Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige regnskapsførere der ute

Vi har det største nettverket av regnskapsførere
Finn regnskapsføreren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige regnskapsførere med rett kompetanse for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert regnskapsfører.

Få hjelp til regnskapet

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Ageras finner spesialister som kan hjelpe deg

Ønsker du å bruke tiden din på andre ting enn regnskap? Kanskje du ikke vet ordentlig hvordan det gjøres, eller vil fokusere på å skape verdi for selskapet ditt på andre måter? Uansett om du er usikker på kompetansen din eller du vil prioritere tiden din til andre formål, kan det være en god idé å anvende en fagkyndig person til å utarbeide regnskapet ditt. Regnskapsoppgaver kan utføres av både regnskapsførere eller revisorer, og Ageras kan sette deg i kontakt med opptil 3 dyktige kandidater som har det som kreves for å hjelpe deg. Det eneste du trenger å gjøre er å beskrive oppgaven du vil ha utført ved hjelp av skjemaet ovenfor. Når vi mottar forespørselen din vil vi undersøke markedet og finne eksperter innen regnskap og revisjon. Opptil 3 kandidater vil i løpet av kort tid kontakte deg med sine tilbud, og du kan sammenligne disse ut fra dine preferanser og treffe et fordelaktig valg både med tanke på kvalitet og pris. Tjenesten er gratis og uforpliktende - vi håper du vil la oss hjelpe deg med å finne den rette personen til å utarbeide ditt regnskap.

Formålet med regnskap

Men aller først, hva er et regnskap og hvorfor skal dette utarbeides? Kort fortalt er regnskapet en oversikt over virksomhetens resultater i løpet av en periode, som oftest et kalenderår. Periodens samlede bokføring innebærer en oppstilling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld, og dette illustreres i årsregnskapet gjennom resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger. Formålet med å utarbeide regnskap er å få et overblikk over hvilken økonomisk situasjon virksomheten befinner seg i, altså om det ses en positiv eller negativ utvikling, og dermed hvorvidt virksomheten genererer avkastning. Når et regnskap er ferdig utarbeidet kan man sammenligne den økonomiske stillingen ved slutten av perioden med andre perioder, og lage vurderinger basert på dette. I de fleste selskaper er det en rekke personer som har interesse av den økonomiske status, ettersom dette avgjør om de enkelte aktører ønsker en (fortsatt) tilknytning til selskapet. Dette kan være nåværende og potensielle investorer, myndigheter, ansatte, kunder, leverandører, banker, ledelsen og styret.

Hvem som skal utarbeide regnskap

De aller fleste selskaper er lovpålagt å utarbeide regnskap, mens det for noen enkelte er frivillig. Plikten bestemmes av organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten. Regnskapsplikten innebærer at de gjeldende virksomheter skal utarbeide et årsregnskap som skal være offentlig tilgjengelig. Følgende virksomheter er omfattet av regnskapsplikten:

 • Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier:
  • Har 5 millioner kroner eller mer i salgsinntekt
  • Har gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
  • Antall deltakere er flere enn 5
  • Noen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar 
 • Alle som driver enkeltmannsforetak og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner
 • Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Stiftelser
 • Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt
 • Utenlandske foretak som utøver eller deltar i virksomheter her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning

Til informasjon er et årsverk ét års samlet ordinært arbeid. Som regel betyr dette en person som jobber 37,5 timer i uken et helt år (100 % stilling). Et årsverk kan også være to personers sammenlagte arbeid et helt år hvis begge jobber 50 % stilling.

Ved tvil om du har regnskapsplikt kan du kontakte Brønnøysundregistrene.

Bruk en regnskapsfører eller revisor

Bokføring og utarbeidelse av regnskapet er både svært tidkrevende og utfordrende. Små eller nystartede selskaper velger ofte å utføre disse oppgavene selv ettersom det er begrensede økonomiske aktiviteter og derfor en håndterlig arbeidsmengde. Når selskaper vokser øker imidlertid behovet for effektivt og dyktig regnskapsarbeid, fordi risikoen for vesentlige feil og mangler i regnskapet blir større i tillegg til at det blir flere og flere interessenter. Bokføringslovbrudd/-rot kan være svært alvorlig og lede til flere uheldige konsekvenser. For det første kan selskapet få straffebøter, og enkeltpersoner kan i de mest ekstreme tilfellene få fengselsstraff. For det andre kan interessenter få et feilaktig bilde av selskapet hvis regnskapsopplysningene ikke stemmer, noe som for eksempel kan lede til lite fordelaktige investeringer. Selskaper står til ansvar for regnskapsmessige opplysninger uavhengig av om arbeidet utføres internt av egne medarbeidere, eller av en innleid ekspert. Derfor kan det i stor grad lønne seg å anvende en kompetent og erfaren regnskapsfører som har omfattende utdannelse og god trening med bokføring. En fagkyndig arbeider svært nøye og vil være ytterst oppmerksom, noe som reduserer sjansen for eventuelle feil og mangler.

En vesentlig fordel ved å anvende en spesialist til å utføre regnskapet er videre at det frigjøres mye tid for selskapets ansatte. Hvis ledelsen tidligere har stått for disse oppgavene, kan verdifull tid nå brukes på å optimalisere forretningsdrift, utarbeide salgsstrategier, komme på nye forretningsideer og så videre. Manges bekymring er ofte kostnadene forbundet med regnskapsførerens tjeneste, men vedkommende arbeider effektivt og vil gjennomføre oppgavene langt raskere enn uutdannede personer. Regnskapsføreren vil heller ikke gjøre feil i regnskapet eller utelate informasjon som skal være der, noe som gir vesentlig trygghet og verdi. For de selskapene som er omfattet av revisjonsplikten har det dessuten stor betydning at regnskapet er i orden, ettersom en revisor i disse tilfellene skal kontrollere og godkjenne årsregnskapet før det sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Revisorens oppgaver, og dermed vedkommendes pris, blir sterkt redusert hvis regnskapet er utarbeidet på en korrekt måte og det er ikke er nødvendig med vesentlige endringer.

Ageras hjelper deg med å finne en regnskapsfører

Regnskapet spiller med andre ord en svært viktig rolle i enhver virksomhet, og det er viktig å holde orden i sysakene så man slipper uforutsette kostnader, problemstillinger med hensyn til lovgivningen eller andre bekymringer. Hvis du har behov for hjelp til regnskapet, enten det er i privat eller ervervsmessig kontekst, ønsker vi å hjelpe deg. Ageras har dyp kjennskap til markedet og samarbeider med regnskapsførere og revisorer i hele Norge, og kan i løpet av kun et døgn finne opptil 3 kandidater som ønsker å hjelpe deg. Ettersom du får mulighet til å sammenligne tilbudene fra de enkelte fagkyndige skapes det gjennomsiktighet på markedet, og dette fører til fordelaktige priser for kundene våre. Dessuten er tjenesten gratis og uforpliktende, noe som betyr at du helt kostnadsfritt kan avslå samtlige tilbud dersom de ikke innfrir dine krav. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å kunne gjøre deg fornøyd, og vi håper du vil overlate ansvaret for å finne en fagkyndig person til oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!