Slik kan du selv bidra med bedre pris på regnskapsfører og revisor

Selv om regnskapsførere og revisorer tilbyr uvurderlige tjenester og økonomisk rådgivning, bør en virksomhet alltid tilstrebe å holde kostnadene lave, gitt at det ikke går på premiss med kvaliteten på arbeidet. For å unngå sistnevnte er det spesielt fire forberedelser og gjøremål en bør ha i bakhodet for å oppnå førstnevnte: Lavere kostnader vedrørende regnskapsføring og revisjon.

Tips til å få god pris på regnskapfører

For å få best mulig utbytte av nedenstående gjelder det å ha et optimalt grunnlag. I dette tilfellet er dette en rimelig priset regnskapsfører eller revisor som ikke går på kompromiss med kvalitet. Vet du for eksempel om fakturaene du får fra regnskapsføreren din er på nivå med markedsstandarden? Sjansene er at svaret er nei, spesielt hvis du har hatt samme regnskapsfører over flere år. Sammenlign dermed regnskapsføreres og revisorers priser og kvalitet for å holde kostnadene lave og kvaliteten høy. Dette kan gratis og uforpliktende gjøres hos Ageras, som kobler bedrifter med regnskapsførere og revisorer. Via knappen nedenfor kan du etter få tastetrykk være på vei mot lavere kostnader.

1. Nøyaktig og grundig dokumentasjon

Regnskapsførere og revisorer er avhengig av store mengder dokumentasjon for å korrekt kunne overse årsregnskapet og utføre diverse bokføringer, for å nevne noe. Det betyr at jo mer jobb du har lagt ned i å finne frem all nødvendig informasjon, jo mindre tid kommer din revisor eller regnskapsfører å måtte bruke på dette. Dette fører igjen til lavere kostnader, på bakgrunn av færre faktureringstimer. Sørg dermed for å ha all tilgjengelig informasjon tilgjengelig for å oppnå billigere regnskapsføring og revisjon. Dette kan tas til neste steg ved å ikke kun ha nødvendig dokumentasjon, men å også eksempelvis inkludere en innholdsfortegnelse og sortere dokumentene i en logisk rekkefølge.

2. Gjennomgå dokumentasjon

Når all informasjon er kartlagt kan du med fordel gjennomgå det før det sendes til revisor eller regnskapsfører. Sjekk at ingenting mangler, og enda bedre, gitt at du har økonomiske ferdigheter: Undersøk logiske feil i eksempelvis balansen. Er det store forskjeller mellom aktivene og passivene? Da er sannsynligvis enkelte poster utelatt, som kanskje er på bakgrunn av manglende dokumentasjon.

3. Kommunikasjon

Nå er vi halvveis gjennom prosessen med å gjøre regnskapsføringen og revisjonen billigere. Neste steg er hakket enklere enn overstående, nemlig kommunikasjonen. Å håndtere spørsmål og problemstillinger på et tidlig tidspunkt kan nemlig spare deg og regnskapsføreren masser av tid ved slutten av året. Å legge uklarheter på is gjennom hele året, som så må håndteres når det er tid for revisjonen er ingen god ide. Ta tak i spørsmål når det er ferskt i minne og spør gjerne din revisor eller regnskapsfører om veiledning og råd i løpet av året. Vær videre tydelig og konkret i forhold til de oppgaver du deler med revisoren eller regnskapsføreren for å få et så effektivt og konstruktivt samarbeid som mulig.

Se også: Hvilket regnskapsprogram er best for din virksomhet?

4. Tilgjengelighet

Avslutningsvis vil vi råde deg til å i stor grad være tilgjengelig for din revisor og regnskapsfører. Det gjelder også for de ansatte som håndterer informasjon som kan være av interesse for dem, som for eksempel økonomiansvarlige og andre beslutningstagere i virksomheten. Forbered derfor de relevante personer i bedriften på at det kan være behov for at de må være fleksible for å unngå at revisjonsprosessen stopper opp.

Neste steg vedrørende tilgjengelighet er rimelig simpelt. En regnskapsfører har neppe deg som eneste klient, og jobber ofte med flere saker på daglig basis. Dersom vedkomne begynner å arbeide med årsregnskapet ditt, og det stopper opp etter 30 minutter på bakgrunn av feildokumentasjon, vil regnskapsføreren sannsynligvis runde opp disse minuttene til en full time hvis ikke hun får tak i deg for å løse problemet. Gjør dermed regnskapsføringen billigere ved å ha en klar oversikt internt, samt ved å være tilgjengelig for å løse eventuelle problemstillinger.

Se også: Hva koster regnskapsfører for et lite AS??

Hva om du kan finne en enda bedre og billigere regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold