innhold