Kapital

Oppdatert 2023
 

Hva er kapital?

Når det snakkes om kapital, siktes det som regel til kapital i den alminnelige økonomiske sammenheng. Begrepet har noe forskjellig betydning for privatpersoner og juridiske personer, men beskriver et økonomisk gode. 

Kapital for privatpersoner

Som privatperson er kapital et begrep som omtaler alle enheter som går inn i formuen. 

Kapital for virksomheter

I relasjon til virksomheter har kapital vært beskrevet som noe som kan brukes til produksjon av andre varer, noe som har blitt produsert og noe som ikke umiddelbart vil brukes opp. 

Når man snakker om kapital skilles det mellom realkapital og finanskapital. 

Finn hjelp til kapital

Realkapital

Kapital i form av realkapital regnes som beholdningen av alle fysiske gjenstander som forbindes med produksjon. Kapital i så forstand kan dermed omfatte bygninger, inventar, maskiner, redskaper og andre produksjonsmidler. Som regel betraktes realkapital som kapital med nedsatt omsettelighet.

Finanskapital

Som motstykket til realkapital, er finanskapital midler som er svært likvide. For en bedrift inngår alt fra kontanter, bankinnskudd, verdipapirer og aksjer som kapital i kategorien. 

Kapital i andre sammenhenger:

Egenkapital 

Hjelp med kapital?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til kapital