Outsource oppgaver

Problemstillingen vedrørende valget om å outsource eller ikke dukker typisk opp kort tid etter bedriften har begynt å skyte fart. Plutselig skal flere varer pakkes og sendes, samtidig som mengden bilag økes. Fungerer daglig leder eksempelvis både som sistnevnte, lagerarbeider og regnskapsfører kan arbeidsmengden bli uhensiktsmessig tung, og spørsmålet om outsourcing blir relevant. Dog er det for mange fristene å holde samtlige arbeidsoppgaver innad i bedriften, ofte fordi det gir inntrykket av lavere omkostninger. Men stemmer det? Her er en liste over fordeler og ulemper med outsourcing.

Få opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere

Fordeler med outsourcing

Spar penger

Som nevnt ovenfor opplever flere bedriftseiere at å holde arbeidsoppgaver innad i bedriften minimerer kostnader, nettopp fordi delegeringen til eksterne bedrifter medfører kostnader. Det påstås ikke at outsourcing av samtlige gjøremål som ikke er en av bedriftens kjernekompetanser fører til sparte penger, men følgende konsept, stordriftsfordeler, bør tas i betraktning.  

Stordriftsfordeler er en omkostningsfordel som kommer sammen med en økt produksjon eller et økt forbruk hos en leverandør. La oss anta at en bedrift bruker det fiktive selskapet Frakt og lager AS til vareforsendelser. Ved å også inkludere lagerplass hos Frakt og lager AS er sannsynligheten høy for lavere kostnader i forhold til frakt, på bakgrunn av økte totalomkostninger.

Spar tid med outsourcing

Det er ingen tvil om at gjøremål øker i takt med bedriftens vekst. Dersom alt holdes innad i bedriften uten å skalere i forhold til antall ansatte betyr det at diverse ekstraoppgaver stjeler tid fra bedriftens kjernekompetanse. Dette gjør begrepet offeromkostninger relevant, som defineres som omkostningen ved et alternativ som fravelges til fordel for et annet alternativ. Med andre ord er det de fordeler en kunne ha fått ved en annen mulighet.

Eksempel: En bedrift selger kontormøbler, og daglig leder står for blant annet markedsføring via telefonsalg og vareinnpakning. Salgene øker, og vareinnpakningen stjeler nå to timer av tiden vanligvis brukt på markedsføringen. Det antas at to timer markedsføring leder til en omsetning høyere enn kostnadene ved å outsource innpakningen av varene, og det har dermed oppstått en offeromkostning som beløper seg til differansen.

Unngå feil med outsourcing

Flere arbeidsoppgaver har en høy feilmargin, spesielt hvis de ikke utføres av profesjonelle. En konsekvens av enkelte feil er økte kostnader, som for mindre bedrifter kan utgjøre forskjellen mellom rødt og grønt på bunnlinjen. Arbeidsoppgaver som regnskapsføring har eksempelvis en høy feilmargin, hvor feil kan føre til større bøter. Ved å anvende regnskapsførere minimeres denne risikoen, og tiden spart kan bli brukt på bedriftens kjernekompetanser. En annen fordel med outsourcing til regnskapsførere er rådgivningen som medfølger, spesielt i forhold til skatt, hvor det eksempelvis eksisterer flere muligheter for skattebesparelser.

Dersom beslutningen om å outsource økonomien blir tatt, er neste steg å finne en kompetent regnskapsfører til riktig pris. Ageras er en møteplass hvor bedrifter og privatpersoner kobles med regnskapsførere og revisorer, og hos oss kan du motta opptil tre uforpliktende tilbud fra sistnevnte, helt gratis.

Ulemper med outsourcing

Til tross for disse årsakene er det anledninger hvor outsourcing ikke er et godt alternativ. En må ta en grundig vurdering av hvor virksomheten befinner seg økonomisk, hvor outsourcing kan være en ulempe hvis bedriftens kontantstrøm er begrenset. Dersom outsourcingen innebærer stadige innbetalinger kan det dermed være en dårlig ide.

Trenger du hjelp med regnskapet?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold