Lurer du på hva som er det beste regnskapsprogrammet og hvilket program du skal velge? Les hvordan de mest brukte programmene til regnskap blir rangert av regnskapsførere i 2020. Her vil vi gjennomgå de beste regnskapsprogrammene basert på tall fra en undersøkelse utført av Regnskap Norge i 2020. 


Om undersøkelsen 

I fire år har Regnskap Norge kartlagt hva norske regnskapsførere synes om de ulike regnskapsprogrammene. Den seneste undersøkelsen ble gjennomført i 2020 hvor rundt 3000 medlemmer svarte på spørsmål vedrørende deres regnskapsprogrammer. Medlemmene fikk først spørsmål om hvilke regnskapsprogram de bruker, så ble de bedt om å vurdere systemet på en skala fra 1 til 6. Her tilsier 1 svært misfornøyd og 6 svært fornøyd. 

De beste regnskapsprogrammene

Nedenfor ser du resultatene fra Regnskap Norges undersøkelse som viser hvilke regnskapsprogrammer som er best i følge Regnskap Norges medlemmer. 

Diagrammet er laget av Regnskap Norge.  

Slik tolker du diagrammet  

Grønn søyle: Systemet har en signifikant høyere snittscore enn totalsnittet 

Gul søyle: Usikkerhet rundt om systemet har en høyere eller lavere snittscore enn totalsnittet.

Rød søyle: System med lavere gjennomsnittscore enn totalsnittet. 

I følge deltakerne av undersøkelsen er det beste regnskapsprogrammet PowerOffice GO, og det har vært på topp i flere år tidligere. I 2016 kom programmet på en delt førsteplass og i 2017 var PowerOffice GO igjen kåret til det beste regnskapsprogrammet. I 2018 gikk det ned til andreplass, men klatret så igjen opp til førsteplass igjen i 2020.

Topp 10 regnskapsprogrammer  

Om vi ser på utviklingen i regnskapsprogrammer og hvor fornøyde brukerne er med programmene over tid, ser vi noen forskjeller. I oversikten nedenfor ser du endring i topp ti regnskapsprogrammer fra 2018 til 2020. 

Det er åtte programmer som er på topp 10 listen begge årene, to programmer er derimot slått ut mot to andre. Duett, Zirius og Visma Business ligger stabilt på samme plass i både 2018 og 2020, Sumango gikk derimot fra førsteplass til tiendeplass - dette har en sammenheng med antall svar som ligger bak snittberegningen hvor få svar gir store utslag. 


Regnskapsprogram med best utvikling 

Regnskapsførerne som deltok i undersøkelsen fikk også spørsmål om hvor fornøyde de er med innovasjon og forbedringer utvikling i priser og betingelser i regnskapsprogrammene de bruker gjennom de siste årene. Her er PowerOffice igjen kåret til nr 1 i to av tre kategorier. 

 • Utvikling og forbedringer 
 • Support og servicegrad

Ellers ble regnskapsprogrammene rangert som følger i de i ulike kategoriene 

Utvikling og forbedringer 

 1. PowerOffice 
 2. Tripletex
 3. Duett
 4. Sumango 
 5. Xledger
 6. Zirius
 7. UniMicro 
 8. 24SevenOffice 
 9. Visma Business 
 10. Fiken 

Pris og betingelser 

 1. Sumango 
 2. PowerOffice 
 3. Zirius
 4. Duett 
 5. Agro Økonomi 
 6. Mamut One 
 7. Fiken 
 8. InfoEasy 
 9. UniMicro
 10. Visma eAccounting 

Support og servicegrad 

 1. PowerOffice 
 2. Sumango
 3. Tripletex
 4. Zirius
 5. Duett 
 6. UniMicro
 7. Argo Økonomi
 8. 24SevenOffice
 9. Xledger 
 10. Visma eAccounting 

Hvilket regnskapsprogram skal du velge? 

Ved vurdering om hvilket regnskapsprogram din bedrift skal velge, anbefaler vi i Ageras å tenke over viktigheten av at din regnskapsfører og din bedrift anvender samme program. 

  

Innhold