Få hjelp med årsrapport

Finn hjelp til årsrapport 2023

Vi har ekspertene i årsrapport

Årsrapport kan være komplekst og det kan være lett å gjøre feil når man ikke har kunnskapen, tiden eller lysten til å gjøre årsrapport.

Prøv Ageras du også; tusenvis av norske virksomhetseiere har allerede brukt oss til å finne hjelp til sin årsrapport.

Få hjelp med årsrapport
Få hjelp med årsrapport

Så lett er det å få hjelp til å levere årsrapport:

1
Utfyll skjemaet vårt så vi vet hva du trenger hjelp med.
2
Du får opp til 3 tilbud på årsrapport innen 48 timer.
3
Velg en av tilbudene og få årsrapporten ferdig og levert innen fristen.
Få hjelp med årsrapport
Få hjelp med årsrapport

Årsrapport for virksomheter

De aller fleste aksjeselskap må levere inn en årsrapport når regnskapsåret er over. Dette gjelder bedrifter som har en årlig salgsinntekt på mer enn 5 millioner kroner samt flere enn 5 årsverk. Det gjelder også for enkeltpersonforetak som har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk. Utenlandske virksomheter med drift i Norge må også levere årsregnskap bedrifter.

Årsrapport for frivillige organisasjoner

Små organisasjoner er ikke pålagt å levere enn en årsrapport anbefales det likevel at de leverer inn en redegjørelse. Det er viktig å levere regnskap for frivillige organisasjoner da dette viser både medlemmer og andre interessenter at pengene faktisk brukes slik de skal. Hos noen organisasjoner er det også lagt inn i, for eksempel, vedtektene at det skal leveres en årsrapport.

Årsrapport for borettslag

Det finnes mange borettslag i Norge, og flere av dem er ganske store. Dersom borettslaget eller boligbyggerlaget har flere enn 21 seksjoner, stilles det et krav om innlevering av regnskap og årsrapport. Et borettslag av denne størrelsen kan håndtere mye penger i løpet av året, og det er viktig å vise at dette gjøres riktig.

Regnskapsfører i Oslo

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Bergen

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Trondheim

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Stavanger

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Drammen

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Tromsø

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Kristiansand

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Hamar

Finn hjelp til årsrapport

Regnskapsfører i Ålesund

Finn hjelp til årsrapport

Årsrapporten består av flere deler

En årsrapport består av et årsregnskap og en årsberetning. Inne i disse befinner det seg en rekke elementer, som resultatregnskap, balanse og noter. Dersom virksomheten din ikke er revisjonspliktig stopper det der. Kommer revisjonsplikten inn i bildet må du også legge til en kontantstrømoppstilling og en revisjonsberetning.

Revisjonsberetning

En revisjonsberetning må leveres av alle selskaper som har plikt til det. Dette innebærer at virksomhetens årsrapport skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Deretter skriver vedkommende en beretning, og dette gir både selskapet og alle andre interessenter en sikkerhet for at de opplysningene som finnes i regnskapet er korrekte.

Husk alle frister for årsrapport

Det er viktig å være klar over alle frister som hører med til et regnskap og en årsrapport. Er ikke ting ferdig til tiden kan dette koste deg dyrt i form av gebyrer som må betales. En regnskapsfører eller revisor har full oversikt over dette, da de alltid er oppdatert på gjeldende lovverk.

Vit hva som gjelder for deg

Tid er penger, og derfor er det viktig å vite hva som gjelder din virksomhet. Har du regnskapsplikt eller kun bokføringsplikt, og kommer den regnskapsplikten også med en revisjonsplikt? Like viktig som det er å utarbeide en årsrapport dersom du må, er det viktig å ikke bruke tid på å levere inn ting du ikke må.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?