Det kan lett oppstå forvirring rundt yrkesgrupper med lignende utdannelse og arbeidsoppgaver, og oppfattelsen om at ulike yrkestitler er synonymer for samme ting er i visse tilfeller ganske utbredt. Derfor skrev vi i høst et blogginnlegg som forklarte likhetene og forskjellene mellom jurister og advokater. I dette innlegget vil vi ta fatt på hva som skiller regnskapsførere og revisorer fra hverandre.

Regnskapsførerens oppgaver  Revisorens oppgaver

I likhet med jurister og advokater er det nemlig viktige forskjeller mellom regnskapsførere og revisorer, og disse har betydning for deg som klient i forhold til hvilke krav som stilles til bedriften din og dermed hva du trenger hjelp til. La oss begynne med regnskapsføreren:

Regnskapsføreren

Ingen selskaper er forpliktet til å ansette en ekstern regnskapsfører, noe som betyr at bedrifter kan bruke sine egne ansatte til å utføre disse oppgavene. De ansatte som utarbeider selskapets bokføring og regnskap kalles da typisk regnskapsførere, uten at de nødvendigvis har den rette utdanningen. Men ettersom alle bedrifter selv har ansvar for at regnskapet er utarbeidet korrekt velger de fleste å ansette eksterne regnskapsførere som har blitt godkjent av Finanstilsynet som «autoriserte regnskapsførere». Man kan nettopp velge å ansette en ekstern regnskapsfører, men da må man følge kravet om å ansette en autorisert regnskapsfører. Regnskapsførere uten autorisasjon har ikke lov til å utføre regnskapstjenester for andre selskaper enn det de selv er ansatt i.

 

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere

 

Autorisert regnskapsfører

I henhold til regnskapsførerforskriften er en autorisert regnskapsfører en person som har gjennomført en bachelorutdannelse i økonomi og administrasjon med regnskapsførerprofilering. Dette studiet gir en fordypning innenfor regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt, finansregnskap og rettslære, i tillegg til kunnskap om blant annet bedrifts- og samfunnsøkonomi samt regnskapsmetoder.

Utover å ha bestått denne bachelorutdannelsen må personen ha minst to års godkjent praksis innenfor de siste 5 årene og en godkjenning fra Finanstilsynet for å kunne få tittelen autorisert regnskapsfører. Godkjent praksis vil si regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, og av de to årene med praksis skal minst ett av disse være hos en autorisert regnskapsfører eller et autorisert regnskapsførerselskap. Søknaden til Finanstilsynet vedrørende autorisasjon skjer elektronisk gjennom Altinn. Finanstilsynet har som mål å behandle disse søknadene innen 30 dager, men dette oppnås ikke alltid grunnet blant annet manglende dokumentasjon. Hvis du skal søke autorisasjon bør du derfor forsikre deg om at du har oppfylt alle krav og at du har lagt ved all nødvendig dokumentasjon før du sender søknaden.

Når du har fått din autorisasjon godkjent bærer du tittelen autorisert regnskapsfører og har dermed rett til å utføre regnskapstjenester for andre. Det vil si at du kan påta deg regnskapsoppdrag med formål om å gi et fullstendig overblikk over en bedrifts økonomiske stilling. Den viktigste oppgaven autoriserte regnskapsførere har er å utarbeide årsregnskapet for regnskapspliktige selskaper. Alle autoriserte regnskapsførere er oppført i Regnskapsførerregisteret, og Finanstilsynets konsesjonsregister på nettet viser deg til enhver tid hvem som er autoriserte og som dermed kan benyttes som eksterne regnskapsførere.

De fleste regnskapspliktige selskaper velger å outsource regnskapsarbeidet til autoriserte regnskapsførere, hovedsakelig av to årsaker. For det første kan bokføring og regnskap være tidkrevende oppgaver, og hvis man ikke har den rette utdannelsen og praksisen vil arbeidet ta lenger tid og være mindre effektivt enn hvis man ansetter en profesjonell til å gjøre det. For det andre er det langt sikrere å benytte en autorisert regnskapsfører, og sannsynligheten for at feil eller mangler oppstår er veldig liten. Ettersom det for revisjonspliktige selskaper er krav om å benytte en revisor for å kontrollere årsregnskapet, er det gunstig å ha benyttet en autorisert regnskapsfører i forkant, da dette reduserer arbeidsbyrden til revisoren.

Revisoren

En statsautorisert revisor må ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), og dette er en utdannelse som kan gjennomføres på Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand og Universitetet i Stavanger (UiS).

Det er andre måter å få den godkjente revisorutdannelsen på, blant annet ved å ta både en bachelor- og mastergrad i økonomi og administrasjon, for deretter å gjennomføre et ettårig MRR-forløp. Du kan også ha grunnlag for å ta en ett- eller toårig mastergrad i regnskap og revisjon dersom du har bachelor- eller mastergrad i juss eller samfunnsøkonomi.

Etter å ha fullført den nødvendige utdannelsen kreves det 3 års relevant praksis og til slutt en godkjenning fra Finanstilsynet for å få tittelen statsautorisert revisor. Som statsautorisert revisor har man mange jobbmuligheter, og er ettertraktet grunnet det omfattende kompetanseområdet. For selskaper som er revisjonspliktige kreves det at en registrert eller statsautorisert revisor kontrollerer årsregnskapet som er blitt utarbeidet av enten en autorisert regnskapsfører eller selskapets egne ansatte. Den viktigste forskjellen mellom registrerte og statsautoriserte revisorer er at sistnevnte kan ta revisjonsoppdrag fra alle selskaper, inkludert de som er børsnotert, mens førstnevnte ikke kan ta oppdrag for børsnoterte selskaper.

 

Klikk her og få 3 tilbud fra revisorer

 

Oppsummering: Forskjellen på regnskapsførere og revisorer

På dette punktet er det fint å oppsummere litt og klargjøre hva de viktigste forskjellene er mellom regnskapsførere og revisorer, særlig med tanke på hvem av dem du trenger hjelp fra i forhold til de ulike arbeidsoppgavene.

  • Av revisorer kreves det en mastergrad, mens regnskapsførere trenger kun en bachelorgrad.
  • Autoriserte regnskapsførere kan utarbeide bokføring og regnskap, inkludert årsregnskapet for andre selskaper. Hvis selskapet ditt er regnskapspliktig, men ikke revisjonspliktig, er det med andre ord tilstrekkelig å benytte en autorisert regnskapsfører.
  • Revisorens viktigste oppgave er å kontrollere dette årsregnskapet og sikre at det ikke inneholder feil eller mangler, samt at det følger relevant regelverk og lovgivning. Hvis selskapet ditt er revisjonspliktig betyr det at du må tilknytte en revisor som kan kontrollere årsregnskapet.
  • Statsautoriserte revisorer/revisorselskaper kan ta oppdrag for alle selskaper, også de som er børsnoterte. Registrerte revisorer kan ta oppdrag for alle selskaper unntatt de som er børsnoterte.
  • Både autoriserte regnskapsførere, registrerte revisorer og statsautoriserte revisorer er forpliktet til etterutdanning for å opprettholde og utvikle kompetansen sin. Dersom kravet om etterutdanning ikke oppfylles kan det medføre at en mister autorisasjonen.
  • Det er som regel litt dyrere å bruke revisorer enn regnskapsførere. 

Regnskapsførere og revisorer har altså lignende utdannelser og arbeidsoppgaver, og hvis du driver et stort selskap vil du nok ha en del med begge å gjøre. Utover å utføre praktiske oppgaver for deg er de også stødige og troverdige rådgivningsapparater, og kan gi deg råd og veiledning som vil gi stor verdi.

Trenger du hjelp med regnskapet?

Vi samarbeider med regnskapsførere og revisorer i hele Norge. Ønsker du å finne din helt rett match? Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold