Finn en ekspert på årsrapport med Ageras

Få et uforpliktende og gratis tilbud fra eksperter på årsrapport

Slik fungerer det:

Beskriv behovet ditt, og hvor mye hjelp du trenger med årsrapport 2018. Vi bruker dette som grunnlag til å finne spesialisten som passer deg.

Motta uforpliktende tilbud fra inntil 3 spesialister og sammenlign disse i fred og ro før du eventuelt bestemmer deg for et av dem.

Velg en av spesialistene du har fått tilbud fra og få årsrapporten ferdig innen fristen. Tilbudene er gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra opptil 3 spesialister
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Selskaper med regnskapsplikt

Det er kun virksomheter som har regnskapsplikt som også skal levere inn årsrapport. Før du setter i gang jobben er det viktig å vite om selskapet ditt i det hele tatt trenger å levere inn en slik rapport. Selv om de fleste selskaper også har regnskapsplikt og dermed plikt til å levere inn årsregnskap, finnes det noen få unntak.

Fristene for innlevering

For selskaper i Norge følger regnskapsåret kalenderåret, og det vil si at regnskapsåret er slutt den 31.12. Årsberetningen skal være ferdig 6 måneder etter dette, og leveres inn den 30. juni. Det som er viktig er å disponere tiden riktig, for årsrapporten må være godkjent av generalforsamlingen innen denne fristen.

Vit hvem du kan få hjelp av

Både en kompetent regnskapsfører og en revisor kan lage årsregnskapet for deg, men kun en registrert eller statsautorisert revisor kan revidere det. Du kan også utarbeide årsrapporten selv, men dersom du ikke vet hvordan du gjør det kan dette bety mye ekstrajobb for revisoren.

La oss hjelpe deg med å finne riktig ekspert

Hva er en årsrapport?

En årsrapport består av 2 ulike deler. Den ene delen er årsregnskapet og den andre er årsberetningen. Gjennom disse 2 rapportene skal selskapet og andre interessenter få en god oversikt over virksomhetens økonomiske resultat i året som gikk. Ved siden av dette inneholder årsrapporten opplysninger om hvordan virksomheten drives og hvordan det utvikler seg. Det viktigste er kanskje at det her skal fremkomme om det er grunnlag for videre drift i året som kommer.

Årsregnskapet inneholder informasjon om hvordan virksomheten utvikler seg økonomisk. Her kommer det frem hvordan virksomhetens økonomiske midler er benyttet og hvordan situasjonen er nå. Det er disse opplysningene en bank vil vurdere dersom det søkes om lån. Det samme gjelder for eventuelle investorer eller leverandører som lurer på om det er trygt å samarbeide med virksomheten din eller ikke. Denne delen av årsrapport 2018 skal inneholde et resultatregnskap, en balanse samt noter. Avhengig av størrelsen på virksomheten skal det også følge en såkalt kontantstrømoppstilling og en revisjonsberetning.

Årsberetningen er et supplement til årsregnskapet og har som formål å gi innsikt i virksomhetens verdi sett fra et økonomisk synspunkt. Her gis det oversikt over utvikling og resultat samt det som kalles forsknings- og utviklingsaktiviteter. Størrelsen på virksomheten er avgjørende for hva årsberetningen skal inneholde.
En årsrapport er dermed en omfattende oppstilling av virksomhetens økonomiske situasjon, og danner et viktig grunnlag når avgjørelser om fremtidig drift skal tas. Årsrapport 2018 skal underskrives av virksomhetens styre og ledelse, eller av virksomhetens deltakere.

Årsregnskap for bedrifter

De aller fleste aksjeselskap må levere inn en årsrapport når regnskapsåret er over. Dette gjelder bedrifter som har en årlig salgsinntekt på mer enn 5 millioner kroner samt flere enn 5 årsverk. Det gjelder også for enkeltpersonforetak som har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk. Utenlandske virksomheter med drift i Norge må også levere årsregnskap bedrifter.

Regnskap for frivillige organisasjoner

Små organisasjoner er ikke pålagt å levere enn en årsrapport anbefales det likevel at de leverer inn en redegjørelse. Det er viktig å levere regnskap for frivillige organisasjoner da dette viser både medlemmer og andre interessenter at pengene faktisk brukes slik de skal. Hos noen organisasjoner er det også lagt inn i, for eksempel, vedtektene at det skal leveres en årsrapport 2018.

Borettslag

Det finnes mange borettslag i Norge, og flere av dem er ganske store. Dersom borettslaget eller boligbyggerlaget har flere enn 21 seksjoner, stilles det et krav om innlevering av regnskap og årsrapport. Et borettslag av denne størrelsen kan håndtere mye penger i løpet av året, og det er viktig å vise at dette gjøres riktig.

Det er mange dyktige regnskapsførere og revisorer der ute

Utarbeidelsen av årsrapporten er en stor og viktig oppgave, og informasjonen som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen er det som sier mest om økonomien til et selskap. Hvis du trenger hjelp til årsrapporten kan Ageras gi deg tilbud fra opptil 3 regnskapsførere eller revisorer som samsvarer med dine krav til pris og tjenester. Ageras har dyp kjennskap til markedet og skaper samarbeid mellom kunder og spesialister innen økonomi i hele Norge. Vårt overordnede mål er å skape gjennomsiktighet på markedet og vi gir derfor kundene våre mulighet til å sammenligne flere tilbud før de treffer et valg. Dette gjør at du gjennom vurdering kan sikre deg et samarbeid hvor kvalitet og pris står i et rimelig forhold til hverandre. Videre er tilbudene gratis og uforpliktende. Hittil har vi dannet mer enn 90.000 vellykkede samarbeid – vi håper du vil la oss finne den rette løsningen for deg også. 

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg