Outsourcing

Oppdatert 2023

Hva er outsourcing?

Velger en bedrift å la deler av den aktiviteten den selv tidligere har gjort “på huset” utskilles og utdelegeres til andre aktører, skjer det outsourcing.

Hvorfor outsourcer man?

Det finnes flere begrunnelser på hvorfor en bedrift velger å la en funksjon den tidligere har hatt ansvar for overgå til andre. Som regel er begrunnelsen at det skjer kostnadsbesparelser ved å la andre overta oppgaven.

Finn hjelp med regnskapet

Fokus på kjerneaktivitet

For mange bedrifter er kostandsperspektivet videre tilknyttet et ønske og behov for forøkt fokus på bedriftens kjerneaktiviteter. Ved å flytte ressurser som tidligere bruke mye tid og midler på å utøve aktiviteter som bedriften ikke har ekspertise i, forsvinner midler som kunne vært brukt på å optimere produksjonen av det pågjeldende produktet eller tjenesten.

Lavere risiko og færre investeringer

En annen motivasjonsfaktor bak outsourcing er en reduksjon av risiko. Dette henger igjen sammen med at bedriften ikke trenger å investere i verktøy til produksjonen av det som er outsourcet, samt at produksjonen er plassert på forskjellige steder.

Eksempler på outsourcing

Det finnes utallige eksempler på outsourcing, alt avhengig av industri og funksjon. Et generelt eksempel er tilfellet hvor bedrifter lar tidkrevende oppgaver som regnskapsføring forflyttes, slik at bedriftens egne ansatte ikke trenger å bruke tid på dette. For mange bedrifte medfører det store tidsbesparelser når de slipper å forestå utarbeidelse av regninger og fakurering selv. Det samme gjelder for inkasso. Et annet eksempel er industrien for kjøttproduksjon, hvor mange outsourcer pakke- og emballeringsoppgaven til aktører i utlandet.

Rengjøring og vedlikehold er også eksempler på oppgaver som ofte gjøres gjenstand for outsourcing. Det samme gjøres gjeldende for it- oppgaver, og det er ikke uvanlig at en bedrift tillater full outsourcing av it.

Beslektede begreper

Factoring er et begrep som er nært beslektet outsourcing. Factoring skjer når en tredjepart overtar alle oppgavene i forbindelse med den opprinnelige oppgaven, slik at den opprinnelige parten ikke lenger direkte er involvert i forholdet. Eksempelvis kan dette være tilfelle når en virksomhet selger utestående fordringer til inkassoselskaper som deretter står for innkrevingen av det ubetalte.

Forflytning av produksjon til områder som forbindes med lavere produksjonskostnader er ikke det samme som outsourcing, på tross av at det bærer mange likhetstrekk. Så lenge bedriften som opprinnelig sto for ivaretakelsen av oppgaven fortsetter som dette, kan det ikke defineres som outsourcing.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet