Selvangivelsen skal leveres 30. april, og fordi Bitcoin og andre kryptovalutaer omfattes av skattelovens regler for formues- og inntektsbeskatning, skal gevinst, tap, eller beholdning dermed rapporteres. Har du tapt penger på kryptovaluta er dette eksempelvis fradragsberettiget, og ved gevinst må det betales skatt. Dette må meldes i selvangivelsen.

Hadde du en formue i kryptovaluta over nyttår?

Fordi kryptovaluta er enkelt omsettelig skal verdien av din beholdning av valutaen oppgis som formuesobjekt i selvangivelsen. NB: Det er ikke verdien dagen du leverer skattemeldingen som skal rapporteres, men verdien av beholdningen pr. 1. januar 2017. Korrekt post i selvangivelsen er skattemeldingens post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Eksempel: Petter Hansen eide 1 bitcoin over nyttår. Det er i dag 26. april 2018, og han er pliktet til å finne dagsverdien av beholdningen den 1. januar 2017 når selvangivelsen skal leveres. Han finner kursen via nettsiden www.coinmarketcap.com, ved å videre klikke på «Historical data», samt «closing», og regner dermed ut hva hans bitcoin var verdt.

Få opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere

 

Kryptovaluta: Inntekt og tap

Det første spørsmålet som må besvares før skatt beregnes er om handelen av kryptovaluta klassifiseres som næringsinntekt i skattemeldingen. Hvis handelen av kryptovaluta skjer i et stort omfang og med hyppig aktivitet, samt om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd over tid, kan dette være tilfellet. Den marginale skattesatsen vil utgjøre hele 49,9%, mot 24% ved kapitalinntekt, ifølge Regnskap Norge.

For de fleste som handler kryptovaluta vil aktiviteten anses som kapitalinntekt, som betyr en betraktelig lavere skattesats enn ved næringsinntekt. Gevinst vurdert som kapitalinntekt føres i skattemeldingen under post 3.1.2 «Annen inntekt», mens tap føres i post 3.3.7 «Andre fradrag», og er fradragsberettiget.

Tap eller gevinst vurderes etter differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi, og er normalt kun et verdsettelsesspørsmål.

NB: Marginal skattesats ved næringsinntekt utgjør 49,9% for 2017.

Hvis du er usikker på hvordan du skal fastsette formuesverdien eller beregne gevinst eller tap relatert kryptovaluta, anbefaler Regnskap Norge å snakke med en regnskapsfører eller revisor. På den måten unngår du feil, og i verste fall sanksjoner fra skatteetaten, på grunn av uriktige formuesverdifastsettelse eller feilberegnet inntekt eller tap. Ageras er en møteplass for regnskapsførere, privatpersoner og bedrifter, og hos oss kan du motta tre uforpliktende tilbud fra regnskapsførere som kan hjelpe deg med dette. Klikk på knappen nedenfor for å komme i kontakt med regnskapsførere.

Klikk her og få tre uforpliktende tilbud fra regnskapsførere!

Kryptoaktører har ikke rapporteringsplikt

Som tittelen sier, har ikke aktørene som har etablert en kryptovaluta rapporteringsplikt til skattemyndighetene. Hva betyr dette for deg? Det betyr i utgangspunktet at du har ansvaret for å rapportere formue og inntekter tilknyttet kryptovaluta, som gjøres i selvangivelsen. Det anbefales å inkludere hvordan eventuell formue i kryptovaluta, samt gevinst eller tap, er beregnet. Videre skal opplysninger dokumenteres, hvor blant annet følgende kan anvendes:

  • Transaksjonslogg over realiserte bitcoins
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bictoins er anskattet/mines
  • Logg fra mining

Trenger du hjelp med selvangivelsen?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold