Hvordan starte AS steg for steg

Skal du starte eget aksjeselskap? Her kan du lese hvordan du starter AS steg for steg. Vi tar deg gjennom alt fra hvordan du starter med navn og formål til hvordan du registrerer as og kommer i gang. 

1. Valg av navn og formål til AS 

Det første du må gjøre når du skal starte AS er å finne et navn og formål for selskapet. Det er lov å være kreativ med navnet, men det finnes likevel en del regler du må forholde deg til når du skal lage et navn for ditt aksjeselskap. 

Dette må du tenke på når du skal velge navn for ditt AS:  

 • Ordet “AS” eller “aksjeselskap” må være en del av navnet 

 • Må bestå av minst tre bokstaver 

 • Kan ikke kun være navn på land, fylke eller kommune, f.eks “Bergen AS” 
 • Skal ikke inneholde norsk eller utenlandsk foretaksbetegnelse som gir uttrykk for noe annet enn foretakets faktiske organisasjonsform. F.eks LTD, ANS, KS, DA osv. 
 • Navnet skal ikke være villede 
 • Navnet skal ikke vekke foragelse, som f.eks bruk av banneord 
 • Kan ikke inneholde en annen persons navn enn innehaver / deltaker. 
 • Kan ikke ha identisk navn som allerede registrerte AS 

Du kan sjekke om navnet du ønsker er ledig på navnesok.no 

Om du forsøker å opprette et AS under et navn som allerede finnes, vil du få opp denne meldingen under registrering. 

Skjermbilde av feilmelding ved identisk navn i registrering av aksjeselskap. 


Formål for AS 

Du må også bestemme deg for hvilket formål aksjeselskapet skal ha. Selskaper med et godt formulert formål ser bedre ut for fremtidig ansatte og er generelt mer lønnsomme. 

Et aksjeselskap etableres normalt sett for å skape økonomisk vinning for aksjonærene. Det er hovedsaklig dette dagens aksjelov er basert på. I aksjeloven står det blant annet følgende: 
 § 2-2 «Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.» 

Det er likevel lurt å utdype selskapets formål. En god ide kan være å starte med å diskutere følgende spørsmål med de andre i selskapet: 

 • Hva jobber vi med? 
 • Hvilket problem jobber vi med å løse? 
 • Hvorfor jobber vi med dette? 
 • Hvem gjør vi det for? 

Målet her er å finne ut hva målet til selskapet er og hvilken forskjell dere ønsker å gjøre i samfunnet. Selve formålet bør formuleres på en kort og konsist måte som kan passe inn i èn setning. Samtidig bør det formuleres på en måte som er overbevisende, både for ansatte, kunder og potensielle investorer. 


2. Velg styre til selskapet 

Alle aksjeselskaper er lovpålagt å ha et styre. Styret er selskapets øverste beslutningsorgan. Først må du finne ut om du skal opprette selskapet alene eller med noen andre. Om du oppretter selskapet alene blir du automatisk styreleder og kan også utnevne deg selv som daglig leder. 

Om dere derimot starter selskapet sammen må dere komme frem til hvor mye av selskapet hver enkelt skal eie og hvem som skal være daglig leder. Et aksjeselskap trenger også en styreleder som utnevnes av de andre styremedlemmene og varamedlemmene. Styret har ansvar for å holde oversikt over bedriftens økonomi, samt ta strategiske avgjørelser. 


3. Hvordan samle aksjekapital?

Ett av kravene for å starte AS er en egenkapital på 30 000 kroner. Aksjekapitalen refererer til beløpet stifterne betaler til aksjeselskapet ved oppstart og dette skal oppgis i stiftelsesdokumentet. Her skal det spesifiseres: 

 • Fordeling av verdien av pengene som investeres i selskapet ved oppstart 
 • Fordelingen av fremtidig utbytte
 • Hvor mange aksjer hver enkelt skal eie 
 • Hvor mye hver aksje koster 

 

4. Hvordan stifte selskap?

Når alt er klart, er det tid for å stifte selskapet. Dokumentet “Stiftelse av aksjeselskap” må da fylles ut av stifterne av selskapet, det vil si eierne av selskapet, samt de som skal tegne aksjer. Dette dokumentet inneholder informasjon om blant annet aksjekapital og styret. Her skal det også informeres om selskapet skal ha en revisor og om årsregnskapet skal revideres eller ikke. 

Om du trenger hjelp med revisjon kan Ageras hjelpe deg her

Når skjemaet er ferdig utfylt, skal det signeres av alle som har aksjer i selskapet. 


5. Hvordan opprette bedriftskonto og betale aksjekapital?

Ta kontakt med banken din for å opprette en bedriftskonto til selskapet. Legg ved alle stiftelsesdokumenter og vedlegg du har fått fra Altinn etter stiftelsesdokumentet er underskrevet og send dette til banken ved forespørsel om bedriftskonto. 

Når bankkontoen er opprettet, betaler du aksjekapitalen på minst 30 000 kroner. Banken kan bekrefte innbetalingen etter den er gjennomført. Bekreftelsen kan også komme fra en revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører


6. Registrer AS i Foretaksregisteret

Det neste steget blir så å registrere ditt AS. Dette må gjøres senest tre måneder etter stiftelsesdokumentet er underskrevet. Etter stiftelsesdokumentet er utfylt og signert mottar du mail i innboks på Altinn, her velger du “Gå til registrering i Foretaksregisteret” for a registrere ditt AS. Dette vil ta deg direkte til videre utfylling av Samordnet registermelding. 

Ved å følge lenken fra Altinn vil opplysningene du har fylt inn i stiftelsesdokumentet bli direkte overført til skjemaet. Her må du også legge ved bekreftelse på innbetalt aksjekapital. Om du ikke har fylt ut stiftelsesdokumentet digitalt, må du selv gå inn på Samordnet registermelding og fylle ut skjemaet manuelt. 

Det siste steget av registreringen er å sende inn meldingen til signering. Du får en elektronisk melding som hele styret må signere, samt den som har bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt. 

Hva koster det å starte et AS?

Forruten et av kravene for egenkapital på 30 000 kroner, koster det  5 570 kr å registerere aksjeselskapet i Foretaksregisteret.

7. Alt er klart - gratulerer du har nå startet et aksjeselskap

Etter skjemaet er sendt inn er det bare å vente på at saken skal behandles. Registreringen av aksjeselskapet koster 5 570 kroner og er et engangsgebyr fra Foretaksregisteret. Når selskapet er registrert mottar du beskjed gjennom Altinn. Aksjeselskapet vil da også få sitt organisasjonsnummer

Gratulerer med nytt selskap og lykke til!

Trenger du hjelp fra regnskapsfører til å starte AS?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold