Trenger du hjelp med å levere årsrapport feilfri og innen fristen?

Det er både lett og gratis å finne en regnskapsfører som kan hjelpe deg med å levere årsrapport

Har du en virksomhet som er regnskapspliktig er årsrapport noe du ikke kommer unna. Du er nemlig pliktig til å levere inn en rapport over virksomhetens økonomiske situasjon og hvordan du tror denne vil utvikle seg. Årsrapport er noe som må leveres hvert eneste år. En årsrapport inneholder også en del andre viktige opplysninger og består av 2 deler. Den ene delen kalles årsregnskapet og den andre kalles årsberetningen.

Det kreves med andre ord litt kunnskap for å kunne lage denne rapporten slik at den blir riktig. Dersom du føler at du trenger hjelp, kan du benytte deg av vår formidlingstjeneste. Ageras har et nasjonalt nettverk av finansielle eksperter, og matcher deg med den som passer best for ditt behov.

Så lett er det å få hjelp til å levere årsrapport:

1
Beskriv behovet ditt, og hvor mye hjelp du trenger med årsrapport Vi bruker dette som grunnlag til å finne spesialisten som passer deg.
2
Motta uforpliktende tilbud på årsrapport fra opp til 3 spesialister og sammenlign disse i fred og ro før du eventuelt bestemmer deg for et av dem.
3
Velg en av spesialistene du har fått tilbud fra og få årsrapporten ferdig innen fristen. Tilbudene er gratis og uforpliktende.

Årsregnskap for bedrifter

De aller fleste aksjeselskap må levere inn en årsrapport når regnskapsåret er over. Dette gjelder bedrifter som har en årlig salgsinntekt på mer enn 5 millioner kroner samt flere enn 5 årsverk. Det gjelder også for enkeltpersonforetak som har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk. Utenlandske virksomheter med drift i Norge må også levere årsregnskap bedrifter.

Regnskap for frivillige organisasjoner

Små organisasjoner er ikke pålagt å levere enn en årsrapport anbefales det likevel at de leverer inn en redegjørelse. Det er viktig å levere regnskap for frivillige organisasjoner da dette viser både medlemmer og andre interessenter at pengene faktisk brukes slik de skal. Hos noen organisasjoner er det også lagt inn i, for eksempel, vedtektene at det skal leveres en årsrapport.

Borettslag

Det finnes mange borettslag i Norge, og flere av dem er ganske store. Dersom borettslaget eller boligbyggerlaget har flere enn 21 seksjoner, stilles det et krav om innlevering av regnskap og årsrapport. Et borettslag av denne størrelsen kan håndtere mye penger i løpet av året, og det er viktig å vise at dette gjøres riktig.

Regnskapsfører i Oslo

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Bergen

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Trondheim

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Stavanger

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Drammen

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Tromsø

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Kristiansand

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Hamar

Motta gratis tilbud nå

Regnskapsfører i Ålesund

Motta gratis tilbud nå

Årsrapporten består av flere deler

En årsrapport består av et årsregnskap og en årsberetning. Inne i disse befinner det seg en rekke elementer, som resultatregnskap, balanse og noter. Dersom virksomheten din ikke er revisjonspliktig stopper det der. Kommer revisjonsplikten inn i bildet må du også legge til en kontantstrømoppstilling og en revisjonsberetning.

Revisjonsberetning

En revisjonsberetning må leveres av alle selskaper som har plikt til det. Dette innebærer at virksomhetens årsrapport skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Deretter skriver vedkommende en beretning, og dette gir både selskapet og alle andre interessenter en sikkerhet for at de opplysningene som finnes i regnskapet er korrekte.

Husk alle frister

Det er viktig å være klar over alle frister som hører med til et regnskap og en årsrapport. Er ikke ting ferdig til tiden kan dette koste deg dyrt i form av gebyrer som må betales. En regnskapsfører eller revisor har full oversikt over dette, da de alltid er oppdatert på gjeldende lovverk.

Vit hva som gjelder for deg

Tid er penger, og derfor er det viktig å vite hva som gjelder din virksomhet. Har du regnskapsplikt eller kun bokføringsplikt, og kommer den regnskapsplikten også med en revisjonsplikt? Like viktig som det er å utarbeide en årsrapport dersom du må, er det viktig å ikke bruke tid på å levere inn ting du ikke må.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?