Finn en ekspert på regnskap

Ageras er en formidlingstjeneste som gratis og uforpliktende hjelper deg med å finne en som kan føre regnskap

Slik fungerer Ageras:

Send inn en kort beskrivelse av behovet. Vi skanner nettverket av dyktige fagpersoner og finner opptil 3 med riktig kompetanse for deg.

Kandidatene sender deg sine uforpliktende tilbud, og du kan i ro og mak sammenligne dem.

Velg den kandidaten og det tilbudet som passer best til deg og bedriften din, og få jobben gjort.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Finn den rette regnskapsføreren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

Viktige frister

Slik vi allerede har nevnt finnes det en del frister å forholde seg til når det kommer til regnskap. Derfor er det viktig å finne en dyktig fagperson som har full oversikt over hva som skal være inne når. Med andre ord trenger du en som kan regnskapsloven. Selvangivelse må, for eksempel, leveres innen 31. mai. Til denne kan det også følge med skjemaer som skal innleveres elektronisk. Årsregnskap skal være innlevert innen 31. juli, og ved siden av dette må du sende inn resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning og kontantstrømopplysning.

Vær oppdatert på lovverket

Konsekvensene av å ikke kunne regnskapsloven samt andre lover og regler som påvirker regnskapet kan være veldig store. Det kan føre til både gebyrer, bøter, eller i verste fall fengselsstraff og/eller konkurs. Det er du som leder som er ansvarlig for regnskapet som leveres inn, selv om det ikke er du som har utarbeidet det. En profesjonell fagperson innehar den kunnskapen som er nødvendig på dette området, og kan sørge for at regnskapet både er riktig utført og levert til tiden.

Systematisering av bilag

Billagene dine er verdipapirer og det er viktig at disse er systematisert på en måte som fungerer for bedriften din. Ikke bare danner de et viktig grunnlag for ethvert regnskap, men du kan også bli bedt om å fremvise dem dersom skattevesenet ønsker å foreta en kontroll. Får du hjelp av en med gode kvalifikasjoner får du opprettet et godt system som letter arbeidet med regnskapet. Dersom selskapet ditt er pliktig til å betale merverdiavgift må det som kalles omsetningsoppgave sendes inn 6 ganger i året. Det går lettere om alle bilagene er i orden.

Fortell oss hva du trenger og vi vil finne den rette spesialisten

Regnskap - Hva er regnskap?

Regnskap er enkelt fortalt en oversikt over bedriftens resultater innenfor en gitt periode. Denne perioden er vanligvis på et år, og regnskapsplikten er nedfelt i regnskapsloven. I regnskapet setter du opp inntekter, eiendeler, kostnader og gjeld, og dermed får du en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon. Gjennom regnskapet ser vi om bedriften har en negativ eller positiv utvikling. Dette er med andre ord avgjørende for bedriftens videre eksistens og for at du skal kunne sette i gang korrekte tiltak. Regnskapet vil være viktig dersom du ønsker å søke om lån eller vil prøve å få noen til å investere i selskapet ditt.

Regnskapet viser altså hvilke økonomiske transaksjoner som har foregått i regnskapsperioden. Her er det 4 elementer som er viktige, og det er resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger.

  • Balansen inneholder en oppstilling av eiendeler, egenkapital og gjeld.
  • Resultat er stedet der du ser den økonomiske utviklingen samt om bedriften har tjent penger og vært lønnsom.
  • Kontantstrøm handler om hvordan kontanter har beveget seg inn og ut av bedriften innenfor en gitt tidsperiode. Det er dette som danner grunnlaget ditt når du skal levere inn selvangivelse/skattemelding, næringsoppgave, momsavregning og eventuelt andre oppgaver som virksomheten din er pålagt å levere inn. Videre vil regnskapet være viktig dersom du ønsker å søke om lån eller vil prøve å få noen til å investere i selskapet ditt.
  • Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til årsregnskapet, som skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet.

Regnskapet samles i et årsregnskap som må sendes inn til et gitt tidspunkt. Årsregnskapet er delt inn i resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger, og er en rapport som også er tilgjengelig for personer utenfor bedriften. Dette kan være investorer, både nåværende og potensielle, myndigheter, kunder, banken, leverandører eller kunder. Årsregnskapet reguleres gjennom regnskapsloven. Det er her det blant annet står hvem som er regnskapspliktige.

Et ferdig regnskap brukes også til å evaluere bedriftens videre fremtid, sammenligne den økonomiske situasjonen med andre perioder eller regnskapsår og foreta nødvendige vurderinger og tiltak. Det er dermed en oversikt som ikke bare for å tilfredsstille myndighetene, men et svært nytt verktøy for alle som ønsker en bedrift som går med avkastning. Regnskapet består altså av alle de elementene du gjør til daglig, som bokføring av bilag og utbetaling av lønn til å sette det hele opp i spesifikke oversikter som sendes inn til myndighetene. Gjør du det riktig fra begynnelsen av samt tar i bruk gode systemer, vil det være lettere å utføre alle de ulike delene til riktig tid.

Regnskap for enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak trenger ikke i de aller fleste tilfeller ikke å sende inn årsregnskap. Det er størrelsen på omsetningen din som avgjør dette, og den skal være på rundt 20 millioner før årsregnskap er en nødvendighet. Regnskapet ditt danner grunnlag for selvangivelsen for næringsdrivende, og vedleggene næringsoppgave og personinntektsskjema. Er næringsinntekten under 50 000 kr i året er det ikke nødvendig å fylle ut de to vedleggene. Innrapportering av merverdiavgift gjelder også kun for enkeltmannsforetak med en inntjening på mer enn 50 000 i året.

Regnskap for aksjeselskaper

Når det gjelder aksjeselskaper kan regnskap straks bli en mer kompleks affære, med flere elementer involvert. Et regnskap as må levere årsregnskap, og er også revisjonspliktig dersom omsetningen er over 5 millioner kroner. En særregel sørger derimot for at alle advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere må ha revisor uansett hvor liten eller stor omsetningen er. I et aksjeselskap er det styret som har ansvaret for at regnskapet er korrekt utført.

Regnskap for foreninger

Foreninger består ofte av frivillige, og det betyr at jobben som kasserer og regnskapsfører ikke nødvendigvis utføres av samme person hele tiden. Foreninger med mer enn 20 millioner i verdier eller ansatte tilsvarende 20 årsverk er pliktige til å levere regnskap. Mindre foreninger er dermed ikke pliktige, men et regnskap er likevel et godt verktøy for økonomistyring. I tillegg vil regnskapet vise medlemmene av foreningen at pengene forvaltes på riktig måte. Det er viktig å utarbeide et system som gjør det enkelt for den neste som får oppgaven med å føre regnskapet.

Sørg for å ha ditt regnskap i orden

Regnskapet spiller med andre ord en svært viktig rolle i enhver virksomhet, og det er viktig å holde orden i sysakene så man slipper uforutsette kostnader, problemstillinger med hensyn til lovgivningen eller andre bekymringer. Hvis du har behov for hjelp til regnskapet, enten det er i privat eller ervervsmessig kontekst, ønsker vi å hjelpe deg.

Ageras har dyp kjennskap til markedet og samarbeider med regnskapsførere og revisorer i hele Norge, og kan i løpet av kun et døgn finne opptil 3 kandidater som ønsker å hjelpe deg. Ettersom du får mulighet til å sammenligne tilbudene fra de enkelte fagkyndige skapes det gjennomsiktighet på markedet, og dette fører til fordelaktige priser for kundene våre. Dessuten er tjenesten gratis og uforpliktende, noe som betyr at du helt kostnadsfritt kan avslå samtlige tilbud dersom de ikke innfrir dine krav. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å kunne gjøre deg fornøyd, og vi håper du vil overlate ansvaret for å finne en fagkyndig person til oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg